?>

Iqra, Lees

“Lees! In de naam van uw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen uit een bloedklonter. Lees! En uw Heer is de meest Waardige, Die onderwees met de pen. Hij onderwees de mens wat deze niet wist.”

– Koran, Soera 96.

Over mij

Aangenaam, mijn naam is Mohamed Ben Ayad. In 2008 ben ik begonnen als geestelijk verzorger in een academisch ziekenhuis. Op mijn eerste werkdag werd ik geconfronteerd met een medisch ethisch dilemma. Deze casus zette me aan het denken. Het gesprek met ouders en artsen heeft mij de noodzaak van medisch ethische kennis doen inzien. Sindsdien ben ik als geestelijk verzorger actiever in het bespreken van medisch ethische kwesties. Door de jaren heen heb ik veel mensen geholpen in het omgaan met levensvragen. Het omgaan met levensvragen is een individueel proces. Ieder persoon moet de kans krijgen om dat proces op eigen wijze te doorlopen. Mijn bijdrage wordt zowel door patiënten en familieleden als door artsen gewaardeerd. Deze waardering laat me zien hoe groot de noodzaak voor goede ondersteuning is. Ik word in het hele land gevraagd om presentaties en workshops te houden over ethiek en omgaan met culturele aspecten in de zorg. 

Begeleiden van individuen en professionals

Naast begeleiding van mensen met levensvragen, bied ik ook ondersteuning aan professionals en studenten. Dit doe ik in de vorm van gesprekken of supervisiebijeenkomsten. Supervisie is gericht op het leren van eigen werkervaringen. Als supervisor help ik professionals over relevante momenten in hun werk te reflecteren of over omgang met collega’s binnen een organisatie. Het gaat hierbij om situaties die ter bewustwording van eigen gedrag en eigen manier van communiceren kunnen dienen.

Gastdocent

Daarnaast vervul ik zo nu een dan een rol als gastdocent en neem ik als khatieb (predikant) plaats op de preekstoel tijdens het vrijdaggebed. In gesprekken met patiënten en anderen komen allerlei onderwerpen aan de orde waar levens- en religieuze vragen centraal staan. Op vrijdag benader ik deze gesprekonderwerpen vanuit de bronnen van de islam (al-Koran en al-Hadieth) in de vorm van een preek.

Schrijven en spreken

Op dit deel van het internet leg ik mijn vrijdagpreken vast, deel ik mijn kennis, ideeën en ervaringen over islam, jurisprudentie, ethiek en zorg. Dit doe ik enerzijds om geïnteresseerden van informatie te voorzien, anderzijds om zelf tot nieuwe inzichten te komen.

Ik nodig u daarom van harte uit verder te lezen en uw suggesties, ideeën, vragen en opmerkingen met mij te delen via deze contactpagina.

Wat u op deze website kunt vinden

U kunt op deze website mijn artikelen teruglezen waar ethiek, theologie en zorg samenkomen. Daarnaast biedt ik supervisie aan waar u zich voor kan aanmelden en vanuit mijn professie als geestelijk verzorg kunt u mij bereiken voor hulp en advies.