Menselijkheid is de essentie van het menselijk bestaan

Door de menselijke geschiedenis heen is er een discussie over het mensbeeld aan de gang. Is het alleen materie of materie en geest? En wat is de aard van deze geest? De antwoorden op deze vragen zijn verschillend en tegenstrijdig. Dit verschil is te wijten aan culturele diversiteit en geloofsreferenties.

De creatie en vorming van de mens vanuit Islamitisch perspectief

Ons islamitisch geloof heeft een venster geopend waardoor de mensheid het mensbeeld kan zien. Door na te denken over de letterlijke en figuurlijke betekenissen van de Edele Koran, kan men het diepste van zichzelf zien en de feiten van dit enorme universum onthullen. In de Koran staat: «Hebben jullie niet gezien dat Allah voor jullie wat er in de hemelen en wat er op aarde is dienstbaar heeft gemaakt en dat Hij Zijn zegeningen aan jullie uiterlijk en innerlijk vervolmaakt. Er zijn mensen die zonder kennis, zonder leidraad en zonder verlichtend Boek over Allah twisten» 31/20. De Almachtige Allah  heeft de mens in dit universum tot een meester gemaakt, zodat hij Hem kan aanbidden en Hem dankbaar zijn. 

Al-Koran al-Kariem vestigt ons aandacht op het feit dat  de mens twist over kwesties die hij op basis van zijn intellect alleen niet kan begrijpen.  Al-Koran al-Kariem bevestigt dat de mens uit een materiele en spirituele realiteit bestaat. Over de realiteit van de menselijke materie en geest zegt de Almachtige Allah: «  (Allah) Degene Die alles schiep, schiep het op de beste manier. En Hij begon de schepping van de mens uit klei. Daarna maakte Hij zijn nageslacht uit een extract van nederig water. En dan vormde Hij hem en blies in hem iets van zijn Geest. En Hij heeft voor jullie gehoor, gezichtsvermogen en harten gemaakt; weinig dankbaarheid wordt getoond» 32/7-9. De mens maakt in zijn fysieke en spirituele ontwikkelingen verschillende en gevarieerde vormen door. Elk vorm wordt beheerst door wetten en gebeurtenissen die tot zijn ontwikkeling of stagnatie kunnen leiden. Inzicht in de elementen van de menselijke vorming draagt ​​bij aan de vrucht van het geloof in de Almachtige Allah. Geloof versterkt iemands relatie met zijn Heer en beheerst zijn gedrag met zijn omgeving.

Lichaam, ziel en geest

Allah schiep de mens in de beste vorm en maakte hem materie van ​​lichaam, dierlijk van ziel en engel van geest. Deze drie elementen worstelen in de mens. Als we naar zijn fysieke kant kijken, ontdekken we dat hij de eerste levensbehoefte nodig heeft. Het is een van de middelen die zijn bestaan kunnen waarborgen. Want als het lichaam verzwakt wordt, slaagt de persoon er niet volledig in om zijn of haar menselijke rol te kunnen vervullen. Iedere mens dient van een dak boven zijn hoofd voorzien te worden, van voedsel om zichzelf te onderhouden, zorg die zijn gezondheid in stand houdt en gerechtigheid die zijn waardigheid bewaart. Sommige mensen hebben zichzelf toegestaan om te genieten van het leven en macht ten koste van de rechten van de zwakken, op welke manier dan ook. Hetzij door beslaglegging op hun eigendommen, hetzij door bedrog of moord. Deze type mensen dragen in zichzelf een ziel die verlangt naar het kwaad. En onwetend van het bevel van de Almachtige Allah en het lot dat elke onrechtvaardige tiran wacht. In de Koran staat: «Zij die ongelovig zijn, zeggen: wij zullen niet in deze Koran geloven, noch in wat eraan vooraf is gegaan. Kon jij het maar zien wanneer de onrechtplegers bij hun Heer staan opgesteld en elkaar verwijten maken. Zij die onderdrukt worden zullen tegen hen die hoogmoedig waren zeggen: als jullie er niet geweest waren, dan waren wij gelovig geweest» 34/31. Deze type ziel berooft de mens van zijn menselijkheid. Het schendt de heiligheden en verwaarloost de waardigheid van anderen. De menselijkheid is de essentie van het bestaan ​​van de mens en zijn stralende zelf. De mens verwerft zijn menselijkheid door verbinding te hebben met de Almachtige Allah. De band met Allah versterkt de menselijke spirituele groei dat inherent is aan zijn instinct. De menselijke verlichting houdt zijn negatieve instincten in bedwang. Het geeft hem de kracht om op basis van het principe van menselijke broederschap met anderen om te gaan. In de Koran zegt de Almachtige Allah: «O mensen! Wij hebben jullie uit een man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden leren kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah, degene die Allah gehoorzamen» 49/13. En sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei: «Alle mensen zijn nageslacht van Adam en Adam werd geschapen van aarde» Tirmithi.

De manifestatie van de schoonheid van de mens

Het spirituele leven is gekoppeld aan goed denken en goed denken is gekoppeld aan fatsoenlijk gedrag. Door fatsoenlijk gedrag verheft de mens zich tot de hemel van de schoonheid. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei: «Wie in zijn hart een atoomgewicht van arrogantie heeft, hij of zij zal het paradijs niet binnen treden. Een man zei: een persoon houdt ervan dat zijn kleding en schoenen er mooi uitzien. De profeet zei: Allah is mooi en houdt van schoonheid» Moslim. De schoonheid in de hadieth van sayyidoena Mohammed v.z.m.h. is gerelateerd aan schoonheid van uiterlijk en innerlijk. De Heilige Koran omvat lichtstromen en spirituele manifestaties die de mens zijn esthetische ervaring op een emotioneel en sociaal niveau laten beleven. De betekenissen van schoonheid liggen in de zuivere ziel, het genadig hart en in het gezond verstand. Schoonheid heeft in de islam een ​​allerhoogste waarde. In feite overstijgt de schoonheid van het innerlijk de schoonheid van het uiterlijk. Hierdoor kunnen we begrijpen dat de islamitische filosofie gebaseerd is op een reeks evenwichten tussen de geest en het lichaam.  De islam ziet de mens als een ondeelbaar geheel. De mens wordt als geheel gezien door aandacht te hebben voor zijn fysieke, cognitieve, emotionele en existentiële behoeften.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief