Omgaan met sociale media

Een van de ontwikkelingen in onze tijd zijn de zogenaamde sociale media die elk huis zijn binnengedrongen, zelfs als de deuren gesloten zijn. De sociale media heeft de loop van relaties tussen mensen veranderd. Het is voor sommigen meer een middel voor het verbreken van relaties dan een middel van ontmoeting. Er is geen twijfel dat sociale media veel positieve kanten heeft. Het vergemakkelijkt de communicatie tussen mensen en bracht de afstanden tussen hen dichterbij. Het is een grote zegen als we het goed kunnen gebruiken, maar zorgt voor wrevel als we het niet aan de hand van wettelijke en morele waarden ordenen. De sociale communicatie heeft ook nadelen, omdat het voor veel mensen stress, angst en wanhoop oplevert. De sociale media heeft enorme invloed op de gevoelens en gedachten van veel leden van onze samenleving.

Risico’s van de informatieconsumptie vanuit sociale media

Het is het belangrijkste referentiekader geworden voor de grote massa. De sociale media is een nachtmerrie geworden, misleidend voor degene die zijn culturele en wetenschappelijke niveau negeren. YouTube en Google vormen in onze moderne tijd een nieuwe academie, een desinformatie Academie. Haar deur is wijd open voor iedereen, zonder enige docentenbegeleiding of kwalificatie; zonder dat de deelnemer het intellectuele vermogen beschikt om de methodologische methoden te kunnen toepassen. Uit YouTube Academie studeren mensen af die gemakkelijk kunnen praten over heel serieuze zaken. Ze hebben een roekeloze durf en een onredelijke minachting voor risico’s;  zozeer zelfs dat hun vrijmoedigheid gezondheidsschade veroorzaakt bij veel mensen. Zijn zij misschien niet op de hoogte van de uitspraak van sayyidoena Mohammed, vrede zij met hem, waarin hij zei: «Schaad niet  en vergeld geen kwaad met kwaad. Wie iemand schaadt, Allah schaadt hem ook en wie iemand tegenwerkt,  Allah werkt hem ook tegen» Al-Haakim. Het beste voorbeeld in dit opzicht is hoe sommige mensen met de Corona-pandemie omgingen en hoe ze zichzelf en anderen aan het gevaar van corona hebben blootgesteld. Sommigen van hen gaan zover dat ze zelfs mensen bang maken voor vaccinatie. De Almachtige Allah waarschuwt ons om uitspraken te doen over thema’s die niet tot onze vaardigheden behoren. In de Koran staat «En zegt niets over iets waarover jullie tongen bedrog uiten: dit is toegestaan en dit is verboden om over Allah bedrog te verzinnen. Zij die over Allah bedrog verzinnen, hen zal het niet welgaan» 16/116 . Een deskundige, of het nu een theoloog is of een filosoof, een medicus of een astronoom, besteedt het grootse deel van zijn leven aan het ontwikkelen van vaardigheden, competenties en morele waarden van zijn specialisatie. Een persoon wordt pas als een specialist in een bepaald beroep beschouwd, wanneer hij of zij een wetenschappelijke ontwikkeling heeft meegemaakt. In het YouTube-tijdperk worden sommige mensen deskundigen over kwesties van al-fiqh, geneeskunde of politiek alleen door naar enkele YouTube-video’s te kijken en luisteren. Als een persoon die geen geneeskunde heeft gestudeerd advies gaat geven over de voordelen en nadelen van coronavaccinatie, speelt diegene in zo’n geval met het leven van mensen. De Almachtige Allah heeft verboden om met mensenlevens te knoeien. De Almachtige Allah heeft ons verboden om ons bezig te houden met zaken die niet binnen onze competenties vallen. In de Koran staat: «En spreek niet over iets waarover jij geen kennis hebt. Het horen, het zien, en het hart, over dat alles wordt verantwoording afgelegd» 17/36. De schade van onprofessioneel advies is groter dan zijn mogelijke voordelen. Het verstrekken van medisch advies is alleen een voorrecht van een praktiserend arts die in staat is om de toestand van een patiënt te diagnosticeren. Als een incompetent persoon mensenlevens beschadigt, is dat een misdaad, al had dit persoon goede bedoelingen. Ibn ‘Abaas zei: « tijdens het leven van de gezant van Allah  raakte een man gewond aan zijn hoofd. Hij had een natte droom. Hij kreeg het advies om de grote wassing te doen. Hij verrichtte de grote wassing en daardoor overleed hij. Toen dit aan de gezant van Allah werd verteld, zei hij:  ze hebben hem vermoord, moge Allah hen vermoorden. De vraag stellen is de genezing van de onwetendheid.» Aboe Daoud.

Het geven van medische advies vanuit een islamitisch perspectief

Om de levens van mensen te beschermen, heeft sayyidoena Mohammed, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, het beoefenen van medicijnen of het geven van medisch advies door andere mensen dan artsen verboden. Sayyidoena Mohammed, vrede zij met hem, zei: «Wie geneeskunde beoefent en daarvoor niet bekend was met de geneeskunde en vervolgens overlijdt daardoor een patiënt of er wordt hem schade toegebracht, dan zal hij verantwoordelijk worden gehouden» Boloegh al-maraam. Ik heb veel van onze broers en zusters gesproken die door negatieve verhalen over vaccinatie beïnvloed werden. Na de vreselijke ziekte van corona kregen zij ontzettend veel spijt en tijdens de gesprekken vloeiden tranen uit hun ogen van de ernst van hun ervaring. Beste broeders en zusters, laat de ideeën van andere mensen niet de bron van het lijden zijn zowel voor uzelf als voor uw dierbaren. De bemoeizucht met onderwerpen – zowel theologisch als medisch en politiek, waar we de grondslagen niet van hebben bestudeerd, kan onze gezondheid en sociale relaties schaden. Wie de fiqh of geneeskunde of politiek wil beoefenen, moet aankloppen bij de kenniscentra. Sayyidoena Mohammed, vrede zij met hem, zei: «Wie een pad begaat op zoek naar kennis, Allah zal voor hem een pad naar het paradijs vergemakkelijken» Moslim.  

Foto van Piotr Cichosz

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief