Gedenken van de geboorte van de profeet v.z.m.h. is een goede islamitische gewoonte

Elke jaar in de maand rabie’ 1 glinstert het licht van de profetie van Sayyidoena rassoeli-Allahi v.z.m.h. aan de horizonten. De geboorte van onze profeet was hoogstwaarschijnlijk op de 12de van de maand rabie’ 1 (rabie’ de eerste). De moslims hebben door de eeuwen heen de gewoonte om de wereld hiervan kennis te laten nemen en de  mensen aan het profeetschap van onze profeet Mohammed te herinneren. Allah s.w.t. zegt: (Zeg: Ik verman jullie tot slechts één ding; dat jullie je getweeën en afzonderlijk voor Allah opstellen en dan nadenken. Jullie metgezel is niet bezeten﴿ 34/46. Dit vers verwijst naar het feit dat de profeet v.z.m.h. gekomen is om de mensen naar bezinning, rust, geluk en vrede te leiden. Ter gelegenheid van de geboorte van de genadige profeet schudden de muren van de moskeeën door de stemmen van de predikers over de biografie van profeet Mohammed v.z.m.h. De zangers luiden hun stemmen in gezangen en gedichten om de profeet Mohammed v.z.m.h. te prijzen. In verschillende moskeeën en plaatsen wordt de persoonlijkheid van Sayyidoena rassoeli-Allahi v.z.m.h. bestudeerd. De profeet v.z.m.h. was onder zijn volk bekend door zijn goede gedrag. Zowel voor als na  het ontstaan van de islam werd over zijn deugd en humaniteit getuigdHij werd al-saadiq (de oprechte) en  al-amien (de betrouwbare) genoemd en hij tooide zich met een hoogwaardige moraal en goede gewoonten. Als we de geboorte van onze profeet v.z.m.h. vieren dan doen wij dit vanuit het perspectief van het gedenken van de gunsten van zijn profeetschap. Dit is een vorm van dank aan de Almachtige Allah voor Zijn gezantschap van de edele boodschapper. Het gedenken van gunsten is toegestaan en wordt geprezen in onze religie. Allah s.w.t. beveelt ons om het te doen. Hij, de Almachtige, zegt: ﴾O jullie die geloven, gedenk de gunsten van Allah aan jullie﴿ 33/9. Imaam ibn Hajad al-‘asqalaanie, Moge Allah hem genade schenken, zei: “maar wat men doet in mawlid moet worden beperkt tot dank aan Allah te betuigen, zoals eerder werd genoemd: recitatie uit de Koran, eten, aalmoes geven, gezangen om de profeet te prijzen en zohdiya (soort gezangen die de harten bewegen om goede daden te verrichten) en werk voor het Hiernamaals”. Maar wat wordt daarbij gebruikt aan muziek instrumenten, amusement etc., daarvan moet het volgende gezegd worden: Wat daarvan toegestaan is om de blijdschap die op zo’n dag nodig is te tonen, daar is men vrij in om dit wel of niet te doen;maar wat daarbij haram (verboden) of makroeh (laakbaar) is, dat  moet tegengehouden worden.

Meningen voor & tegen het vieren van de geboorte van de profeet Mohammed v.z.m.h.

Er is veel controverse over de viering van de geboorte van de profeet v.z.m.h. Hierover verschillen de moslimgeleerden van mening. Sommigen zeiden: het is een verwerpelijke bid’ah (innovatie). En anderen zeiden: het is een bid’ah (innovatie) hasanah (goede). En weer anderen zeiden: het is een toelaatbare gewoonte. De Imaam Taaj ad-dien Omar ben Ali, bekend onder de naam Al-faakohaani, Moge Allah hem genade schenken, zei: “het vieren van de geboorte van de profeet is een verwerpelijke bid’ah”. Hij heeft daarover een boek onder de titel ‘al-mawrid fie alkalaam ‘ala ’amal al-mawlid’ geschreven. De conclusie van zijn bevindingen luidt als volgt: hij zei: “ik kon voor de viering van de geboorte van de profeet geen grondslag vinden, zowel in de Koran als in de Soennah. Het werd niet gevierd door de geleerden die als voorbeeld in de religie worden gezien. Maar het is een bid’ah (innovatie) die door de werklozen wordt gedaan en het is een eetgewoonte van gulzigaards”. Imaam Al-haafid Jalaal Ad-dien As-soyouti, Moge Allah hem genade schenken, heeft de bevindingen van imaam al-Faakohaani betwist. Hij heeft hierover het boek ‘hosno al-maqsid fie ‘amali al-mawlid’ geschreven. Nadat hij de bevindingen van al-imaam al-Faakohaani heeft bediscussieerd, kwam hij tot de volgende conclusie“De basis van de viering van de geboorte van de profeet is volgens mij, een samenkomst van mensen waarbij iets uit de Koran wordt gereciteerd, de biografie van de profeet v.z.m.h. en de wonderen die zich tijdens zijn geboorte hebben voorgedaan worden verteld. Vervolgens eet men gezamenlijk en gaat uiteen. Het is niet meer dan dat. Het vieren van de geboorte van de profeet behoort tot al-bid’ah al-hasanah (goede innovatie); hiervoor wordt men door Allah s.w.t. beloond. Want daarmee wordt de profeet v.z.m.h. vereerd en wordt aan de vreugde en blijdschap over zijn gezegende geboorte uitdrukking gegeven”. Sayyidoena Rassoelo-Allahi v.z.m.h. verwijst in de volgende Hadieth naar de verdiensten van de dag van zijn geboorte. Aboe Qatadah Al-Ansari zei: De Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over het vasten op de maandag, de profeet v.z.m.h. zei: «dat is de dag waarop ik ben geboren en de dag waarop ik ben gezonden of hij zei: de dag waarop aan mij werd geopenbaard» Moslim. Deze dag dient men te vereren uit passend respect voor onze profeet Mohammed v.z.m.h., dat wil zeggen: deze dag moet naar zijn voorbeelden en zijn Soennah gevierd worden. Sayyidoena Rassoelo-Allahi verrichtte veel aanbiddingen en goede daden, in het bijzonder op de dagen die worden gezien als een verdienste. Ibn Abbaas zei: «Toen de profeet v.z.m.h. naar de Medina kwam, merkte hij dat de bewoners van Medina een dag vastten (hij bedoelde Ashoera). Zij zeiden dit is een grote dag waarop Allah Moessa v.z.m.h. heeft gered en Farao en zijn mensen liet verdrinken. Uit dankbaarheid aan Allah s.w.t. vastte Moessa v.z.m.h. deze dag en wij volgen hem. De profeet v.z.m.h. zei: Moessa is mij meer nabij dan zij. Zo vastte hij op die dag en beval de moslims om op die dag voortaan te vasten» Bochari.

Wie vierde de geboorte van profeet Mohammed v.z.m.h. als eerste?

De viering van de geboorte van de profeet v.z.m.h. is een islamitische gewoonte. Geen één van de integere geleerden heeft gezegd dat de herdenking van de geboorte van de profeet v.z.m.h. een aanbidding is. Maar het is slechts één van de islamitische gewoontes die niet in strijd is, zowel met de Heilige Koran als met de gezegende Soennah. In principe zijn alle zaken toegestaan totdat er een heilige tekst blijkt te zijn die dit verbiedt. De profeet v.z.m.h. benadrukt dit principe in de volgende Hadieth, hij zei: «Als ik jullie iets verbied, vermijdt het dan en als ik jullie iets beveel, doet dan wat jullie kunnen» Bochari. De islamitische gemeenschap is vol met allerlei gewoontes. Zijn die gewoontes dan bid’ah (innovaties)? Het vieren van de geboorte van onze gezegende profeet Mohammed v.z.m.h. heeft niets te maken met het concept van de bid’ah. De profeet v.z.m.h. heeft de bid’ah (innovatie) slechts in de geloofsleer of in de aanbidding verboden. Dit is de betekenis van zijn uitspraak: «Wie iets in deze zaak van ons innoveert wat niet in overstemming met onze leerstelling is, datgene zal verworpen worden» Bochari. Hij v.z.m.h. verwijst met de woorden: « in deze zaak van ons» naar zaken van de geloofsleer en de aanbidding. Dus het vieren van al-mawlid an-nabawi behoort tot de goede gewoontes. Maar als er rituelen en activiteiten plaatsvinden die niet in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de edele Koran en van de gezegende Soennah, dan komt dat door de nalatigheid van de geleerden. Zij moeten de mensen onderwijzen en duidelijk maken wat al dan niet toegestaan is bij zo’n gelegenheid. Sommige moslims zullen deze gelegenheid gebruiken om hun hart te luchten en hun gevoel van genegenheid en dankbaarheid jegens de gezant van Allah v.z.m.h. te uiten. Alles wat met de richtlijnen van de islaam overeenkomt, is geoorloofd en wat niet overeenkomt is onaanvaardbaar. Sommige mensen laden de verdenking op zich dat de Fatimiden ‘Obaydioen de eerste is die de viering van de geboorte van de profeet v.z.m.h. in het leven heeft geroepen. Zij schreven deze goede gewoonte toe aan degene die onder de moslims bekend staan door hun afwijking van de Soennah. Daardoor proberen zij met het gedenken van de geboorte van Sayyidoena Rassoeli-Allahi af te rekenen. Maar in feite hebben de imaam As-Soyoeti, ibn Kathier en andere integere geleerden benadrukt dat de koning al-modhafar Aboe Said Koekborie de eerste is die de viering van de geboorte van de profeet v.z.m.h. in het leven heeft geroepen. Hij was een goede koning en heeft goede sporen achtergelaten. Hij was een rechtvaardige soennitische geleerde en hield er veel van om de armen te helpen. Ter gelegenheid van de geboortedag van Sayyidoena Rassoeli-Allahi v.z.m.h. en uit verering en eerbetoon voor de profeet Mohammed v.z.m.h. voedde en kleedde hij veel arme mensen.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief