Geestelijke ondersteuning bij medische behandeling

Gezondheidssymptomen en sociale problemen beïnvloeden onze psychische gezondheid. Als gevolg hiervan kan iemand van ons een ernstig psychisch trauma oplopen. De stress van het leven vereist vaak spirituele ondersteuning. De spiritualiteit verheft de menselijke ziel boven wereldse instincten tot brede horizonten van geloof en de deugden. Het geloof stelt de mens in staat om zich gerustgesteld te voelen en helpt om crises te overwinnen. In al-Koran al-kariem staat: «Tot jullie zijn al inzichtelijke bewijzen van jullie Heer gekomen. Voor wie goed inzicht heeft, strekt dit in zijn voordeel en voor wie blind is in zijn eigen nadeel» 6/107.

Van negatieve gevoelens en negatieve gedachten afkomen

Geestelijke ondersteuning heeft tot doel een persoon te bevrijden van zijn negatieve gevoelens en gedachten, en zijn positieve gevoelens en gedachten te versterken. Degene die denkt over de betekenis van de  volgende koranwoorden die door sayyidoena Ibrahiem, vrede zij met hem, zijn uitgesproken: – «Die mij geschapen heeft, brengt mij op het goede pad. En Hij is het die mij voedt en te drinken geeft. En wanneer ik ziek ben, dan geneest Hij mij. En Hij is het die mij laat sterven en dan mij tot leven brengt. En Hij is het van wie ik verlang dat Hij mij op de oordeelsdag mijn fout vergeeft» 26/78-79 – zal vinden dat sayyidoena Ibrahiem, vrede zij met hem, ons leert hoe we met onze complexe psychische en emotionele gevoelens kunnen omgaan. De meest prominente van deze gevoelens zijn:

  • overmatige angst,
  • emotionele pijn,
  • en verstrooide gedachten.

De medicamenteuze behandeling leidt niet alleen tot het gewenste herstel als het psychisch lijden ten diepste wordt verwaarloosd. Naarmate de pijn en de bijbehorende emotionele gevoelens zich opstapelen in onze gedachten zal in dit geval spirituele steun op zijn plaats zijn.  De ervaring leert dat geestelijke ondersteuning bijdraagt aan het verlichten van psychische grieven en het bevorderen van gevoelens van zekerheid en vertrouwen op Allah s.w.t. en in onszelf. De gevoelens van zekerheid doen ons denken aan de positieve resultaten die Allah s.w.t. ons zal schenken. We lezen in het boek van Allah s.w.t. het volgende: «En wanneer Allah jou met tegenspoed treft, dan is er niemand die dat kan wegnemen behalve Hij. En wanneer Hij voor jou iets goeds wenst dan is er niemand die Zijn gunst kan tegenhouden. Hij treft ermee wie van Zijn dienaren Hij wil. Hij is de vergevende, de barmhartige» 10/107.

Emotioneel sterker worden

Volgens de goddelijke wet is kwaad en goed een noodzakelijk resultaat voor degene die aan hun oorzaken wordt blootgesteld. Door het verhogen van ons gevoel van goddelijke verbinding wordt het gevoel van zwakte en emotionele zwakte verwijderd. Het verwaarlozen van religieuze en sociale verbondenheid resulteert in psychische conflicten en intellectuele spanningen. De religieuze en de sociale verbondenheid behoren tot de belangrijkste bronnen voor het bevorderen van geestelijke kracht. De morele kracht draagt op haar beurt bij aan de versterking van ons immuunsysteem. Het menselijk lichaam heeft het vermogen om zichzelf te genezen zowel van psychische als van fysieke ziekten. Geestelijke ondersteuning is daarbij essentieel. Spirituele ondersteuning wordt geassocieerd met sublieme betekenissen die voortkomen uit het geloof in het bestaan ​​van iets dat groter is dan alles. Dit verwijst naar ons woord Allahu Akbar. Dit woord wordt tientallen keren per dag herhaald door ons als moslims. In al-Koran al-kariem staat: «Dat is Allah, jullie Heer! Er is geen God dan Hij, de schepper van alles. Aanbidt Hem en Hij is over alles voogd» 6/102. We weten dat de mens uit een geest en een lichaam bestaat. De geest is de basis die de gezondheid van het lichaam waarborgt. Abu Bakr Mohammad bin Yahya Al-Razi (864-923 AD), moge Allah hem genadig zijn, zei: “De stemming van het lichaam is afhankelijk van de toestand van de geest, en het lijdt geen twijfel dat de gezondheid van het lichaam wordt beïnvloed door de stemming van de geest”. Het verrichten van al-woedoe en salaat, het richten tot Allah s.w.t. met du’a en het lezen van al-koran al-kariem zijn nauw verwant aan de veiligheid van onze geest. In al-Koran al-kariem staat: «O mensen, tot jullie is een vermaning van jullie Heer gekomen en een genezing voor wat er in de harten is en een leidraad en barmhartigheid voor de gelovigen» 10/57. Dit vers en anderen hebben tot doel ons psychisch welbevinden te bevorderen. Al-Koran al-kariem en de profetische Soennah bevatten de hoogste vormen van ondersteuning zowel voor het individu als voor de samenleving. Bezinnen op geestelijke ondersteuning heeft een positieve invloed op onze gevoelens, gedachten en gedragingen; die op hun beurt kunnen leiden tot vitaliteit van onze geest en ons lichaam.

Angst overwinnen

Al-Koran al-kariem helpt ons om onze angst te overwinnen en verkondigt aan ons Allah’s genade zowel in dit leven als in het hiernamaals. In al-Koran al-kariem staat: «Er zal geen vrees over de awliyae van Allah zijn en zij zullen niet bedroefd zijn. Degenen die geloven en zich vroom gedragen. Voor hen is de vreugdevolle boodschap in het wereldse leven en in het hiernamaals. De woorden van Allah zijn niet te veranderen. Dat is de geweldige overwinning» 10/62-64. Het verrichten van de salaat vijf keer per dag brengt ons in staat van innerlijke rust, die bijdraagt aan het verlichten van gespannen zenuwen, psychische en fysieke onrust. Het verrichten van de salaat voedt ons geestelijk, vergroot ons gevoel van innerlijke vrede en bevrijdt ons vervolgens van negatieve energie. De metafysische dimensies beheersen de velden van ons dagelijks leven en dragen zo veel bij aan onze psychische stabiliteit. De metafysische geestelijke steun zal een sterk schild blijven voor ieder die op zoek is, hoe om te gaan met de wisselvalligheden van het leven en de hectiek van alledag,  waardoor men er een balans in kan vinden zonder wrok of rancune. Veel mensen beschouwen religie als de focus van hun leven en de kapstok van hun bestaan. Daarom wordt van de medische praktijk vereist rekening te houden met de autonomie van de patiënt en de waarden waaraan men zich vastklampt. Dit zal zelfvertrouwen van de patiënt vergroten en hem of haar helpen om zich meer open te stellen. Als de medische zorg over het algemeen over het voorzien in de fysieke behoeften van mensen gaat, dan gaat de geestelijke zorg over het voorzien in hun diepste behoefte. Ibn Al-Jawzi (1116 –1201 AD), moge Allah hem genadig zijn, zei “De fysieke gezondheidszorg heeft tot doel het herstellen van de beschadigde delen van het lichaam en de geestelijke gezondheidszorg heeft tot doel het herstellen van de betekenissen van het leven”.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief