Profeet Ayoub v.z.m.h. in de beproeving

Het menselijk leven varieert tussen gezondheid en ziekte, tussen vreugde en verdriet, tussen lachen en huilen en ook tussen successen en mislukkingen. De toestand van het menselijk leven schommelt rond het middelpunt van deze tegenstrijdigheden. De menselijke levensloop verkeert niet altijd in hetzelfde tempo en de beleving van de dagen zijn ook niet altijd hetzelfde. Allah s.w.t. heeft ons in dit leven niet geschapen om eeuwig te lijden, noch om altijd gelukkig te zijn. Het eeuwig blijven in dezelfde toestand in dit leven is onmogelijk. De mens kan het goede dat in het bovennatuurlijke is vastgesteld, niet kennen. Daarom dient hij vertrouwen in Allah s.w.t. te hebben, want het vertrouwen op Allah s.w.t. is een zegening en geduld hebben in het omgaan met ellende is een verlichting. Beproevingen zuiveren de ziel van het hechten aan iemand anders dan Allah, de Almachtige, en verbindt de mens met de schepper. Sayyidoena Ibrahim v.z.m.h. zei: «en wanneer ik ziek ben, dan geneest Hij mij» 26/80. Het verhaal van Ayoub v.z.m.h. is een belangrijke troost voor zieken. Hij wordt vaak genoemd als een groot voorbeeld in het omgaan met ziekte. Zijn verhaal is een passende troost voor ieder die door een beproeving is getroffen en een voorbeeld voor degene die door droevige ellende is aangegrepen. De profeet Ayoub v.z.m.h. werd beproefd door een ernstige ziekte en door het verlies van zijn kinderen en vermogen. Hij heeft deze droevige situatie geaccepteerd en ging er heel positief mee om. Ongeacht de ernst van zijn ziekte is hij niet opgehouden met het verrichten van zijn gebeden en het tonen van zijn dankbaarheid voor Allah, de Almachtige en zeker voor zijn vrouw die hem gedurende zijn ziekbed verzorgde. De ziekte van Ayoub v.z.m.h. heeft hem jarenlang in zijn greep gehouden, voordat hij beter werd. Zijn liefdevolle vrouw heeft hem al die jaren dag en nacht verzorgd. Zij heeft hem al die jaren ongelofelijk warm, accuraat en liefdevol behandeld. Nadat het gezin van Ayoub v.z.m.h. rijk was geweest, zijn zij alles kwijtgeraakt totdat ze niets meer te eten hadden. De vrouw van Ayoub v.z.m.h. werd gedwongen te gaan werken om haar man en zichzelf van eten te voorzien.

Hoe profeet Ayoub v.z.m.h. omging met zijn ziektebed

Het lijden van Ayoub v.z.m.h. is erg toegenomen: doordat de ziekte zich door zijn lichaam verspreidde, werd zijn leven steeds zwaarder. Influisteringen hebben zijn leven gedomineerd en jarenlang leefde hij in een sociaal isolement. Er was niemand die hem nog bezocht, behalve zijn getrouwe vrouw en twee mannen. De afkeer van mensen nam nog meer toe. Uit angst voor besmetting hebben zij ook geweigerd om zijn vrouw werk te geven of met haar in contact te komen. Zij waren bang dat zij hen met de ziekte van haar man zou besmetten.  Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei: «Ayoub, de profeet van Allah, heeft achttien jaar deze zware beproeving ondergegaan. Hij werd door familieleden en onbekenden gemeden, behalve door twee broeders die hem het meest nabij stonden. Zij bezochten hem zowel in de ochtend als in de avond. Op een dag zei een van hen: bij Allah, Ayoub moet zeker een zonde hebben begaan die niemand ooit heeft begaan. De andere man zei: wat wilt u daarmee zeggen? Hij zei: al achttien jaar lang heeft Allah hem geen genade geschonken en ook zijn lijden niet opgeheven» ibn Hibbaan. Op een dag bezochten de twee broeders Ayoub v.z.m.h.; door de stank die door de ziekte werd veroorzaakt, konden zij niet dichtbij hem komen. Een van hen zei: als Ayoub goed bezig was, had Allah hem niet op deze manier beproefd. Ayoub v.z.m.h. schrok van zijn woorden. Hij richtte zich tot Allah, de Almachtige, met zuivere woorden en met nederige gevoelens en zei: «Mij heeft tegenspoed getroffen, maar U bent barmhartigste van de barmhartigen» 21/83.

Hoe Allah profeet Ayoub v.z.m.h. genas

De profeet Ayoub v.z.m.h. knielde neer voor zijn Heer en zei: «O Allah door Uw kracht! Ik zal mijn hoofd niet omhoog doen voordat u mij geneest» ibn Kathier. Allah s.w.t. openbaarde aan hem het volgende vers: «Stamp met je voet, dit is water voor een koel bad en een dronk» 38/42. Ayoub v.z.m.h. stampte met zijn voet tegen de grond. Allah, de Almachtige, liet water uit de grond stromen. Ayoub heeft zich daarmee gewassen en ervan gedronken zoals Allah s.w.t. het hem heeft bevolen. «toen hij zich beter voelde, heeft hij zijn hoofd omhoog gedaan» ibn Kathier. Allah s.w.t. heeft Ayoub verlost van zijn pijn en ziekte. Hij, de Almachtige, heeft hem opnieuw zowel lichamelijke als psychische gezondheid, schoonheid en vermogen geschonken.  Uit barmhartigheid heeft Allah s.w.t. Ayoub bevrijd van zijn ziekte. Allah s.w.t. vertelde ons het verhaal van Ayoub v.z.m.h. ook als een vermaning en troost voor ieder die getroffen is in zijn lichaam of in zijn psyche. In de Koran staat: «Wij verhoorden hem (Ayoub) toen en Wij hieven de tegenspoed op waarin hij verkeerde. En Wij gaven hem zijn familie terug en nog eens zoveel met hen uit barmhartigheid van Ons en als vermaning voor de aanbidders» 21/84. De ziekte van Ayoub v.z.m.h. was geen goddelijke vernedering en de zwaarte van de ziekte was ook geen straf, maar Allah s.w.t. had veel eerbied voor Ayoub en voor zijn geduld. Want Allah heeft hem in verschillende passages in de Koran geprezen. Allah s.w.t. zegt: «Wij troffen hem aan als een geduldige, een voortreffelijk dienaar, hij is de meest berouwtonende» 38/44. We kunnen van het verhaal van Ayoub v.z.m.h. leren dat na elke beproeving verlossing komt en na ziekte genezing. In de sahieh moslim staat een heilige Hadieth die wijsheid en diepe betekenis heeft. De Hadieth wijst erop dat wanneer de patiënt gedurende zijn ziekte Allah’s presentie en Zijn nabijheid beleeft, zijn pijn en zware behandelingen verlicht zullen worden. De profeet v.z.m.h. zei: « Allah s.w.t. zal op de Dag des Oordeels zeggen: O zoon van Adam! Ik was ziek en jij hebt Me niet bezocht. Hij zal zeggen: O mijn Heer, hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der werelden bent? Allah zal zeggen: wist jij niet dat Mijn dienaar die-en-die ziek was en jij hebt hem niet bezocht? Wist jij niet dat als jij hem had bezocht, jij Mij bij hem had aangetroffen» Moslim.

Foto van Kristin Snippe

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief