Het belang van de salaat in het dagelijks leven van een moslim

De hedendaagse samenleving ontbeert innerlijke rust en een mentaal evenwicht. Het moderne leven is te vergelijken met een zee, waarin de woelige golven tegen elkaar beuken. De mens heeft het geloof in Allah nodig om zijn spirituele, mentale en fysieke welzijn te kunnen waarborgen. Wie verdwaalt in een materialistische levenshouding, verzinkt in zijn levensproblematiek en raakt misschien gevangen in zijn lusten, waardoor zijn spirituele, fysieke, mentale en morele stabiliteit negatief beïnvloed wordt. Als gevolg hiervan kunnen zich allerlei, deels onverklaarbare, psychische en lichamelijke klachten ontwikkelen. De Koran is een leidraad voor een juist moraal en menswaardig leven. De edele Koran besteedde veel aandacht aan deze drie dimensies (spiritueel, mentaal en fysiek welzijn). In het algemeen is dit welzijn essentieel voor het voortbestaan van een menswaardig leven. Allah s.w.t. zegt over de Qoreish: ﴾ Laten zij daarvoor de Heer van dit huis aanbidden. Degene die hen tegen de honger voedt en hen veilig stelt voor de angst ﴿ 106/3. Om dit doel te kunnen waarborgen heeft Allah s.w.t. aanbiddingen, leerstellingen en gedragscodes voorgeschreven, die gekenmerkt worden door tolerantie, gemak en flexibiliteit. Een van de aanbiddingen die Allah s.w.t. daarvoor heeft voorgeschreven is de salaat. De salaat is een belangrijke aanbidding om de ziel op te kunnen voeden en het gedrag te kunnen verfijnen. In deze context zegt Allah, de Almachtige: ﴾ Neemt jullie toevlucht tot geduld en de salaat. Dat is zwaar, behalve voor al-khaashi’ien (deemoedig zijn)﴿ 2/45. De salaat heeft een aanzienlijk positieve invloed op onze dagelijkse zorgen: de salaat kan die zorgen verlichten, het hart lucht geven en het welbehagen van Allah s.w.t. winnen. De salaat behoort tot een van de beste daden, zei de profeet v.z.m.h. «Jullie moeten weten dat de salaat het beste van jullie daden is » Ibn Majeh. Het zich richten tot Allah s.w.t. door middel van de salaat versterkt enorm het totale menselijk potentieel, in spiritueel, mentaal en fysiek opzicht. Daarom wordt van de moslim en moslima verwacht dat zij altijd de salaat moeten verrichten, ongeacht de persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte, gezondheid, thuis of op reis.. Allah s.w.t. roept in het volgende vers op om de salaat voortdurend te verrichten. ﴾Houdt jullie aan de salaats en vooral aan de middelste salaat en staat onderdanig voor Allah﴿ 2/238.

De salaat in de monotheïstisch religies

Allah s.w.t. heeft de salaat in alle monotheïstisch religies voorgeschreven, maar de wijze waarop die wordt verricht, verschilt per religie. Allah s.w.t. zegt over sayyidona Ibrahim: ﴾Mijn Heer, laat mij en mijn nakomelingen behoren tot degenen die de salaat onderhouden﴿ 14/40. Over sayyidona Isma’iel zegt Allah s.w.t. ﴾ En hij beval zijn familie de salaat te verrichten en de zakaat af te dragen﴿ 19/55. Hij, de Almachtige, sprak sayyidona Moussa als volgt toe: ﴾ Ik ben Allah, er is geen God dan Ik. Aanbid Mij en onderhoud de salaat om Mij te gedenken﴿ 20/14. In het volgende vers heeft Allah s.w.t. ook sayyidona ‘iessa de salaat aanbevolen: ‘Iessa v.z.m.h. zei: ﴾En Hij (Allah) heeft mij gezegend gemaakt waar ik ook ben en Hij heeft mij bevolen de salaat te verrichten en de zakaat af te dragen zolang ik nog leef﴿ 19/31. En Allah s.w.t. heeft de salaat ook weer voorgeschreven voor onze profeet v.z.m.h., in de zevende hemel op de nachtreis van al-israa’ en al-mi’raadj, vijftig keer per dag. Vervolgens kwam er verlichting van Allah, de Almachtige: in plaats van vijftig salaats zijn het er vijf geworden; zij zijn in aantal minder geworden maar de beloning is er niet minder op geworden. De salaat is in de islam een aanbidding die hoop geeft, leed verzacht en de mensen helpt om hun emoties onder controle te krijgen. In deze context zegt Allah, de Almachtige: ﴾De mens is vreesachtig geschapen. Wanneer hem het kwaad treft, is hij terneergeslagen. En wanneer hem het goede treft, houdt hij het voor zich. Behalve degenen die de salaat verrichten﴿ 70/19-22. Op een dag sprak de profeet v.z.m.h. over de salaat en zei: «Wie de salaat onderhoudt, voor hem zal deze een licht, een bewijs en een redding op de Dag der Opstanding zijn. Wie de salaat niet onderhoudt, voor hem zal er geen licht, noch bewijs, noch redding zijn. Op de Dag der Opstanding zal hij met Qaroen, Haamaan, Fir’awn (Farao) en Obay ibn Khalaf zijn» Ibn Habbaan. De salaat betekent in onze religie: onderwerping, eerbied, do’aaʻ, lofprijzing en verheerlijking van Allah, de Almachtige. De salaat heeft in ons geloof een diepgaande betekenis en leert ons de antwoorden op vragen zowel in als buiten onszelf te vinden en versterkt onze imaan in Allah s.w.t.

Voordelen van de salaat

Het veronachtzamen van de salaat is een van de grootste oorzaken van ongemak: ongemak in het leven en straf in het Hiernamaals. Allah s.w.t. zegt:  Zij werden toen opgevolgd door opvolgers die de salaat veronachtzaamden en de begeerten najoegen. Zij zullen daarom verlies tegemoet gaan﴿ 19/59. Allah s.w.t. beschouwt het veronachtzamen van de salaat en luiheid om die te verrichten als een van de kenmerken van de hypocrieten. Hij, de Almachtige, zegt: De hypocrieten probeerden Allah te misleiden, maar Hij misleidt hen. Wanneer zij opstaan voor de salaat, staan zij daar achteloos om de door de mensen gezien te worden en gedenken Allah slechts weinig﴿ 4/142. De salaat is het voedsel voor de ziel, voor Allah’s welbehagen, is rustgevend en versterkt de vastberadenheid. De salaat reinigt de mens van zijn zonden en zorgt ervoor dat hij zich oprechtheid, reinheid en schoonheid eigen maakt. Eveneens maakt de salaat de moslim en moslima vertrouwd met het omgaan en waarderen van de tijd. Allah s.w.t. zegt in de Koran:  En als jullie je veilig voelen, verricht dan de salaat. De salaat is voor de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven﴿ 4/103. De salaat verzacht het menselijk hart, zuivert de ziel van haat en leidt tot fatsoenlijk gedrag. De moslim en moslima dienen uit hun salaat komen met een barmhartig hart voor zwakkeren, met vriendelijkheid voor hun medemensen en het verre houden van het kwade. In de Koran lezen we het volgende Vers:  En verricht de salaat; de salaat verbiedt wat ondeugdelijk en verwerpelijk is﴿ 29/45. De salaat helpt de moslim en de moslima diep na te gaan denken en te reflecteren over het koninkrijk der hemelen en aarde; eveneens versterkt de salaat de nabijheid van Ar-rahmaan en vergroot de distantie ten opzichte van de shaytaan en van de eigen begeerte. De salaat is een van de toonaangevende spirituele krachten en leidt tot innerlijke rust, een heldere geest en een toenemende beloning in het Hiernamaals.  Het zal de gelovigen welgaan, die in hun salaat khaashi’un (deemoedig zijn) ﴿ 23/1.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief