Artikelen

De mens worstelt met de moeilijkheden van het leven en moet haar lasten dragen. Wanneer hij door verdriet wordt
De Hadj is een prachtig ritueel. De moslims hebben aan de oproep van hun Heer gehoorzaamd en de Soennah
Allah s.w.t. zegt: «En Ayyoeb zei, toen hij tot zijn Heer riep: Mij heeft tegenspoed getroffen, maar U bent