De visie van de Koran over het huwelijksverbond

De islam besteedt veel aandacht aan het gezin, want dat is de kern van de samenleving. In haar schaduw komen gevoelens van liefde samen en krijgen de kinderen de juiste opvoeding. Het gezin is een belangrijke factor om de wereld leefbaar te houden. De stabiliteit van het gezin vormt een harde kern van deugd voor het gezin en voor de samenleving. Allah s.w.t. streeft ernaar om het gezin te beschermen door middel van het huwelijk; het huwelijk dat wordt versterkt door liefde en genade. Als het huwelijk het beste middel is dat Allah s.w.t. heeft gekozen om het menselijk leven voort te zetten op aarde, dan is het huwelijksverbond het belangrijkste verbond in de islam. Vanwege het grote belang van het huwelijk heeft Allah s.w.t. de huwelijksovereenkomst beschreven als een krachtige overeenkomst. In de Koran staat: «Hoe kunnen jullie het nemen terwijl jullie al tot elkaar gekomen zijn en zij met jullie een solide overeenkomst zijn aangegaan» 4/21. Overeenkomst betekent: de belofte die de echtgenoten aan elkaar hebben gegeven zoals respectvol met elkaar omgaan. Het huwelijksleven is een sociale instelling die gebaseerd is op normen die de band tussen man en vrouw versterken en ervoor zorgen dat rust en vrede binnen het gezin gewaarborgd wordt. Beide echtgenoten dienen deel te nemen aan de vervulling van elkaars wensen en het succes van hun huwelijksleven. Allah s.w.t. zegt: «En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht» 30/21. Degene die over dit vers nadenkt en over het huwelijksleven van verschillende mensen, die begrijpt dan het belang van liefde en genade binnen het gezin. Allah s.w.t. verwijst ons naar het gedrag dat zorgt voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Gebrek aan liefde en mededogen binnen het huwelijksleven is de oorzaak van crises voor veel mensen. Ruzie tussen koppels beïnvloedt niet alleen hun psychisch welzijn, maar leidt ook tot lichamelijke klachten en heeft negatief effect op het gedrag van kinderen. Allah s.w.t. heeft ons vereerd met de openbaring van de Koran; daarin vraagt Hij onze aandacht voor normen en waarden. In de Koran staat: «En gaat met hen volgens de normen van de gemeenschap. als jullie een afkeer van hen hebben, dan zijn jullie misschien wel afkerig van iets waar Allah toch veel goeds in heeft gelegd» 4/19. Beste moslim en moslima, als je over de betekenis van dit vers nadenkt, dan vind je dat elke man of vrouw beschikt over een bepaalde schoonheid en over bepaalde gebreken. Je ziet in het dagelijks leven dat mensen meer gericht zijn op negatief gedrag van een ander dan op positief gedrag.  De echtgenoten dienen te focussen op elkaars positief gedrag en elkaars negatief gedrag te vergeven. Want het focussen op positief gedrag bevordert de onderlinge genegenheid.

Wederzijds vertrouwen als basis voor een gelukkig en stabiel huwelijk

Een van de belangrijkste elementen van een krachtig verbond is vertrouwen tussen de echtgenoten. Wederzijds vertrouwen tussen een man en zijn vrouw is de sleutel tot de stabiliteit van hun huwelijksleven en hun gezin. Vertrouwen tussen de echtgenoten is de garantie voor voortdurende liefde en genegenheid in het echtelijk huis. Eveneens is wantrouwen de oorzaak van een destructief huwelijksleven. Het gevoel van vertrouwen tussen de echtgenoten groeit door elkaars behoeften te begrijpen en op elkaars gevoelens en gedachten in te spelen, op een manier die hem / haar zowel gewaardeerd als empathisch aanvoelt. Goede trouw behoort tot een lovenswaardig moreel dat zowel door islamitische principes als door de rede wordt benadrukt. Goede trouw leidt tot meer vertrouwen. Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen zijn de grootste waarden waarnaar een man en  een vrouw dienen te handelen. Zelfvertrouwen en vertrouwen heeft een positieve invloed op veel aspecten van het leven. Bij het ontbreken van zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander zal men altijd in angst en onrust leven. Wantrouwen is de belangrijkste oorzaak van veel problemen en uiteindelijk de breuk tussen echtgenoten, families, vrienden en buren. Daarom spoort de Koran ons aan om gedrag dat gebaseerd is op wantrouwen en achterdocht te vermijden. In de Koran staat: «Jullie die geloven! Vermijdt vele vermoedens, sommige vermoedens zijn zonde» 49/12. De Heilige Koran benadrukt de huwelijksrelatie op een ongebruikelijke manier. Hij beschouwt dit als een stevig verbond. Dat wil zeggen dat het huwelijksleven een enorme en stevige band is bij Allah s.w.t. Hij s.w.t. heeft het verbond tussen een man en zijn vrouw vergeleken met het verbond tussen Hem s.w.t. en Zijn gezanten v.z.m.h. In de Koran zegt Allah s.w.t.: «En Wij gingen met de profeten hun verbond aan en met jou en met Noeh , Ibrahiem, Moessa en ‘iessa, de zoon van Maryam. Wij gingen met hen een solide verbond aan» 33/7. Beste broeders en zusters, verhouden we ons – als echtgenoten, man en vrouw- tot dit krachtige verbond zoals Allah s.w.t heeft beschreven?  Houden we ons aan de vereisten van dit stevige verbond zoals de profeten zich hebben gehouden aan het vereisten van hun verband met Allah s.w.t. ?De visie van de islam is dat de relatie tussen echtgenoten een aanvullende, gelijkwaardige en kuise relatie is. Allah s.w.t. zegt: «Zij zijn (als) kleding voor jullie en jullie zijn (als) kleding voor hen» 2/187. Het huwelijksverbond is ook een samenwerkingsverband om Allah s.w.t. te gehoorzamen, kinderen op te voeden, en schoonheid en goedheid te kunnen ervaren. Allah s.w.t. zegt: «Ondersteunt elkaar bij het goede en vroomheid en steunt elkaar niet bij zonde en overtreding» 5/2. Tenslotte: het huwelijksleven is een relatie die wordt beheerst door verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en voor de kinderen. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei: «Ieder van jullie is een herder en ieder van jullie wordt ter verantwoording geroepen» Bochari.  

Foto van K. MacMillan

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief