Emotionele bevrediging in het huwelijksleven

Allah s.w.t. heeft de huwelijksrelatie heilig gemaakt. Het huwelijk is volgens al-Koran al-kariem een uitdrukking van een sterk verbond tussen de echtgenoten. Allah s.w.t. zegt: «…. en zij een sterk verbond met jullie hebben gesloten» 4/21.  Dit sterke verbond werd geïnterpreteerd als een verbond van loyaliteit en vertrouwen in de omgang. Dit komt overeen met de uitspraak van sayyidoena Mohammed ﷺ waarin hij zei: «Vrees jullie Allah met betrekking tot vrouwen, want jullie sluiten een huwelijk met hen met een plechtige belofte in de naam van Allah» Moslim. De Almachtige Allah heeft het huwelijksleven omarmd door genegenheid, barmhartigheid en loyaliteit. In de Koran staat: «Het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen. Opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en genade» 30/21. Allah s.w.t. beschrijft in al-Koran al-kariem dat het huwelijksleven een troost is voor het hart en voeding voor de geest. Het huwelijksleven draagt de betekenissen van een mooi en fijn leven in zich en brengt het gevoel van veiligheid, voldoening en aanvaarding met zich mee. Deze gevoelens behoren tot de goddelijke zegeningen die echtgenoten helpen om een kuis en zuiver leven te kunnen leiden. In de omhelzing van het gezin voelt ieder van haar leden zich veilig en getroost.

Het belang van emotionele bevrediging voor een goed huwelijksleven

Hoe mooi zou het leven zijn als zowel man als vrouw hard zouden werken om elkaar te bevredigen met een liefdevolle houding. O wat zijn de gevoelens van de genegenheid mooi in het huwelijksleven! Er is geen beeld dat een grotere invloed kan hebben op echtgenote en echtgenoot dan het uitwisselen van blikken van liefde en loyaliteit. Genegenheid en barmhartigheid zijn de geest die echtelijke huizen verlichten en van duurzame warmte voorzien. De islam heeft de relatie tussen echtgenoten omringd door een veilig gevoel en een sterke emotionele band. Emotionele en sensuele bevrediging tussen echtgenoten is het eerste en belangrijkste doel van het echtelijke huis. Daarom beschouwde sayyidoena Mohamed ﷺ emotionele bevrediging als een molensteen van het echtelijke huis, die de stabiliteit en veiligheid van ons huwelijksleven bevordert en de wortels ervan in de samenleving verankeren. Sayyidoena Mohammed ﷺ zei: «Wie onder jullie s ‘ochtends wakker wordt en zich veilig voelt in zijn gemeenschap, gezond in zijn lichaam en voedsel heeft voor zijn dag: het is alsof hij de hele wereld bezit» Termithi. Emotionele bevrediging wordt in tweeën verdeeld: de eerste is het bevredigen van het verlangen van het hart; door liefde, tederheid, genegenheid en barmhartigheid. De tweede is het bevredigen van lichamelijke intimiteit. Emotionele veiligheid is één van onze grootste behoefte in dit leven. Het is niet minder belangrijk dan de behoefte aan eten, drinken, kleding en slaap. De uitspraak van sayyidoena Mohammed ﷺ waarin hij zegt: « Wie onder jullie s ‘ochtends wakker wordt en zich veilig voelt in zijn gemeenschap», wordt ook geïnterpreteerd als “zich veilig voelt in zijn familie en huis”. Een echt huis is een huis dat wordt omarmd door de geest van genegenheid en barmhartigheid. Barmhartigheid is een eigenschap waarvan het effect tot uiting komt in de vorm van welwillendheid en een goede omgang. Genegenheid is een band die het gezin beschermt tegen de gevolgen van conflicten en tegen uiteenvallen. Sayyidoena Mohammed ﷺ benadrukte het belang van barmhartigheid in onze omgang als volgt: «De barmhartige mensen zullen de barmhartigheid van Ar-Rahmaan (Allah) ondervinden. Wees barmhartig voor de bewoners van de aarde dan zullen jullie de barmhartigheid van Degene Die in de Hemel is, ontvangen» Aboe Daoud.

Hoe de huwelijksrelatie beschermen

We lezen in al-Koran al-kariem dat Allah s.w.t. de relatie tussen een vrouw en man binnen het huwelijk vergelijkt met kleding die ons warmte en schoonheid geeft. Allah s.w.t. zegt: «Zij zijn kleding voor jullie en jullie kleding voor hen» 2/187. Het is goed dat we na gaan denken over hoe we onze relaties kunnen beschermen tegen emotionele droogte. Emotionele droogte zorgt ervoor dat de ziel zich beroofd en onverschillig voelt. Wanneer we geen tederheid en liefde vinden in het echtelijke huis en geen gevoel van eigenwaarde daarin proeven, dan leidt het tot spanningen in relaties en toenemend falen van het gezin. Emotionele droogte of armoede is een van de psychologische en sociale problemen waaraan onze gezinnen en samenlevingen lijden. Emotionele droogte zorgt ervoor dat men zich vervreemd voelt tussen zijn of haar kennissen, en eenzaam in zijn of haar echtelijke woning. Emotionele droogte is een gevaarlijke toestand voor onze gezinnen en het is één van de oorzaken waardoor onze gezinnen uit elkaar worden gescheurd en onze echtelijke huizen worden verwoest. Het is ook één van de oorzaken die echtparen ertoe aanzetten emotionele bevrediging buiten het echtelijke huis te zoeken en geheime buitenechtelijke relaties te hebben, zowel wettig als onwettig. Wij allemaal, mannen en vrouwen, moeten onze gezinnen beschermen tegen emotionele droogte en armoede. Want liefde, tederheid en barmhartige omhelzing die we ervaren in ons huwelijksleven behoren tot de belangrijkste factoren die onze familieschip beschermen tegen de stormen van spanningen en ervoor zorgen dat het veilig blijft varen.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief