Reflectie op Hadj-rituelen

Gehoorzaamt Allah s.w.t. en prijst Hem, want Hij heeft ons de rijkdom van Zijn goedheid geschonken en heeft ons ook bevoorrecht met speciale perioden. We hebben de dagen van al-Hadj beleefd met al hun deugden en spiritualiteit. De asceten hebben daardoor vroomheid en geloof ervaren. Allah s.w.t. zei: ﴾Wij zullen hun Onze tekenen aan de horizonten en in henzelf laten zien zodat het voor hen duidelijk wordt wat de waarheid is ﴿ Foessilat 53. Allah s.w.t. belooft zijn dienaren om hen iets van de geheimen van de schepping te laten zien. Het doel daarvan is dat het voor iedereen duidelijk wordt dat de islam, het boek van de islam en de leefstijl van de islam op waarheid berusten. In de Koran staat duidelijk geschreven: ﴾ Allah, er is geen God dan Hij. Hij zal jullie bijeenbrengen voor de Opstandingsdag, waaraan geen twijfel is. En wie is er oprechter met berichten dan Allah ﴿ An-nisaa’ 87. De belofte van Allah s.w.t. bleek uit te komen en de voortekenen begonnen zichtbaar te worden. De optocht van de gelovigen in Mekka is beëindigd en men begon Mekka te verlaten om terug te keren naar zijn familie. De miljoenen van al-moe’miniena en al-moe’minaat hebben de oproep van Ibrahim v.z.m.h. beantwoord. ﴾En roep onder de mensen op tot de bedevaart zodat zij te voet tot je komen en op allerlei kamelen die door elke diepe bergpas heen komen ﴿ Al Hadj 27. Beste broeders en zusters, wie heeft deze grote mensenmassa bijeengebracht? Zij spreken niet dezelfde taal; zij zijn van verschillende kleuren en rassen, maar ze zeggen allemaal » labbeika Allahoema labbeika« . Zij kwamen van west en oost en van noord en zuid; zij lieten hun werk en familie achter en hebben veel geld uitgegeven om de Hadj bij te wonnen en zijn rituelen te verrichten op de wijze waarop de profeet v.z.m.h. heeft het verricht, zodat zij de liefde van Allah en Zijn vergeving ervaren. : ﴾ Zeg als jullie van Allah houden, volg mij dan, Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven ﴿ 3/31.

Betekenissen van de Hadj

De Hadj bevat veel betekenissen en gevoelswaarden. Het is van belang om stil te staan bij de betekenissen van al-Hadj en diep na te denken over deze grote mensenmassa die vrijwillig naar Mekka kwamen. Welke organisatie is in staat om zoveel mensen bijeen te kunnen brengen? De bedevaartgangers verzamelen zich op een afgelegen plaats waar geen gebouwen of attracties te vinden zijn. De kenmerken van de Hadj zijn, dat men over weinig eten, drinken en kleding beschikt. In de meeste islamitische ‘ibadaat wordt schoonheid vereist behalve in de Hadj. De beste hadji zijn degenen die er ongekamd en stoffig uitzien, die op blote voeten lopen en honger en dorst lijden. De profeet v.z.m.h. heeft deze fenomenen in de volgende Hadith benadrukt: » Er is geen dag beter bij Allah dan de dag van ‘Arafat, Allah daalt af naar de eerste hemel. Hij zegt tegen de malaa’ika (engelen): kijken jullie naar de mensen op aarde. Zij kwamen naar Mij ongekamd en onverzorgd, zij kwamen op bedevaart. Zij kwamen door elke diepe bergpas heen, hoop op mijn genade terwijl zij mijn straf niet gezien hebben; de dag van Arafaat wordt gezien als de dag waarop de meeste mensen worden bevrijd uit de hel« Ibn Khizeima en Ibn Habbaan. Tijdens de bedevaart ziet men hoe de dorstige bedevaartgangers schreeuwend naar water zoeken en de hongerige rondrennen op zoek naar voedsel. Moge Allah s.w.t. ons altijd van water en voedsel voorzien en ons Zijn rijkdom niet onthouden. Dank en dankbaarheid aan Hem. Een felicitatie aan degenen die de Hadj rituelen in overeenstemming met de soennah van de profeet v.z.m.h. uitgevoerd hebben. In dit leven schenkt Allah hen rust en vrede en in het Hiernamaals beloont Hij hen met het Paradijs. De profeet v.z.m.h. zei: »Een geaccepteerde Hadj brengt niets minder dan de beloning van het Paradijs «. Bochari. Moge Allah onze bedevaartgangers een gezegende Hadj en sa’y schenken.

De heiligheid van de mens versus de heiligheid van de Kaaba

Als we diep nadenken over de uitspraak van de profeet v.z.m.h. toen hij naar de Ka’ba keek en zei» Hoe goed je bent, hoe goed je geur is, hoe verheven je bent en hoe groot je heiligheid is, maar de heiligheid van een moe’min is het meest heilig bij Allah« ibn Mejeh, dan is de vraag: als we zoveel geld uitgeven om op bedevaart te gaan, hoeveel geven we dan uit om de waardigheid van de medemens te bevorderen? Welke mogelijke inspanningen doen we om de eer van de medemens hoog te houden? Zowel de Koran als de Soennah leggen sterk de nadruk op de noodzaak om de waardigheid van de mens te beschermen. De profeet v.z.m.h. heeft in afscheidspreek deze betekenissen nogmaals als volgt benadrukt: » Jullie bloed, geld en eerbaarheid zijn even heilig als deze dag in dit land en in deze maand. Hij heeft het meerdere keer herhaald. Vervolgens heft hij zijn hoofd naar de hemel en zei twee keer: O Allah! Ik heb uw boodschap verkondigd. De aanwezigen dienen deze aan de afwezigen over te dragen. Keren jullie je na mijn dood niet van de islam af, zodat jullie elkaar niet te lijf gaan « Bochari. Beste broeders en zusters, we dienen onze medemensen met genade en zachtheid te behandelen, hun sociale klasse te respecteren en rekening te houden met hun gevoelens.» Een bedoeïen ging naar Haroen Rachid en zei in ruwe taal: O Haroen luister naar me, ik zal u iets in krachtige taal zeggen. Haroen ar-rachid zei onmiddellijk: wa-Allahi ik luister niet, wa-Allahi ik luister niet, wa-Allahi ik luister niet. De bedoeïen zei: waarom niet? Haroen ar-rachid zei: want Allah heeft wie beter is dan u (Moussa) gezonden naar wie slechter is dan ik (de farao) en hij zei tegen hem: « ﴾En spreekt zachtmoedig tot hem: misschien laat hij zich vermanen of vreest hij ﴿ Taha 44.

Foto van Haidan

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief