Vruchten van het geloof in het hiernamaals

Het hiernamaals vanuit een islamitisch perspectief

De eerste plaats van het Hiernamaals is dit leven te verlaten, dat wil zeggen de dood die Allah s.w.t. voor alle zijn schepselen heeft voorgeschreven. Allah s.w.t. benadrukt deze absolute waarheid in het volgende vers: ﴾Elke ziel zal de dood ervaren﴿ 29/57. In een ander vers zegt Allah s.w.t.: ﴾Alles wat op aarde is, zal vergaan. En het Gezicht van jouw Heer is blijvend, de Bezitter van Majesteit en Eer﴿ 55/26-27. Ter wille van het belang van het leven na de dood heeft de profeet v.z.m.h. de moslims aangemoedigd om de dood altijd onder ogen te zien. Hij v.z.m.h. zei: «Gedenk vaak de vernietiger van lusten (dood) » Bochari. Gedenken van de dood en bezinning op het Hiernamaals beïnvloeden het gedrag van mensen. Daardoor wordt leed en tegenspoed verzacht en helpt het verdriet te verwerken. Het geloof in de dag der opstanding geeft mensen innerlijke rust en verzacht ongemakken van het leven. Roeb’i ibn ‘aamir zei in zijn gesprek met Rostem de Perzische legercommandant het volgende: «Allah heeft ons uitgezonden om mensen te leiden (…) uit de moeilijkheden in het leven naar een ruim leven, zowel op aarde als in het Hiernamaals». Het geloof in de Dag der opstanding helpt de mens optimistisch naar zijn leed te kijken en positief in het leven te staan, want hij verlangt naar de gelukzaligheid die Allah s.w.t. in het paradijs voor de gelovige mannen en vrouwen heeft bereid. Daardoor krijgt hij geen drukkend en benauwd gevoel op zijn borst en uiteraard treft hem ook geen depressie.

De eerste plaats van het Hiernamaals is dit leven te verlaten, dat wil zeggen de dood die Allah s.w.t. voor alle zijn sc...

Lees verder »

De menselijke dimensie in de persoonlijkheid van de profeet Mohammed v.z.m.h.

Vrijdagpreek over het karakter en de persoonlijkheid van profeet Mohammed vzmh

Allah s.w.t. heeft sayyidoena rassoeloe Allahi v.z.m.h. gezonden als genade voor de wereld. Hij is ook als voorbeeld gezonden voor de hele mensheid, zowel in zijn relatie tot de schepper als tot mensen van verschillende rassen, kleuren en religies. De profeet v.z.m.h. had een makkelijk karakter, voortreffelijk eigenschappen en een prijzenwaardig gedrag. In de persoonlijkheid van de profeet Mohammed v.z.m.h. verzamelde zich de edele moraal. Hij beschikte over evenwicht en gematigdheid. koos bij voorkeur voor de makkelijke en lichte weg. De moeder van al-moe’miniem Aisha omschreef de profeet v.z.m.h. als volgt: zij zei: «Als de profeet (vrede zij met hem) tussen twee zaken moest kiezen, dan koos hij de gemakkelijkste van de twee zolang dit geen zonde was. Maar als het een zonde was, dan was hij een van de mensen die het verst van wegblijft » Moslim. De profeet v.z.m.h. was niet onvriendelijk zodat mensen van hem wegliepen, maar ook geen grappenmaker zodat zijn waardigheid verminderd werd.

Allah s.w.t. heeft sayyidoena rassoeloe Allahi v.z.m.h. gezonden als genade voor de wereld. Hij is ook als voorbeeld gez...

Lees verder »

Wanneer de sterftijd komt dan zullen medicijnen van een arts niet helpen en de behandeling van een therapeut niet baten

De dood vanuit een islamitisch perspectief

Onze ware religie is een religie van deugd en schoonheid, van verbondenheid en samenhorigheid. Het monotheïsme is de basis van onze religie, de aanbidding is zijn steunpilaar en het volgen van de profeet v.z.m.h. zijn motto, zowel in de geloofsleer als in de aanbidding en het gedrag. Allah s.w.t. zegt:  ﴾Wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer, die moet goede daden verrichten en in de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen﴿ 18/110. De islam is een religie die de belangen van mensen in acht neemt, zowel in het wereldse leven als in het Hiernamaals. De islam is geopenbaard door de kenner van geheimen van het universum en de kenner van aspecten die de menselijke ziel in verschillende tijden en plaatsen beter maakt. Allah s.w.t. heeft aanbiddingen en handelingen voorgeschreven die de menselijke moraliteit in stand houden en de mens gelukkig maken, zowel in dit leven als in het Hiernamaals. Het aantal ademhalingen van de mens is beperkt, zijn levensduur is bekend en zijn levensonderhoud is al vastgesteld. Allah s.w.t. benadrukt deze principes in de volgende Aaya: ﴾Niemands levensduur wordt verlengd en niemands levensduur wordt verkort of het staat in een boek vermeld﴿ 35/11. De mens maakt zich veel zorgen over zijn toekomst.

Onze ware religie is een religie van deugd en schoonheid, van verbondenheid en samenhorigheid. Het monotheïsme is de bas...

Lees verder »