Hoe gaan we om met de Edele Koran?

De Almachtige Allah heeft al-Koran al-Kariem geopenbaard als licht dat niet gedoofd kan worden, een methode die niet tot dwaling kan leiden en een voeding waarvan een gelovige geest nooit verzadigd raakt. Spreken over al-Koran al-Kariem is mooi en geweldig; het is een bron van spirituele kracht, van inspiraties en gerechtigheid. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. beschreef de Koran als volgt: hij zei: «wie zijn uitspraak op het boek van Allah baseert, spreekt de waarheid. Wie op basis van dit boek oordeelt, oordeelt rechtvaardig en wie de mensen daartoe uitnodigt, leidt hij op het rechte pad» Tirmithi. Wij, de moslims, hebben een aantal belangrijke plichten ten opzichte van al-Koran al-Kariem:

  • Geloven in zijn boodschappen, contemplatief lezen, op de juiste manier onderwijzen,
  • Zijn doelstellingen goed onder ogen hebben,
  • en in de geest van zijn wijsheid en inzichten handelen.

Het is van belang om er bewust van te zijn van dat al-koran al-kariem een boek is dat mensen kan inspireren om de waarde van hun rol in het leven te zien. In elk tijdperk heeft al-Koran al-Kariem een nieuwe lezing nodig die bij de nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken past. We hebben een allesomvattende visie nodig hoe we al-Koran al-Kariem kunnen interpreteren, zodat we op basis van zijn normen en waarden onze inzichten kunnen vaststellen. Al-Koran al-Kariem spreekt heel prachtig allesomvattend over alle aspecten van het leven. In de Koran al-Kariem staat: «En tot jou hebben Wij het boek neergezonden als een verduidelijking van alles en als leidraad en barmhartigheid en goed nieuws voor de moslims» 16/89.

Hoe de Koran begrijpen?

We kunnen al-Koran al-Kariem niet begrijpen, tenzij elke moslimgeleerde al-Koran al-Kariem deze leest vanuit het oogpunt van zijn wetenschappelijke specialisatie. Daarom moeten we niet alleen genoegen nemen met de methodologie van ‘oesoel al-figh’ om tot allesomvattende interpretaties van al-Koran al-Kariem te komen. Maar we hebben ook:

  1. de filosofische,
  2. sofistische,
  3. literaire,
  4. astronomische
  5. en medische benaderingen nodig.

De noodzaak van deze benaderingen is groot, omdat al-Koran al-Kariem al deze benaderingen in de geest van zijn verzen omvat. De waarde van al-Koran al-Kariem ligt in het vermogen van verandering, maar deze verandering hangt af van een juiste interpretatie. Daardoor wordt al-Koran al-Kariem de bron voor ons gedrag en onze moraal. Zo kunnen we de dimensies van verandering en verlichting van al-Koran al-Kariem bereiken. Zoals we al-Koran al-Kariem een boek van verandering in ons leven kunnen maken, kunnen we hem ook maken tot een energiebron die ons voortdrijft. De Almachtige Allah heeft de Koran niet slechts geopenbaard om in huizen neer te leggen voor zegen of om op de muren te hangen voor decoratie.

Doelen van de Koran

Het belangrijkste doel waarvoor dit boek werd geopenbaard, wordt door de Almachtige Allah in het volgend vers genoemd: «Een gezegend boek dat Wij aan jou hebben neergezonden, opdat zij de verzen ervan overdenken en opdat de verstandige personen zich laten vermanen» 38/29. In een ander vers spoort de Almachtige Allah ons aan om diep na te denken over wat we lezen of horen uit de Koran. Allah s.w.t. zegt: «Overpeinzen zij  de Koran dan niet? Ofwel, zijn er harten die op slot zijn?» 47/24. De gesloten harten ontvangen geen straal van het licht van al-imaan, noch zullen ze overweldigd worden door innerlijke rust. Het stil staan bij de betekenissen van al-Koran al-Kariem is de juiste manier om te leren omgaan met onze psychische en sociale problemen. De moeder der gelovigen, Aisha, moge Allah tevreden over haar zijn, beschreef het lezen van de Koran door sayyidoena Mohammed v.z.m.h. als volgt: «Hij leest aandachtig, wanneer hij een vers leest dat over het verheerlijken van Allah sprak, verheerlijkte hij Hem, wanneer hij een vers leest dat over du’ae sprak, richt hij zich tot Allah met de du’ae en wanneer hij een vers leest dat over toevlucht zoeken bij Allah sprak, zocht hij zijn toevlucht bij Allah» Moslim. De manier waarop sayyidoena Mohammed v.z.m.h. de Koran las, is de enige manier die in staat is om de betekenissen van de Edele Koran in onszelf te laten doordringen; zodat onzuiverheden uit onze geest worden verdreven. De belangrijkste dimensie bij het lezen van de Koran is onze spirituele en intellectuele interactie met de onderwerpen van de Koranverzen. De Almachtige Allah heeft de Koran geopenbaard om ons uit de diepte van onwetendheid en ontsporing te verheffen naar de waarden van goedheid en van de beschaafde vooruitgang. In de Koran al-Kariem staat: «Hij is het die bij de ongeletterden een gezant uit hun midden zond, die aan hen Zijn verzen voorleest, die hen loutert en die hun het boek en de wijsheid onderwijst » 62/2. Diep nadenken over de betekenissen van de Koranverzen geeft ons inzicht dat ons helpt om onze harten te verlichten en er voordeel uit te halen om de feitelijke problemen in ons leven te verlichten.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief