?>

Doelstellingen van het vasten van de Ramadan

Taqwa (Vroomheid)

Allah s.w.t. heeft het vasten van de Ramadan voorgeschreven om sublieme doelstellingen te bevorderen die ons intellect wijs maken, ons hart zuiveren en onze ziel met spiritualiteit voeden. Het vasten voedt zowel de geest van het individu als van de samenleving en heeft  een positieve invloed op spiritueel, moreel, mentaal en fysiek vlak. Het koppelen van daden van aanbidding aan hun doelstellingen en deugden behoort tot een volledige visie van al-fiqh (jurisprudentie). Het kennen van doelstellingen van het vasten helpt ons om te profiteren van de vruchten ervan. Allah s.w.t. heeft in de eerste plaats het vasten van de Ramadan niet voorgeschreven om te testen of we wel in staat zijn om ons van de geneugten van het leven te onthouden. Hij heeft het ook niet voorgeschreven als een dieet om het vetpercentage van ons lichaam te verminderen, of het overgewicht te verlichten. Hij s.w.t. heeft het vasten van de Ramadan voorgeschreven om hogere doelstellingen te bevorderen die ons in deze wereld en in het hiernamaals ten goede komen. In al-Koran al-kariem staat: «Jullie die geloven! Aan jullie is het vasten voorgeschreven, zoals het was voorgeschreven aan hen die er voor jullie waren. Hopelijk zullen jullie tot al-muttaqien behoren» 2/183. Het bevorderen van at-taqwa (vroomheid) is de eerste educatieve doelstelling die Allah s.w.t. wilde van het vasten van de Ramadan. Het is bekend dat de educatie één van de belangrijkste aspecten is waaraan de Heilige Koran aandacht besteedt en het is ook het belangrijkste waarvoor al-Koran al-kariem werd geopenbaard. Het kennen van de educatieve doelstellingen van het vasten van de Ramadan overtuigt ons intellect van het belang van dit devotionele ritueel en ook wordt ons hart erdoor gerustgesteld. We verrichten het vasten met veel liefde en niet uit dwang. In deze context zei sayyidoena Mohammed ﷺ: «Degene die uit een oprecht geloof en toewijding de maand ramadan vast, worden al zijn zonden uit het verleden vergeven» Bochari. We zijn allemaal getuige van de opkomst van de moslims en moslima’s tijdens de Ramadan om Allah s.w.t. te aanbidden en deugden te verheerlijken. Doordat de moslims en moslima’s het vasten van de Ramadan als een onderwerping aan Allah s.w.t. zien, ervaren zij het als een bron van spirituele kracht. Een oprechte intentie onderscheidt het vasten van de Ramadan als aanbidding van een gewoon handeling.  Toewijding maakt het vasten als een innerlijke aanbidding waarin de ziel zich verbindt met de Almachtige Allah. Degene die het Boek van Allah s.w.t. bestudeert, ontdekt dat at-taqwa (vroomheid) de bron van alle goedheid is, zowel in deze wereld als in het hiernamaals. At-taqwa is de weg waarmee we de band met Allah s.w.t. kunnen versterken. Deze geeft ook een gevoel van opluchting en zegen. In al-Koran al-kariem staat: «Als de dorpelingen geloofd hadden en vroom waren, dan hadden Wij voor hen de zegeningen uit de hemel en de aarde geopend» 7/96.

Wilskracht

De tweede doelstelling van het vasten is het versterken van de wilskracht en vastberadenheid: Allah s.w.t. schiep in ieder mens een wilskracht en vastberadenheid die hem of haar aanzetten tot het bevorderen van nobele doelstellingen. De oprechte wilskracht is de meest effectieve motivator om veranderingen in ons leven teweeg te brengen, en het is de basis van al het succes. In al-Koran al-kariem staat: «Allah verandert niet wat er in de mensen is zolang zij niet veranderen wat er in henzelf is» 13/11. Het vasten van de Ramadan voorziet ons van spirituele energie die onze wilskracht en vastberadenheid versterken. Het vasten van de Ramadan helpt ons om de geneugten van het leven onder ogen te zien. Doordat we ons de hele dag onthouden van eten en drinken, nemen we de controle over onszelf en ontdekken we ook onze sterke en zwakke punten. Als de wilskracht een gedrag en een leidraad in ons leven wordt, dan is het voldoende om een ​​positieve verandering in onszelf en ook in onze samenleving teweeg te brengen. De wilskracht is één van de belangrijkste persoonlijke eigenschappen die van grote invloed is om successen zowel in deze wereld als in het hiernamaals te behalen. In al-Koran al-kariem staat: «Dat huis van het hiernamaals schenken Wij aan hen die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en die er geen verderf zaaien. Het goede einde is voor al-muttaqien.» 28/83. Sayyidoena Mohammed ﷺ bevestigt de doelstelling van het versterken van de wilskracht en vastberadenheid als volgt: «Wie niet stopt met het afleggen van een valse getuigenis en handelen ernaar, voor hem is geen noodzaak om zich van eten en drinken te onthouden» Bochari.  

Geduld

De derde doelstelling van het vasten van de Ramadan is om onszelf te trainen om geduld te leren. Onze ziel moet voortdurend getraind worden in doorzettingsvermogen, door af te zien van wat er moet worden vermeden, en te doen  wat er moet worden gedaan. Sayyidoena Mohammed ﷺ noemde de maand Ramadan de maand van geduld en doorzettingsvermogen. Het trainen van onszelf op discipline en ons intellect op contemplatie, maakt onze wilskracht tot een onbedwingbare kracht. Het vasten is een spiritueel ritueel dat het gevoel van hervorming en liefdadigheid bevordert. In de schaduw van de maand Ramadan worden moslims en moslima’s getraind om hun hart te zuiveren van iedere vorm van afgekeurde waarden. Vasten is een praktische oefening in oprechtheid, liefdadigheid, verdraagzaamheid, nederigheid, dieet en eerlijkheid. Sayyidoena Mohammed benadrukte deze doelstelling als volgt: « Als iemand van jullie op een dag vastende is, dan dient hij zich niet onfatsoenlijk te gedragen. Als iemand anders hem dan uitscheldt of hem aanvalt, dan dient hij te zeggen: Ik ben een persoon die vastende is» Bochari. In deze gezegende maand bewandelt de vastende persoon een maand lang de paden van de deugd. Hiermee schenkt Allah s.w.t. aan de vastende persoon wilskracht in zijn of haar ziel en men groeit daarmee in de gelederen van geduldigen. In deze context zei sayyidoena Mohammed ﷺ: «Het vasten is de helft van het geduld» Tirmithi.

Geestelijke voeding

De vierde doelstelling van het vasten van de Ramadan is geestelijke voeding. De geest geeft leven aan het lichaam. Het voeden van de geest heeft een positieve invloed op de gezondheid van ons lichaam en beschermt haar vitaliteit. In deze context zegt de Almachtige Allah: «Jullie die geloven! Geeft gehoor aan Allah en Zijn gezant, wanneer Hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft» 8/24. Het is een uitnodiging om onze geest te voeden met gehoorzaamheid aan Allah s.w.t. en om onszelf te bevrijden van gehoorzaamheid aan onze begeerte. Het is een oproep tot een geloofsleer dat onze geest verlicht en ons van illusies van bijgeloof bevrijdt. Het is een oproep om zich te houden aan de leidraad van Allah s.w.t. en ons te bevrijden van de onderdrukkers. De maand Ramadan draagt sublieme spirituele betekenissen in zich. Het is de maand van vasten en bidden, de maand van vergeving en liefdadigheid, een maand waarin de poorten van het paradijs worden geopend, goede daden worden vermenigvuldigd en da’awaat worden verhoord.

Zuivering van ziekteverwekkers

De vijfde doelstelling van het vasten van de Ramadan is het lichaam te zuiveren van ziekteverwekkers. Zoals het vasten in de Ramadan geestelijke voordelen heeft, zo heeft dit ook geweldige fysieke voordelen. Het vasten van de Ramadan helpt allereerst om gifstoffen uit ons lichaam te verwijderen. Ten tweede stimuleert het vasten van de Ramadan het gebruik van glucose als energiebron voor het lichaam. Dit proces verlaagt het suikergehalte in ons bloed. Ten derde, wanneer voor het lichaam de voedingsstoffen ontbreken, dan gaat het op zoek naar een alternatief, dan komt het bij de vetten die in het lichaam zijn opgeslagen. Dit proces helpt het lichaam opgeslagen vet te verbranden. Ten vierde stimuleert het vasten van de Ramadan het immuunsysteem om zich te ontdoen van cellen die het lichaam niet meer nodig heeft. Dit proces helpt het lichaam nieuwe cellen aan te maken, wat het immuunsysteem versterkt. Ten vijfde helpt het vasten van de Ramadan ook om een eventueel verslavingsprobleem te overwinnen. In deze context zei sayyidoena Mohammed ﷺ: «Het vasten is een schild» Moslim. De maand Ramadan is een goede gelegenheid om slechte gewoonten te veranderen in goede gewoonten die goed zijn voor het lichaam, intellect en de geest.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief