?>

Spiritualiteit in tijden van tegenspoed

We leven in deze dagen in  moeilijke tijden. We zijn getuigen van de verspreiding van de epidemie met zeer hoge getallen. Het leven van onze vaders en moeders en van veel mensen die aan chronische ziekten lijden wordt hierdoor bedreigd. In ons leven worden we onvermijdelijk geconfronteerd met zegeningen en tegenslagen en met gezondheid en ziekte. Weest krachtig en rustig en raakt niet in paniek als u of uw omgeving beproefd wordt. Elk begin heeft een einde. Ook elke epidemie heeft een beperkte duur. Vergeet niet: na ongemak komt gemak. Door beproeving wordt uw status verhoogd en uw beloning vergroot. Het pad van rampspoed is moeilijk begaanbaar. Dit pad is ook door onze voorouders ook bewandeld. Het bewustzijn van het pad waarop we ons bevinden, is een van de belangrijkste factoren die ons kunnen helpen om te leren omgaan met de nieuwe feiten. Toen de profeet Yunus v.z.m.h. bewust werd van de situatie waarin hij zat, wendde hij zich tot Allah, de Almachtige, en zei: «Er is geen God dan U, Heilig bent U. Ik behoorde tot de onrechtvaardigen» 21/87. Door een beter begrip van verhalen van de profeten kunnen we de epidemie beter bestrijden. Door preventief omgaan met de epidemie en onze geest te voeden met spiritualiteit zullen we in staat zijn, insha Allah, de epidemie het hoofd te bieden. De aanbidding van Allah s.w.t. is de vesting voor een moslim en het is een daad die  hem met zijn Heer verbindt. De salaat en du’a zijn de voeding voor onze geest en geruststellend voor onze  ziel. De bewegingen tijdens de salaat, zoals het staan, ar-rahoe’ (neerbuigen) en sudjoed (neerknielen) hebben een positieve invloed op onze geest en ons brein. Huthayfa ibn al-Yamaan zei: «wanneer de profeet v.z.m.h. op zijn pad tegenslagen tegenkwam, dan nam hij zijn toevlucht tot de salaat» Aboe Daoud. Het geschiedenis van de profeet Ayoub v.z.m.h. wordt beschouwd als een van de grootste verhalen die als kern hebben: het belang van het  zich richten tot Allah s.w.t. met onze vragen en wensen. In de Koran staat: «Ayoeb toen hij zijn Heer aanriep: tegenspoed heeft mij getroffen en U bent de Barmhartigste der Barmhartigen»21 /83. Ayoub v.z.m.h. beleefde allerlei tragedies, net zoals andere profeten v.z.m.h. en wij volgen hun sporen na. We kunnen heel veel leren van hun ervaringen. Allah s.w.t. zegt: «Zij zijn degenen die Allah leiding gaf: volgt hun leiding» 6/90. Onze Heer, de Almachtige, heeft bepaald dat ontbering wordt gevolgd door gemak. Maar gelukkig, hoe lang een tegenslag ook mag duren, dit duurt niet eeuwig. Na elke donkere nacht komt er een heldere dageraad. In de Koran benadrukt Allah s.w.t. dit feit: «Voorwaar, zo komt met de moeilijkheid de verlichting. Voorwaar met de moeilijkheid komt de verlichting» 94/5,6 . Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. heeft de volgende wijze woorden aan ibn ‘Abaas geleerd: «je moet weten dat geduld tijdens ongemak je veel goeds zal geven, overwinning komt met geduld, verlichting met verdriet  en gemak met ontbering» Ahmed.

Onwetendheid van de mens

Het probleem zit niet in het ontstaan van de epidemie, maar het echte probleem zit in de onwetendheid van mensen: Hoe moeten  ze ermee omgaan? Welke preventiemiddelen moeten ze toepassen en hoe kunnen ze zichzelf spiritueel voeden? Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. heeft ons aanbevolen om onszelf te beschermen tegen de epidemie. Hij zei: «vlucht uit de beurt van een melaatse,  zoals u voor een leeuw vlucht» Bochari. Naast het nemen van preventieve maatregelen, hebben we ook goddelijke inspiratie nodig. Geloofsinspiratie waarmee we onze innerlijke kracht versterken en ons gedrag verbeteren. Een rustige ziel en gezond gedrag is de weg naar een veilig leven. Door zich bewust te richten tot Allah s.w.t. wordt ons hart gevuld met gevoel van goddelijke genade. Allah s.w.t. zegt: «en roep Hem aan, vrezend en begerend. Voorwaar Allah’s Barmhartigheid is dicht bij de weldoeners» 7/65. Door middel van het verhaal van Yunus laat sayyidoena Mohammed v.z.m.h. ons weten van wat Yunus v.z.m.h. heeft bevrijd van zijn rampspoed. Hij zei: «De oproep van Yunus: toen hij in de buik van de vis was, richtte hij tot Allah: «Er is geen God dan U, Heilig bent U. Ik behoorde tot de onrechtvaardigen». Voor iedere moslim die zich met deze woorden richt tot Allah, zal Allah zijn wensen vervullen» Termithi. We maken deze dagen allemaal moeilijke tijden door, zowel in ons sociale als ons professionele leven. Deze omstandigheden kunnen onze psychische toestand negatief beïnvloeden en kunnen zelfs onze gezondheid en ons gedrag beschadigen. Het verhogen van onze spiritualiteit door het verrichten van de salaat en het lezen van de Koran, zal ons meer innerlijke rust geven. Gehechtheid aan de Koran leidt ons denkvermogen naar het beleven  van optimisme en hoop. De edele Koran staat vol met sterke uitingen van de genade die kracht in ons kan opwekken.  «voorwaar, Allah is met degenen die vroom zijn en met degenen die weldoeners zijn» 16/128.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief