Het wonder van al-Israa’ en al-Mi’raadj (De Nachtreis)

Een scherpzinnige moslim trekt lessen uit de gebeurtenissen van de geschiedenis en daarvan kan men vele vruchten van plukken. Het bestuderen van de biografie van de profeet v.z.m.h. en het diep nadenken over de belangrijkste onderwerpen die daarin voorkomen, kunnen als een vuurtoren fungeren. Het leidt tot het rechte pad, tot inzichten en helpt de mens om zijn situatie te verbeteren en zijn wensen waar te maken. Allah de almachtige vertelt in de heilige koran over gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben en vervolgens sluit Hij het verhaal af met de volgende vers:  ﴾Daarin is een les voor hen die inzicht hebben ﴿ 24/44. Of met  ﴾Zeker in het verhaal over hen is een les voor de verstandige ﴿ 12/111. Vandaag wil ik stil staan bij een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de profeet v.z.m.h. – het is al-israae en al-mi’raadj-. Volgens sommige overleveringen hebben al-israae en al-miraadj op de 27ste dag van radjab plaatsgevonden. Het wonder van al-Israa’ en al-Miraadj is ten eerste een eerbetoon aan de profeet vrede zij met hem, ten tweede zorgde het voor de versterking van de vastberadenheid en wilskracht van de profeet v.z.m.h. en ten derde wilde Allah s.w.t. zijn profeet Mohammed v.z.m.h. troosten. De gebeurtenissen van al-Israae en al-Mi’raadj vonden plaats na dat de profeet v.z.m.h. veel ellende van Quraish had ondervonden. Toen Quraish geen gehoor gaven aan de da‘wa van de profeet v.z.m.h., besloot hij om naar Tha’ief te reizen om (de stam van) Thaqief uit te nodigen tot de islam. Hij hoopte hen te kunnen overtuigen en dat zij tot de islam zouden komen. Maar ook zij hebben hem op een vreselijk slechte manier behandeld. Zij hebben hun jongens op hem afgestuurd en bekogelden hem met stenen waarna zijn voeten v.z.m.h. begonnen te bloeden. Ze hebben hem zeer teleurgesteld,  zijn hart erg verscheurd en hem vreselijk veel verdriet aangedaan. Toen  tilde de profeet v.z.m.h. zijn handen op en richtte zijn blik naar de hemel  en begon Allah te smeken. Allah s.w.t. stuurde hem de engel van de bergen. De engel begroette de profeet v.z.m.h. en zei: “als u het wenst klap ik de twee bergen over hen heen”. De genadige profeet v.z.m.h. zei: “nee, ik hoop dat Allah uit hun voorplanting mensen laat voortkomen die alleen Hem zullen aanbidden. Moge Allah mijn volk naar het rechte pad leiden, want ze weten het niet”.

De israa’ & mi’raardj ook wel bekend als de nachtreis

De israa’ en mi’raadj reis was een beloning voor het hoge morele karakter van de profeet v.z.m.h.  Volgens de meest betrouwbare overleveringen bracht de engel Jibriel (De engel Gabriel), vrede zij met hem,  de “buraaq” (eenhoorn). De profeet besteeg de “buraaq” vanuit de moskee Al-haraam in Mekka vergezeld door Jibriel. Onder weg zag hij tussen de hemel en de aarde verschillende tekens van Allah s.w.t. tot hij bij de Aqsa-moskee kwam. Daar werd hij verwelkomt door de profeten; Ibrahim al-khalil, Moessa, Issa en andere profeten v.z.m.h.. Binnen de aqsa-moskee verrichte hij de salaat, waarbij hij de andere profeten voorging als imam. Daarna werden hem drie kommen aangeboden: de ene was met melk gevuld, de tweede was gevuld met khamr en in de derde was water. Ibn mas’oedmoge Allah tevreden over he zijn zei: de profeet v.z.m.h. zei: ik hoorde toen iemand zeggen dat als hij het water koos, dan zouden hij en zijn volk verzinken. Als hij voor de khamr koos, dan zouden hij en zijn volk naar het verkeerde pad geleid worden. En als hij voor de melk koos, dan zouden hij en zijn volk naar het rechte pad geleid worden. De profeet v.z.m.h. zei: ik heb voor de kom met melk gekozen en ik heb daaruit gedronken. Jibriel v.z.m.h. zei: “U heeft u en uw volk naar het rechte pad geleid”. Daaruit reisde de profeet v.z.m.h. samen met Jibriel naar de zevende hemel tot de Sidraat al-moentaha.  Ter ere van de profeet v.z.m.h. werden de volgende verzen geopenbaard. Allah zei: ﴾Hij had hem reeds gezien bij een andere neerdaling. Bij de sidratalmontaha.  Bij de tuin van de verblijfplaats. Toen de sidraat verhuld werd met wat hem verhulde. Zijn blik week noch dwaalde. Hij had een van de grootste tekens van zijn Heer gezien﴿ 53/13-17.

De relatie tussen het gebed & al-israa’ & al-mi’raaj reis

In deze gezegende excursie van de profeet v.z.m.h. heeft Allah s.w.t. de salaat voorgeschreven. De plaats waarin dit ritueel is voorgeschreven -dus de zevende hemel- zegt  iets over de waarde die de salaat  bij Allah s.w.t. heeft en het belang ervan in het menselijk leven. De profeet v.z.m.h. zei over zijn hemelsreis: «toen openbaarde Allah aan mij wat Hij openbaarde. Hij heeft mij vijftig maal daags de salaat voorgeschreven. Toen ik langs Moussa v.z.m.h. liep, vroeg hij mij: “ wat heeft Allah jouw volk voorgeschreven? Ik zei: Hij heeft hen vijftig dagelijkse salaat voorgeschreven. Moussa v.z.m.h. zei: “Ga terug naar jouw Heer en vraag om vermindering, want jouw volk zal dit niet kunnen opbrengen. Ik bleef op en neer gaan tussen mijn Heer en Moussa v.z.m.h.  tot Allah s.w.t. zei: “O Mohammed dit zijn vijf salaats in elke dag en nacht, elke salaat is gelijk aan tien en ze zijn gelijk aan vijftig salaats»Uit al-Israa’ en al-Mi’raadj kunnen we andere belangrijke  lessen trekken, zoals het belang van overtuiging in het menselijk leven en hoe kunnen we met andere mensen omgaan. Daarin vinden we de norm voor een betrouwbare metgezel, trouwe vriend en een overtuigende mo’min (gelovige). In de ochtend van de hemelreis vertelde de profeet v.z.m.h. aan mensen over zijn reis. Toen zij het verhaal van de profeet v.z.m.h. hoorden, waren zij verdeeld tussen hen die overtuigd waren, hen die twijfelde en zij die het ontkennende. Aboe Djahl zei: “het is nu het juiste moment om de vrienden uit elkaar te scheiden en de mensen te kunnen overtuigen dat Mohammed slechts een leugenaar is”. Aboe Djahl was ervan overtuigd dat ook Aboe Bakker zich nu van Mohammed v.z.m.h. zou afkeren.  Aboe Djahl zei tegen aboe Bakker:  “hoe kan zoiets nou gebeuren, wij doen er een maand over om naar Aqsa te komen een maand erover om terug te komen en Mohammed beweert dat hij in een nacht naar de aqsa is geweest en weer terug”. De overtuigende aboe Bakker zei: “als hij het heeft gezegd, dan is het de waarheid”.  De woorden van Aboe Bakr, moge Allah tevreden over hem zijn, voorzien van een diepere betekenissen die een gewicht hebben in de balans van principes en overtuigingen. We kunnen uit deze herdenking de volgende leringen trekken:

  1. vasthouden aan Allah’s gehoorzaamheid,
  2. geduld in tegenspoed,
  3. zelfverzekerd zijn dat na tegenspoed momenten van voorspoed komen,
  4. en dat na momenten van verdriet, momenten van vreugde komen.

Allah s.w.t. zegt: ﴾En wees niet benauwd over wat zij aan listen beramen. Allah is met hen die Allahvrezend zijn en hen die goed doen﴿ 16/127, 128.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief