?>

De tegenstelling tussen het fenomeen van religiositeit en gedrag

In ons hedendaags leven is het fenomeen van religiositeit populair geworden. Maar het is jammer dat er in onze dagelijkse praktijken tegenstellingen te zien zijn tussen ons religieus uiterlijk en ons gedrag. U ziet in onze gemeenschappen moslims die de salaat verrichten, vasten, baarden laten groeien en de hidjab dragen, maar sommige van hen plegen fraude, verbreken de band met hun verwanten en schenden rechten van hun medemens. Soms begaat men het allemaal onder het mom van religiositeit. Het is aan te raden voor elke moslim en moslima om zich af te vragen hoe vaak zijn/haar gedrag in tegenspraak is met zijn religieuze uiterlijk en hoe vaak zijn/haar gedrag in tegenspraak is met de principes en de geest van de Koran al-Kariem? Het gedrag onthult de echtheid van het gezicht die achter een stralend religieus uiterlijk verborgen is. Onze islamitische gemeenschappen worden helaas steeds getroffen door tegenstellingen zowel op het religieus als op sociaal en politiek niveau. Alsof de islam inhoudsloos is en slechts uiterlijk vertoon zonder enige betekenis. Alsof de moskee de goddelijke boodschap heeft verloren en dat de religiositeit slechts een uiterlijk vertoon is en niet een spirituele voeding. Het lot van deze contradictie heeft een  negatieve invloed zowel op religieus als moreel en sociaal niveau.

Breng harmonie tussen het uiterlijk en het innerlijk

De islam is een religie die nadruk legt op de harmonie tussen woorden en daden en tussen uiterlijk en innerlijk.  Het basisprincipe van aanbidding van Allah s.w.t. is het corrigeren van ons gedrag en het bevorderen van onze relatie met onze omgeving. De ware religiositeit straalt esthetische waarden uit. De esthetiek van religiositeit is onlosmakelijk verbonden met het gedrag. De esthetische waarden komen voort uit het innerlijk dat de betekenissen bevat van het geloof in de Almachtige Allah en het licht van aanbiddingen die Allah s.w.t. ons heeft geboden. Met de lichten van de leer van al-Koran al-Kariem en de vruchten van de zuivere aanbidding van de Almachtige Allah worden onze zielen gevoed. De salaat straalt spirituele- en beschavingswaarden uit. In de Koran staat: «Verricht de salaat; de salaat verbiedt wat gruwelijk en verwerpelijk is. Het gedenken van Allah is geweldiger en Allah weet wat jullie doen» 29/45. Ons dagelijks gedrag is de weegschaal van onze aanbiddingen. Ons goede gedrag komt voort uit onze aanbidding en slecht gedrag leidt ertoe dat onze aanbiddingen worden verworpen. De Almachtige Allah zegt: «Als jullie goed doen, doen jullie goed in jullie eigen voordeel en als jullie slecht doen dan is het in jullie eigen nadeel» 17/7. Onze islamitische gemeenschappen omvatten mensen bij wie hun religieus uiterlijk in overeenstemming is met hun gedrag; zoals het geval bij de metgezellen van sayyidoena Mohammed v.z.m.h. was. Door het goede gedrag hebben de metgezellen van de profeet de islam in de wereld verspreid. Onze islamitische gemeenschappen omvatten ook mensen die hun goede religieuze daden met onfatsoenlijk gedrag mengen. Moge Allah s.w.t. hen tot het rechte pad leiden. In de Koran staat: «Zij vermengen een deugdelijke daad met een andere die slecht is. Hopelijk zal Allah hun berouw aanvaarden» 9/102.  Een van de ergste uitingen van de religiositeit is dat een persoon enerzijds voor zijn Heer in gebed staat en anderzijds zijn medemens kwaad doet. Als gevolg van slechte religiositeit wordt onrecht gedaan en waardigheid van veel onschuldigen geschonden. De aanbidding die niet tot een fatsoenlijk gedrag leidt, heeft geen enkele waarde in de weegschaal van de Almachtige Allah. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei: «Er is geen geloof voor degene die onbetrouwbaar is en er is geen religie voor degene die zijn belofte niet nakomt» Ahmed. Uit elk ritueel -zoals salaat, ramadan, zakaat- straalt een uiting van fatsoenlijk gedrag. Het fatsoenlijk gedrag is niet beperkt tot alleen mensen. Ook vriendelijk zijn tegen dieren en beschermen van de natuur behoren tot de doeleinden van aanbidding van de Almachtige Allah.

Spiritueel, moreel en religieus bankroet zijn

Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. beschouwde tegenstelling tussen het gedrag en de doeleinden van onze aanbiddingen als een iflaas ( bankroet ). Beste broeders en zusters, sayyidoena Mohammed v.z.m.h. beschrijft de gevolgen van onfatsoenlijk gedrag als volgt: Hij v.z.m.h. zei: «weten jullie wie een moflis is? Zij zeiden: Bij ons is dat degene die geen geld en geen bezit heeft. De profeet zei: een moflis binnen mijn gemeenschap is degene die op de dag der opstanding de salaat heeft verricht, de ramadan heeft gevast en zakaat aan armen heeft gegeven, maar hij heeft iemand beledigd,  een ander belasterd, eigendommen van iemand verbruikt, het bloed van een ander vergoten en iemand geslagen. Ieder van deze getroffenen zal wat van zijn hassanaat gegeven worden en als zijn hassanaat opraakt, dan zal hij wat van hun zonden overnemen. Vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden» Moslim.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief