Het belang van de du’ae (smeekbede) in het omgaan met de psychische en fysieke klachten

In de moderne tijd komt de mens in het centrum van de werkelijkheid te staan, een plek waar men zich veel zorgen maakt. De mens heeft dringende behoefte aan iets dat zijn leven in balans brengt en hem tegen psychische aandoeningen beschermt. Psychische klachten laten veel mensen vergeefs naar rust en vrede zoeken. In veel gevallen gebeurt dit zoeken niet op de juiste wijze; sommige mensen wijken uit naar middelen die grote invloed op hun fysieke en geestelijke gezondheid kunnen hebben; zoals drugs, alcohol of onfatsoenlijk gedrag. U zult hen van het ene naar het andere kwaad zien gaan, op zoek naar innerlijke rust. Maar helaas, hun situatie wordt van kwaad tot erger. De mens kan getroffen worden door rampspoed waardoor zijn leven wordt verstoord; dit alles brengt hem veel verdriet en zorgen. Deze pijnlijk gevoelens maken het leven moeilijk en veroorzaakt zowel psychische als fysiek lijden. Allah s.w.t. die de menselijke ziel heeft geschapen weet wat haar deugdzaam maakt en wat haar innerlijke rust brengt. In het goddelijke woord vindt men rust en vrede. Allah s.w.t. zegt ﴾ O mensen, tot jullie is een aansporing van jullie Heer gekomen en een genezing voor wat er in de harten is en een leidraad en barmhartigheid voor de gelovigen﴿ 10/57. Het lezen van de Koran en diep nadenken over zijn betekenis zijn een effectieve preventie en behandeling van psychische klachten. Daarmee kan men zijn innerlijk evenwicht ondersteunen en psychische problemen voorkomen. De aanbidding van de Almachtige Allah heeft tastbare psychologische voordelen. Door middel van aanbidding van Allah s.w.t. kunnen we rust en vrede in onszelf brengen.

Kenmerken van het menselijk ziel vanuit een islamitisch perspectief

Allah s.w.t. beschrijft in de volgende aya drie kenmerken van de menselijke ziel; 1) bezorgdheid, 2) angst en 3) begeerte. De edele Koran wijst ons op een adequate behandeling en genezende medicijnen. Allah s.w.t. zegt: ﴾De mens is vreesachtig geschapen. Wanneer hem het kwaad treft is hij terneergeslagen. En wanneer hem het goede treft houdt hij het voor zich. Alleen niet zij die de salaat verrichten. Die zich voordurend aan hun salaat houden ﴿ 70/19-23. Bezorgdheid, angst en begeerte zijn kenmerken van de menselijke ziel. Krachtens de salaat die één van de vijf zuilen van de islam is, maar ook een spirituele handeling die innerlijke rust en vrede in het menselijk leven brengt. In de literatuur lezen we dat de profeet v.z.m.h. wanneer hij zich ongemakkelijk voelde, hij zijn toevlucht nam tot de salaat. Beste broeders en zusters, hier is een van de adviezen van onze profeet v.z.m.h. die een gunstige invloed kunnen hebben op de preventie en behandeling van psychische klachten. Op een dag ging de profeet v.z.m.h. de moskee binnen; daar trof hij een man van Al-Ansaar-stam, hij werdt Aboe Omaamah genoemd. Toen de profeet v.z.m.h. zei: » O Aboe Omaamah waarom bent u in de moskee terwijl het nu geen tijd voor de salaat is? Aboe Omaamah zei: O profeet, ik word overmeesterd door bezorgdheid en schulden. De profeet v.z.m.h. zei: zal ik u woorden laten leren? Als u dat zegt, zal Allah s.w.t. uw bezorgdheid wegnemen en uw schulden aflossen.« Aboe Omaamah zei: graag gezant van Allah. De profeet v.z.m.h. zei: » U moet zowel in de ochtend als in de avond zeggen: O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen verdriet en bezorgdheid, tegen onvermogen en luiheid, tegen gierigheid en lafheid, tegen verzwakking door schulden en tegen dominantie door anderen « Vervolgens zei Aboe Omaamah: ik heb dat gedaan en Allah s.w.t. heeft mijn bezorgdheid weggenomen en mijn schulden afgelost« Aboe Daoud. De belangrijke les die we van Aboe Omaamah kunnen leren is: kijken hoe hij omging met zijn bezorgdheid en verdriet. Hij wendde zich tot het huis van Allah, hij wendde zich tot Allah s.w.t. Aboe Omaamah heeft zich niet tot hekserij gewend en ook niet tot degenen die beweren dat ze alle soorten ziektes kunnen behandelen. Het is belangrijk om te kijken naar het advies van onze profeet Mohammed v.z.m.h., sayyidoena rassoelo-llahi zei niet: u moet een alternatieve genezer raadplegen, maar hij zei: «U moet zowel in de ochtend als in de avond zeggen: O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen ……»  De profeet v.z.m.h. heeft hem op een adequate behandeling gewezen. Deze wijst ons een weg die we moeten volgen wanneer we ten einde raad zijn en wanneer we door rampspoed worden getroffen. De moslim dient zich tot Allah s.w.t. te wenden met du’ae en Hem te vragen zijn bezorgdheden te vergemakkelijken. De moslim dient zich niet te wenden tot degenen die de kwetsbaarheid van patiënten en behoeftigen gebruiken om hen materieel en moreel te benadelen.

De profeet v.z.m.h. heeft er altijd naar gestreefd om de moslims in hun verschillende omstandigheden met hun Heer te verbinden, vooral in crisissituaties. Hij v.z.m.h. heeft de moslims geadviseerd om zich in hun ziekte of wanhoop tot Allah s.w.t. te richten en Zijn goddelijke bescherming te zoeken. De profeet v.z.m.h. zei: » wanneer iemand door bezorgdheid of verdriet wordt getroffen en zei: “O Allah, Ik ben Uw dienaar, de zoon van Uw dienaar en van Uw dienares. Mijn lot is in Uw handen. Uw oordeel over mij is zeker. Gerechtigheid over mij berust op Uw bevel. Ik vraag U bij iedere Naam die aan U behoort en die U voor Uzelf heeft aangenomen of die U aan Uw schepselen onderwezen heeft of die U in Uw Boek heeft geopenbaard of datgene wat U in de kennis van het onwaarneembare heeft gezet om de Koran de bron van mijn hart en het licht in mijn borst, de verlosser van mijn verdriet en de ontheffer van mijn wanhoop te laten zijn”, dan neemt Allah zijn verdriet en bezorgdheid weg en vervangt dit door verlichting« er wordt gezegd:  O gezant van Allah, moeten we deze leren? De profeet v.z.m.h. antwoordde: » ja, ieder die deze heeft gehoord dient  deze  te leren« Ahmed. In onze  islamitische literatuur kunt u ook lezen dat de profeet v.z.m.h. wanneer hij werd getroffen door ongemak, zei: » Er is geen God dan Allah, de Almachtige, de zachtmoedige, er is geen God dan Allah. Heer van de omvangrijke Troon. Er is geen God dan Allah, Rabb van de hemelen en de Rabb van de aarde en de Rabb van de Edele Troon« Bochari. Beste broeders en zusters, versterk uw innerlijke kracht en bekrachtig uw vastberadenheid met hulp van smeekbeden (du’ae). De opwinding van de ziel leidt tot het verzwakken van vastberadenheid en van het lichaam. Wees optimistisch; het optimisme is een van de belangrijkste fundamenten van onze geestelijke gezondheidzorg. » De profeet v.z.m.h. hield van optimisme en hield niet van tiyarah (geloof in slechte voortekens) « Ahmed. Beste broeders en zusters, laat de wijsheid en de sterke wil de sleutel zijn tot de werkelijkheid van uw dagelijks bestaan. Bewapen u met al-Imaan (geloof) en positief denken, want positieve gevoelens beschermen u tegen wanhoop en depressie. Allah s.w.t. zegt: ﴾Allah sterkt hen die geloven met de vaststaande uitspraak in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals ﴿ 14/27.

Foto van Rachid Oucharia

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief