Hoe om te gaan met iemand die veel klaagt?

In ons dagelijks leven komen we verschillende mensen tegen. Zij zijn divers in hun manier van denken en leefstijl. Sommigen van hen genieten van een gezond denken en doen en anderen lijden helaas aan psychische druk. Door psychische druk kunnen ongewenste effecten optreden, die een negatieve invloed op hun leven en op hun sociale relaties kan hebben. Het kan ook een negatieve invloed op hun somatische gezondheid hebben. Mensen met  psychische druk lijden vaak aan verveling, mentale stress en klagen vaak over anderen. Zij lijden ook aan prikkelbaarheid, wat kan leiden tot isolement en eenzaamheid. Zelfs met hun familieleden kunnen zij onvrede hebben.

Vriendelijk adviseren en niet delen met anderen

Wat is onze plicht jegens degene die last heeft van frequent klagen over anderen en gebrek aan gemoedsrust?  Degene die onder psychische druk staat, heeft iemand nodig die met liefde naar zijn verhaal luistert en hem met barmhartigheid en welwillendheid omringt, zodat hij zijn hart kan luchten. Degene die onder psychische druk staat, moet ruimte krijgen om de gevoelens die in hem tekeergaan te uiten. We moeten zijn verhaal niet met anderen delen en hem met vriendelijkheid adviseren, hoe hij het beste kan omgaan met zijn gevoelens. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. adviseert ons hoe we het beste met verhalen van mensen kunnen omgaan. Hij zei: «Wie een moslim bedekt, Allah zal hem bedekken zowel in deze wereld als in het Hiernamaals» Ibn Majeh. Het is niet toegestaan om iemands verhaal met anderen te delen, want het kan tot meer haat en vijandschap leiden. Ons geloof beschouwt dit soort gedrag als roddel. In de volgende Hadieth waarschuwt sayyidoena Mohammed v.z.m.h. ons voor het gevaar van dit gedrag. Hij zei: «Zal ik jullie op de hoogte brengen wie onder jullie de slechtste is: het zijn de roddelaars die de geliefden uit elkaar dreven en tegen onschuldigen ontberingen brengen» Ahmed. De islam heeft het klakkeloos geloven wat we allemaal horen, veroordeeld.

Beweringen op juistheid controleren

We moeten altijd het verhaal van beide kanten horen en dienen niet zo maar het verhaal van iemand voor waar aan te nemen. Degene die klaagt over een ander kan misschien wel een excuus hebben voor dit gedrag, maar degene die naar hem luistert, heeft geen excuus bij Allah s.w.t. wanneer hij klakkeloos gelooft wat hij hoort. Hij dient beweringen die hij hoort op juistheid te controleren. De eigenaar van een zuivere ziel en een goed hart zet zich in voor verzoening tussen geliefden. Allah s.w.t. zegt ter ere van de zuivere ziel: «Er is niets goeds in hun vertrouwelijke gesprekken, behalve wie aanmaant tot liefdadigheid of goedheid of verzoening tussen de mensen. Wie dat doet in zijn streven naar tevredenheid van Allah, zal een geweldige beloning ontvangen van Allah» 4/114. Onze familieleden zijn onze uitrusting, onze kracht en onze steun.  We mogen geen een van hen missen of verwaarlozen. Elke moslim dient ernaar te streven om zijn verwantschaps- en sociale banden te bevorderen. Hij dient er ook naar te streven om ruzies te stoppen. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. beschouwde verzoening tussen dierbaren als een van de beste daden van aanbidding. Hij v.z.m.h. zei: «Zal ik jullie op de hoogte brengen van iets dat beter is in rang dan vasten, salaat en sadaqah? Zij zeiden: graag! Hij zei: het streven naar een verzoening tussen dierbaren. Want ruzie onder familieleden betekent vernietiging» Termithi. Het belang van verzoening tussen leden van een familie of van een gemeenschap heeft betrekking op het belang van de samenleving. De islam spoort ons aan om anderen met vergeving en verdraagzaamheid te ontmoeten.

Het voorbeeld van Aboe Bakr As-sadieq

In deze context zullen we het voorbeeld van sayyidoena Aboe Bakr As-sadieq volgen, hoe hij met Mustah ibn Uthaatha omging die een actieve rol speelde in het verspreiden van leugens over Ummona ‘Aicha, moge Allah tevreden over hen zijn. In de Koran al-kariem staat: «Zij onder jullie die het goed en ruim hebben, mogen niet zweren dat zij de verwanten, de behoeftigen en degenen die in de naam van Allah op weg zijn niets zullen geven. Zij moeten juist vergiffenis schenken en kwijtschelden. Willen jullie ook niet graag dat Allah jullie vergeeft? Allah is vergevend en barmhartig» 24/22. In een ander vers benadrukt de Almachtige Allah de deugd van vergeving. Hij zegt: «Streeft naar vergeving van jullie Heer en naar het Paradijs dat zo breed is als de hemelen en de aarde die klaargemaakt is voor al-muttaqien. Dit zijn zij die bijdragen geven in voorspoed en tegenspoed, die hun woede inhouden en de mensen vergeving schenken. Allah bemint hen die goed doen» 3/133. Verzoening tussen mensen behoort in ons geloof tot de schoonheid van aanbidding en verdraagzaamheid behoort tot het mooiste karakter. Zowel Allah s.w.t. als sayyidoena Mohammed v.z.m.h. hebben verzoening en verdraagzaamheid lief. Verzoening zorgt voor eenheid binnen familie en samenleving en daardoor heersen vrede en gemoedsrust onderling. 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief