?>

Het belang van spirituele waarden

Allah s.w.t. heeft de mens uit lichaam en geest geschapen. Allah s.w.t zegt: «Toen Jouw Heer tot de engelen zei: Ik ga een mens uit klei scheppen 71. Als ik hem gevormd heb en hem iets van Mijn geest heb ingeblazen, valt dan in eerbiedig buiging voor hem neer 72»  Saad. Allah s.w.t. heeft groei, beweging, zwakte en kracht als kenmerken van het lichaam geschapen. Hij, de Almachtige, heeft ook denken, kennis, wil, liefde, haat, vergeving, rust en al-imaan als kenmerken van de geest geschapen. Allah s.w.t. heeft voor de mens alles wat hij nodig heeft, gegeven om zijn materiële en spirituele waarden te onderhouden. Allah s.w.t. heeft voor de mens de middelen beschikbaar gemaakt om zijn belangrijke lichamelijke behoeften te bevredigen, zoals eten, drinken en kleding. Hij, de Almachtige, begeleidt de mens ook naar manieren waarmee zijn geest zich kan voeden. Het menselijk leven zal alleen dan stabiliseren wanneer de balans tussen materiële en spirituele waarden wordt gewaarborgd. Balans tussen lichamelijke en spirituele behoeften is dringend nodig voor de moderne mens. «En streef met wat Allah jou gegeven heeft naar het huis van het Hiernamaals en vergeet jouw aandeel in het tegenwoordige leven niet. Doe goed zoals Allah aan jou goed heeft gedaan en streef niet naar verderf op aarde. Allah bemint de verderfzaaiers niet » 78 Al-Qassas. Wanneer materiële waarden de spirituele waarden overvleugelen, dan wordt het leven absurd. Deze absurditeit leidt tot ongeluk en tragedies in de samenleving. «Wie de beloning van het Hiernamaals wenst, voor hem vermeerderen Wij zijn beloning en wie de beloning van het wereldse leven wenst, aan hem geven Wij daarvan, maar voor hem is er in het Hiernamaals geen aandeel.» 20 As-shoera. Spirituele waarden voeden de menselijke ziel, zonder de behoeften van het lichaam te negeren. Spirituele waarden hebben een positieve invloed op het gedrag, zowel op dat van het individu als van de gemeenschap. De Koran al-kariem benadrukt in verschillende verzen het belang van de spirituele dimensies van de mens. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. vertaalde deze dimensies in de praktijk in een verzameling van ethische waarden, deugden en aanbiddingen. Degene die onze moderne wereld bestudeert, kan makkelijk zien wat puur materialisme met onze wereld doet. Als u rond kijkt wat er in onze wereld allemaal aan de gang is, dan ziet u hoe de mens zijn medemens probeert te vernietigen. Ondanks dat hij pogingen doet om in het beeld van een beschaafd mens te verschijnen, kan hij zijn wilde denken niet opgeven. In onze moderne tijd heeft de mens helaas nog steeds de gewoonte agressie te gebruiken om zijn hebzucht te bevredigen. Dit is wat de overhand had in oude eeuwen. «Toen zette hij zich ertoe aan om zijn broeder te doden en hij doodde hem en zo werd hij een van de verliezers» 30 Al-ma’idah. Overheersing en tirannie van materiële dimensies in het menselijk gedrag leiden tot de vernietiging van samenlevingen en beschavingen. De Heilige Koran kwam met spirituele waarden gebaseerd op al-imaan in Allah s.w.t. , zodat deze de mensheid kan redden uit de psychische crisis, die hem kan teisteren vanwege zijn onwetendheid over het geheim van ons universum. De Heilige Koran begeleidt de mens om zichzelf te zuiveren van hebzucht en negatieve verlangens en hem gedreven te laten worden door het gevoel van mededogen en naastenliefde. De materiële vooruitgang die door de moderne mens wordt bereikt, heeft hem niet geholpen om de gewenste vrucht, zoals menselijk geluk, waarborgen. Het bedroeft ons om deze tragedie en verwoesting in vele delen van onze wereld te zien. 

Universele en tijdloze spirituele waarden vanuit de Koran

Het probleem van de mens in onze moderne wereld is zijn buitensporige achteloosheid ten opzichte van de goddelijke morele waarden. «Zij staan dat het ene jaar toe en het andere jaar verbieden zij het om overeen te stemmen met de periode dat Allah heilig verklaard heeft. Zo staan zij toe wat Allah verboden heeft. De slechtheid van hun daden is voor hen aantrekkelijk gemaakt» 37 At-tauba. In al-Koran al-Kariem staan spirituele waarden die voor de bewoners van de aardbol broederschap, vrede en stabiliteit garanderen. De leiding van Allah s.w.t. is dringend nodig voor de moderne mens. De mens dient over de geboden en verboden van Allah s.w.t. goed na te denken. Spirituele waarden zijn onveranderlijk, zij gaan niet met de tijd mee en veranderen niet door veranderende omstandigheden. Het is onaanvaardbaar dat iemand eerlijk moet zijn in sommige gevallen en oneerlijk in andere. Evenmin is het onaanvaardbaar dat men een groep mensen rechtvaardig behandelt en een andere onrechtvaardig. Spirituele waarden hebben betrekking op het innerlijk van de mens, dat het menselijk gedrag zowel ten opzichte van Zijn Heer, zijn familie, zijn gemeenschap als ten opzichte van zichzelf leidt. Spirituele waarden zoals oprechtheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel en hulp aan de behoeftigen beïnvloeden het menselijk gedrag, positief versterken zijn zelfvertrouwen en beschermen hem tegen psychische klachten. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei: «Weest eerlijk, want eerlijkheid leidt tot gerechtigheid en gerechtigheid leidt naar  het Paradijs. Een man zal zich eerlijk blijven gedragen en zal ernaar blijven streven, totdat hij bij Allah als een eerlijke persoon wordt geschreven. Weest alert voor leugen, want leugen leidt tot kwaad en kwaad leidt tot het hellevuur. Een man zal blijven liegen en ernaar blijven streven totdat hij bij Allah als een leugenaar wordt geschreven» Moslim. In verschillende verzen besteed al-Koran al-kariem veel aandacht aan spirituele dimensies. Zoals:

  1. het bevorderen van steun aan elkaar. In de Koran staat: «Ondersteunt elkaar bij het goede en vroomheid en steunt elkaar niet bij zonde en vijandigheid. Vrees Allah. Allah is streng in de afstraffing 3» al-ma’idah.
  2. het bevorderen van betrouwbaarheid en nakomen van beloften. In de Koran al-kariem staat: «En degenen die goed zorgen voor wat hen is toevertrouwd en voor hun beloften 8» al-moeminoen.
  3. het bevorderen van de rechtvaardigheidswaarde. In de Koran staat: «O jullie die geloven, weest standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen en laat de haat van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te zijn 8» al-ma’idah.
  4. het bevorderen van overleg en samenspraak. In de Koran staat: «En die gehoor geven aan hun Heer en de salaat verrichten, wier beleid onderling beraad is en die van wat Wij hen voor hun levensonderhoud gegeven hebben, bijdragen geven 38» as-shoera.
  5. en het bevorderen van tolerantie waarde. In de Koran staat: «Vergeef hen en scheld het kwijt. Allah bemint hen die goed doen 13» al-ma’idah.

Spirituele waarden helpen ons zelfcontrole te bevorderen, bij te dragen aan de discipline van een individu en samenleving en het stimuleren van idealen in het omgaan met de natuur, dieren en mensen.

Foto van GR Stocks

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief