De spirituele dimensies van de edele Koran

Allah s.w.t. zei: ﴾ Deze Koran leidt naar wat recht is en brengt goede tijdingen aan al-moie’minien die goede daden verrichten﴿ 17/9. Allah s.w.t. benadrukt in dit vers dat de Koran leidt tot dat wat juist is en verkondigt dat aan de gelovigen. Dit karakteriseert de Koran als leidraad tot het juiste pad, tot evenwichtig leven en tot het gemakkelijke. Hij nodigt mensen uit om op de juiste manier het geloof en de aqida (geloofsleer) te belijden. Hij nodigt hen ook uit tot de juiste aanbidding en het juiste gedrag. Degenen die hechten aan de principes van de Koran zullen een menswaardig leven leiden, zuiver van bezoedelingen van bijgeloof en van zonden. De edele Koran verlicht het inzicht van mensen, blaast in hun hart een nieuw leven in, geeft het gevoel van opluchting en geneest zowel geestelijke als lichamelijke ziekten. De koranstudie behoort tot één van de beste ‘ibadaat en tot één van de beste qorbaan. Iedere letter van de Koran wordt beloond met tien hassanaat, zowel door middel van recitatie als van studie. In de edele koran staan verhalen en wijsheden, religieuze uitspraken en wetten, preken en historie en uitleg over de kosmos. In de Koran staat alles wat belangrijk is voor mensen, zowel voor dit leven als voor het hiernamaals; soms is dit tot in details beschreven en soms globaal. Onze profeet Mohammed v.z.m.h. heeft de Koran beschreven als volgt: «deze Koran is een banket van Allah, accepteer zijn banket, zoveel als u kunt. Deze Koran is als het touw van Allah en een duidelijk licht, een nuttig genezing, onfeilbaar voor wie zich eraan vasthoudt, een verlossing voor wie hem volgt. Wie zich ervan afkeert, wordt dat verweten en wie zich misdraagt, wordt gecorrigeerd. Er is geen einde aan zijn wonderen. Hij wordt nooit oud. Lees de Koran, want Allah beloont u voor het lezen: voor ieder letterteken tien hassanaat. Ik zeg niet dat Alief laam miem een letterteken is, maar Alief is een letterteken, laam is een letterteken en miem is een letterteken» Imam Al-Haakim. De Koran is het licht dat uit de hemel is neergedaald om de wereld te verlichten en de geestelijke leiding die de mensen op het rechte pad gaat brengen om hen daar verder te begeleiden. Het boek van Allah verenigt de mensen en versterkt hun integriteit. Degenen die vasthouden aan het principe van het boek van onze Rab (Heer), hen zal het boek van onenigheid tot overeenstemming leiden, van slechte moraal tot het beste en van slechte daden tot goede. Onze profeet v.z.m.h. verbindt de grootste eer en de goedheid met de Koran. Hierdoor stelt Hij v.z.m.h. de Koran centraal in het leven. De profeet v.z.m.h. zei: «De beste van jullie zijn degenen die de Koran bestuderen en onderwijzen» Bochari. Onze profeet Mohammed v.z.m.h. verbindt onze zielen en denkvermogen in alle situaties met de koran. In verschillende van zijn uitspraken benadrukt hij de verdiensten van de Koran en onthult hij veel van zijn geheimen en wonderen. Daardoor kunnen de harten door zijn spiritualiteit opgevoed en het intellect door zijn wijsheid en vermaning worden verlicht.

De Koran als middel tot persoonlijke groei

De Koran wekt in de mensen rust op. Daardoor accepteren zij wat hen overkomt en verheugen zij zich op de genade van Allah, de Almachtige. Door het lezen van de Koran kan men de innerlijke vrede bereiken en wordt men geduldig en dankbaar. Het menselijk gedrag wordt sterk beïnvloed door de recitatie van de Koran, ongeacht of men dat het begrijpt . De Koran doet wonderen met mensen; het is niet vreemd dat de Koran een crimineel in een beroemde geleerde en asceet veranderde. Fodayl ibn ‘ayadh is een duidelijk voorbeeld van beïnvloeding door de edele Koran. Imam dhahabi vertelt in een van zijn boeken het verhaal van Fodail, hoe hij onder indruk van Koran was. Fodayl was iemand die de mensen onder weg beroofde. Hij was verliefd op een meisje. Op een dag probeerde hij op een muur te klimmen om bij haar te komen. Toen hoorde hij dit koranvers: ﴾Is het voor die geloven niet tijd dat hun harten zich vernederen voor Allahs gedenken en wat is geopenbaard van de Waarheid ﴿ 57/16. Fodayl zei: jawel, is het wel de tijd. Hij ging weg van die muur tot hij bij een onbewoonbaar huis kwam. Daarin waren een aantal reizigers om de nacht door te brengen. Sommigen van hen zeiden: we kunnen nu verder reizen. Anderen zeiden: nee, het is nog donker, we moeten hier blijven tot het dag licht verschijnt, anders zullen wij onder weg Fodayl ibn ‘ayaad treffen. Hij zal ons beroven. Fodayl hoorde natuurlijk hun gesprek. Vervolgens zei hij: ik breng mijn nacht door alleen met het begaan van zonden en er zijn moslims die bang zijn van mijn slechte daden. Allah heeft mij dit laten horen , alleen om mij te laten afschrikken. Afsluitend zei hij “O Allah, ik toon mijn berouw aan U en ik beloof U dat ik in de omtrek van het Heilig Huis (Mekka) ga wonen“. Fodayl Ibn ‘ayad was een bijzonder geleerde en asceet van zijn tijd. Moge Allah hem genade en vrede schenken. De Koran vertelde ons hoe een aantal Israëlieten onder indruk van de Koran was. Allah s.w.t. zegt: ﴾En wanneer zij wat naar de gezant is neergezonden horen, dan zie jij hun ogen van tranen overstromen wegens de waarheid die zij herkennen. Zij zeggen: Onze Heer, wij geloven, schrijf ons op bij hen die getuigen﴿ 5/83. Het beïnvloed worden door de Koran behoort in de islam tot de kenmerken van al-imaan. Allah s.w.t. zegt: ﴾ De gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld﴿ 8/2-3. Wanneer een moslim en moslima naar de Koran luisteren, dan worden hun harten zacht en ervaren zij volle genade en mededogen voor zwakken in de samenleving. De edele Koran heeft grote invloed op het gedrag van een moslim en moslima. De Koran is één van de beste genezingen voor mensen die zowel aan psychische als morele klachten lijden. Allah s.w.t. zegt: ﴾ O mensen, er is een vermaning van jullie Heer gekomen en een genezing voor wat er in de harten is en een leidraad en barmhartigheid voor de gelovigen ﴿10/57. In een andere passage zegt Allah, de Almachtige: ﴾Wij zenden van de Koran neer wat genezing en barmhartigheid is voor de gelovigen﴿ 17/82. Dit vers benadrukt dat het voorlezen van de Koran ook een positieve invloed heeft op de genezing van somatische klachten. Het ervaren van innerlijke rust en vrede met zichzelf is zo belangrijk voor de gezondheid. De kracht van de Koran kan rust en kracht geven om verder te gaan met het leven. Beste moslim en moslima, zorg ervoor dat u tijd vrijmaakt, zowel in de ochtend als in de avond, om de Koran te lezen. Laat Hem de leidraad zijn in uw leven , volg zijn leringen, dan zult u een goed leven leiden, zowel nu als na de dood.

Ziekten van het hart voorkomen & genezen

Als u wilt dat Allah s.w.t. u beschermt tegen de influisteringen van djinn en tegen mensen met een negatieve invloed, lees dan de Koran. Allah s.w.t. heeft dit in verschillende passages in de Koran beloofd. Hij, de almachtige, komt zijn belofte na. Allah s.w.t. zegt: ﴾Wanneer jij de Koran leest zetten Wij tussen jou en hen die niet in de al-akhirat geloven een afscheiding﴿ 17/45. Houdt u dan vast aan het stevige touw van Allah s.w.t. en blijft trouw aan zijn rechte pad. Daardoor beschermt Hij u tegen ziekten van het hart en van het lichaam. Ibn Al-qayyem noemt twee soorten hart ziekten: twijfels en begeerten. Het lezen van de Koran behoort tot één van het meest effectieve remedies voor deze klachten. Wanneer iemand aan één van zijn organen pijn lijdt, raadpleegt hij zo snel mogelijk een arts om de diagnose te kunnen stellen. Maar wanneer zijn hart aan haat, jaloezie en andere afgekeurd gedrag lijdt, dan laat men het zoals het is. Want de pijn van dat gedrag is niet rechtstreeks voelbaar. De arts der harten, onze profeet Mohammed v.z.m.h. beschreef de behandeling voor deze klachten als volgt: hij zei: «Op deze harten komt roest, net «door de dood veelvuldig te gedenken en door het voorlezen van de koran». Al-bayhaqizoals er roest op ijzer kan komen wanneer hij door het water wordt geraakt» er werd gezegd; O boodschapper van Allah; hoe kunnen wij het hart weer vrij maken? Hij zei: . De recitatie van de koran is te vergelijken met de vruchtbare planten die een lekker geur en heerlijk smaak hebben. De ziel van degene die de Koran leest is zachtmoedig en zijn hart is zeer genadig, zowel voor zichzelf als voor de anderen. De Koran als inspiratiebron leidt tot het verhogen van de motivatie om het goede te verspreiden. Allah s.w.t. zegt: ﴾Wie het Hiernamaals wensen en dat ijverig nastreven terwijl zij gelovig zijn, zij zijn het aan wie voor hun streven dank betuigd wordt﴿ 17/19. De profeet laat in één van zijn uitspraken de vruchten van de Koran op het gedrag van mensen zien. Hij zei: «De gelijkenis van een moe’min die de koran leest is als een citroen; die ruikt lekker en smaakt heerlijk en van een moe’min die de koran niet leest is als een dadel, die geen geur heeft, maar heerlijk smaakt. De gelijkenis van al-moenafiq (hypocriet) die de koran leest is als een basilicum plant: deze ruikt lekker maar haar smaakt is bitter. De al-moenafiq die de Koran niet leest is als een plant die geen geur en een bittere smaak heeft .» B&M.

Foto van Sohaib Al Kharsa

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief