Het gevoel van de aanwezigheid van Allah s.w.t. bevordert de innerlijke rust

Het opvoeden van het hart door middel van geloof en goedheid behoort tot de eerste belangrijkste verplichtingen van de moslim. Wanneer het hart niet gezuiverd is, zijn de zintuigen onbetrouwbaar. En als de liefde van Allah s.w.t. niet in het hart is geworteld, zullen de zintuigen weinig van waarde laten zien. Sommige mensen gedragen zich netjes in het openbaar, maar achter de schermen doen ze verkeerde dingen. Bewustzijn van de religieuze principes verhindert de mensen verboden daden te verrichten en motiveert hen het verrichten van goede daden. De zorg voor de ontwikkeling van zelfcensuur en het versterken hiervan door de islamitische principes is zeer belangrijk. Want daardoor kan men zijn ziel van verleidingen en haat zuiveren, zichzelf liefde en harmonie bijbrengen en vastbeslotenheid en toewijding belichamen. Als de menselijke ziel zich deze Koranische waarden en Profetische betekenissen eigen heeft gemaakt, dan zal het gemakkelijk zijn om te doen wat goed is, zowel in dit leven als in het hiernamaals. Het hart is de leider van de zintuigen; de profeet v.z.m.h. heeft dit benadrukt in de volgende Hadieth: «En voorzeker, in het lichaam is er een modghah (vleesklomp) als deze goed is, dan zal het gehele lichaam goed zijn. En wanneer deze verdorven is, dan zal het lichaam in zijn geheel verdorven zijn, voorwaar het is het hart» Moslim. De eensgezindheid van innerlijk en uiterlijk, overtuigingen en daden zijn belangrijke garanties voor innerlijke rust en sociale stabiliteit. Wanneer een moslim in zijn dagelijks leven het gevoel heeft van de aanwezigheid van Allah s.w.t., dan vereist dit van hem goede daden te verrichten en het kwaad te vermijden. Allah s.w.t. zegt: ﴾ Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat hij zichzelf influistert. Wij zijn dichter bij hem dan de halsslagader. Wanneer de beide ontvangers, aan de rechter- en de linkerkant zittend, zullen ontvangen, kan hij geen woord uitbrengen zonder dat er een bewaker klaarstaat﴿  50/16- 17.

Bewust zijn van de aanwezigheid van Allah in privé en publieke sferen

Het gevoel van de aanwezigheid van Allah s.w.t. is de basis van de leefstijl van de profeten, vrede zij met hen, van de vromen en van de oprechte mens. Onze profeet v.z.m.h. heeft dit benadrukt in zijn raad aan zijn neef Abdellah ibn ‘Abbaas -moge Allah tevreden over hen zijn-: « Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over u waken. Waak over (de voorschriften van) Allah en u zult Hem voor u aantreffen. Als u iets vraagt, vraag dan het aan Allah en als u hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah. En weet dat als de gehele gemeenschap zich verzamelt om u van enig voordeel te voorzien, dan zal zij daarin niet slagen, behalve wanneer Allah dit voor u al heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om u in iets te benadelen, dan zal zij daarin niet slagen, behalve wanneer Allah dit voor u al heeft voorgeschreven. De pennen zijn opgeheven en de inkt is opgedroogd» Tirmithi. Beste broeders en zusters, aan de hand van deze Hadieth dienen we onze levensfilosofie in te richten. Niemand behalve Allah kan ons voordeel brengen of het kwaad van ons wegdrijven, alleen dat wat Allah s.w.t. voor ons heeft voorgeschreven. We moeten geen gehoor geven aan wat anderen allemaal beweren en zeker  niet in de wilde weg allerlei adviezen volgen. Maar we moeten vasthouden aan de fundamenten van het boek van onze Heer en van de Soennah van onze profeet, vrede zij met hem. We moeten een kritische houding ten opzichte van bepaalde interpretaties van onze geschriften handhaven. Simpel gezegd, we moeten vasthouden aan begrippen die door de grote meerderheid van onze geleerden gedragen worden en zoals die door de qat’ayyaat teksten (onweerlegbare teksten)  van de Koran en Soennah worden weergegeven. Niemand dan Allah s.w.t. is gerechtvaardigd om dingen te verbieden of halaal te verklaren. Deze eigenschap behoort tot de hoedanigheid van Allah, de Almachtige. Onze profeet Mohammed v.z.m.h. heeft deze boodschap duidelijk in de volgende Hadieth vermeld. Hij zei: « Datgene wat Allah in Zijn Boek toegestaan heeft is Halaal en wat Hij verboden heeft is Haraam en waarover Hij zwijgt, is een gift. Accepteer dus de gift van Allah, want Allah vergeet niets » En dan reciteert hij: (En jouw Heer is niet vergeetachtig) 19/64. Al-Haakim.

Kennis over Allah vergaren

Bewustzijn van de aanwezigheid van Allah s.w.t. in ons dagelijks leven en diepgaande spirituele kracht helpen ons om onszelf te beschermen tegen bijgeloof en tegen oplichters. We zien dat veel broeders en zusters die door somatische of psychische ziektes zijn getroffen, worden opgelicht door zogenaamde alternatieve genezers. Ze zijn helaas ook slachtoffers van hun kwetsbaarheid en onwetendheid. De moderne geneeskunde is niet altijd in staat om zeldzame ziekten snel te diagnosticeren; maar wat we zien is hoe deze genezers zonder enige verantwoordelijkheid zeldzame ziekten  duiden als symptomen van bezetenheid van djinn’s of het boze oog of magie. De achtergrond en de cultuur van de patiënt en zijn familieleden laten hen makkelijk de diagnose van onwetende genezers geloven. Maar wie de aanwezigheid van Allah s.w.t. voelt en gelooft dat Hij de kracht heeft om ons te genezen, bij hem of haar zullen deze profiteurs geen kans maken. Onze zuivere religie moedigt ons aan om medische behandelingen te ondergaan en ook de roqya te verrichten. Deze zijn niet in tegenspraak met de islam. De roqya is zeer belangrijk voor het versterken van onze innerlijke kracht. Beste moslim en moslima, u kunt voor uzelf, voor uw kinderen en voor uw partner de roqya verrichten. U kunt uiteraard ook een oprechte man of vrouw ( die de roqya niet als bron van inkomsten beoefent) vragen om een roqya. Beste broeders en zusters, onze algemene medische opvattingen zullen gecorrigeerd moeten worden. Onze cultuur heeft hier noodzakelijk bijscholing nodig. Onze algemene kennis over gezondheid wordt beheerst door veel verkeerde overtuigingen en medische mythen. In veel gevallen botsen deze met onze geloofsleer. Hopelijk houdt iedere moslim en moslima altijd en overal rekening met de aanwezigheid van Allah, de Almachtige. Wij moeten vermijden wat Allah s.w.t. heeft verboden en moeten we een zuiver leven leiden. Dat wil zeggen: datgene wat het welbehagen van Allah oproept nastreven. Hoe meer kennis een moslim over Allah heeft, de Almachtige, des te meer zal hij zijn vertrouwen en hoop op Allah vestigen. Maar wanneer de kennis over Allah s.w.t. gering is, dan valt men ten prooi aan uitbuiters en aan onwetende genezers. Het is zeer belangrijk om deze diepe betekenis van het geloof in onze harten te laten groeien en daarmee ons gedrag in ons dagelijks leven te voeden. In de volgende verzen laat Allah s.w.t. zien hoe sayyidoena Ibrahiem v.z.m.h. zich in zijn gebed richt tot Allah s.w.t. om deze betekenis te benadrukken: »Degene Die mij geschapen heeft en mij op het goede pad brengt, Hij is het Die mij voedt en te drinken geeft. En wanneer ik ziek ben, dan geneest Hij mij. En Hij is het Die mij laat sterven en dan weer tot leven brengt. En Hij is het van wie ik begeer dat Hij mij op de oordeelsdag mijn fouten vergeeft. Mijn Heer, schenk mij oordeelskracht en voeg mij bij de rechtschapenen) 26/78 – 83.

Foto van Muhammad Amaan

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief