Schoonheid van optimisme

Het menselijk leven wordt omringd door verschillende keerpunten en problemen. De zielen van sommigen van ons zijn bedekt door wolken van wanhoop en pessimistische gedachten. De wendingen van het leven kunnen ons in duistere situaties brengen. Daardoor kunnen we in conflict zijn met onze verlangens en omgeving. Deze conflicten beïnvloeden onze mentale en fysieke gezondheid enorm. Wanneer wanhoop en onzekerheid ons overweldigen, dan hebben we iemand nodig die de vlam van hoop en optimisme in onze gedachten aansteekt en de factoren van succes voor ons verbeeldt.

Hoop in de Quran

Het woord hoop komt tweemaal in al-Quran al-kariem voor. De eerste keer dat het wordt genoemd, is in een context van afkeuring en ontkenning. Het verhaal gaat over degene die verleid wordt door hebzucht en afgeleid door valse hoop en buitensporig egoïsme; totdat het leven voorbijgaat en hij de kans verliest om berouw te tonen en zichzelf te verbeteren. In al-Quran al-kariem staat: «Laat hen maar eten en genieten en door de hoop misleid worden. Zij zullen het wel weten» 15/3.  De tweede keer wordt het woord hoop genoemd in een context van lof en aanmoediging tot goedheid. Lof en aanmoediging zijn de drijvende kracht voor ons om vooruit te gaan en het beter te doen. Allah s.w.t. zegt: «Bezit en zonen zijn de pracht van het tegenwoordige leven, maar de deugdelijke daden, die duurzaam zijn hebben bij jouw Heer een betere beloning en een betere hoop» 18/46. De islam verbiedt ons niet om te genieten van de pracht van het leven, als het maar wel binnen de grenzen van goedheid blijft. Al-Quran al-kariem benadrukt dat geld en kinderen niet de waarde zijn waarmee een uitspraak gedaan kan worden over de morele waarde van een persoon. Want de werkelijke morele waarde ligt in de goede daden en de aanbidding van Allah s.w.t.

Thikr (gedenken van Allah) en de relatie tot optimisme

Een optimistisch karakter is een vlam van het licht van Allah s.w.t. waarmee we ons hart kunnen verlichten. Het optimisme verlicht ons inzicht en wekt in onze ziel en ons lichaam vitaliteit en energie op. We lezen in het Boek van Allah s.w.t. verhalen die geruststelling in het hart brengen en optimisme in onze ziel laten leven. Een van deze verhalen die wij in al-Quran al-kariem lezen is het verhaal van sayyidoena Ayoub v.z.m.h. Sayyidoena Ayoub werd verlamd door een ziekte, waar geen behandeling mogelijk was. Het enige wat voor hem mogelijk was, was zijn spirituele immuniteit te versterken. Hij richtte zich met du’ae, thikr en met een oprechte intentie tot zijn Heer. Allah s.w.t. zegt over thikr (gedenken van Allah) het volgende: «Gedenk in jezelf jouw Heer met nederigheid en vrees zonder luidruchtigheid van woorden, in de ochtend en in de avond en behoor niet tot onachtzame mensen» 7/205. Thikr is niet slechts dat men zijn lippen en tong met woorden van thikr beweegt, maar eerder morele betekenissen die uit hart en ziel komen, waardoor de essentie van de geest wordt gezuiverd. In verschillende verzen beschrijft al-Quran al-kariem de smeekbeden van de profeten en van veel oprechte mensen. Al-Quran al-kariem geeft deze smeekbeden in een eenvoudige stijl weer en verbeeldt deze in een unieke esthetiek. De verhalen van al-Quran al-kariem winden een lezer op en trekken de aandacht van een luisteraar door de schoonheid van zijn taal en de troost van zijn openbaring. Allah s.w.t. zegt over de onderdanigheid en het optimistisch gedrag van sayyidoena Ayoeb v.z.m.h. het volgende: «En Ayoeb richtte zicht tot zijn Heer met de woorden: “mij heeft kwaad getroffen en U bent de barmhartigste van de barmhartigen”. Wij verhoorden hem en Wij hieven het kwaad op waarin hij verkeerde. En Wij gaven hem zijn familie terug en nog veel meer uit barmhartigheid van Ons en als vermaning voor aanbidders» 21/83-84.

Wees niet bedroefd, een goddelijke geruststelling en de houding en mentale instelling van profeten

Optimisme is een kunst die wordt bevorderd door een zelfverzekerde ziel. Onder deze zielen bevindt zich de ziel van sayyidoena Mohammed . Tijdens zijn migratiereis van Mekkah naar Medina, hebben hij en zijn metgezel Abu Bakr al-Siddiq zich in de grot van Thaour verscholen. Terwijl ze in de grot waren, arriveerden de Qoeraisj bij de poort van de grot. Angst en wanhoop kropen in het hart van Abu Bakr Al-Siddiq, moge Allah tevreden met hem zijn, binnen. Hij zei: O gezant van Allah, als één van hen naar zijn voeten kijkt, dan zou hij ons kunnen zien. Sayyidoena Mohammed ﷺ, die vertrouwen had in de aanwezigheid van Allah s.w.t. en optimistisch was met betrekking tot een goede afloop, reageerde als volgt: «Wees niet bedroefd, Allah is met ons. En Allah liet zijn rust op hem neerdalen» 9/40. Dit profetische verhaal wekt hoop in de harten op en ontwikkelt een optimistische houding. Met deze houding en dit gedrag leert de Profeet ﷺ ons dat wanhoop geen karaktereigenschap van een moslim en moslima mag zijn. Het vers: «Wees niet bedroefd», mag een slogan zijn op elk moment en in elke situatie waarin we terecht kunnen komen. Er is geen manier om verlichting te krijgen dan discipline te hebben en spirituele steun te zoeken bij Allah s.w.t. en er is geen manier om verdriet te kunnen verdragen, dan te leren hoe je het beste ermee kunt omgaan en vertrouwen op Allah s.w.t. te ontwikkelen. In al-Quran al-kariem staat: «Wanneer je een besluit genomen hebt, vertrouw dan op Allah. Allah bemint hen die vertrouwen hebben» 3/159. De gezonde persoon blijft niet voor altijd gezond, en de zieke blijft niet eeuwig ziek. Na zwakte komt kracht en na ontbering komt verlichting. Het volgen van de universele wetten en het hebben van vertrouwen op Allah s.w.t., is de sleutel tot verlichting. De ontberingen zijn ook de mate van paniek en standvastigheid van een persoon en de mate van zijn wanhoop en van zijn vertrouwen op Allah s.w.t. Ontberingen onthullen de aard van het hart. In al-Quran al-kariem staat: «De mens verveelt het niet om voor het goede te bidden, maar wanneer hem het kwaad treft, is hij wanhopig en moedeloos» 41/49. De continuïteit van een situatie is onmogelijk en afwisselingen van tegenspoed en voorspoed zijn de feitelijke lering voor degene die erover nadenkt. Allah s.w.t. zegt: «Dit soort dagen laten Wij onder de mensen wisselen» 3/140        

Abu Al-Qasim Al-Shabi zei:

Als de mensen ooit leven willen, dan moet het lot het wel aanvaarden.

Het is noodzakelijk dat de nacht voorbij gaat en alle beperkingen verwijderd worden.

En wie bang is om de bergen te beklimmen, zal voor eeuwig in het puin blijven leven.

Abu Al-Qasim Al-Shabi

Foto van Nathan Dumlao

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief