De spiritualiteit van Hadj-rituelen

De bedevaartgangers begonnen met hun terugreis naar hun  families nadat zij gehoor hadden gegeven aan de oproep van  Ibrahiem, vrede zij met hem. «En roep onder de mensen op  tot de Hadj. Zij zullen te voet tot je komen en op allerlei magere kamelen die door elke diepe bergpas heen komen»  22/27. Toen het Hadj-seizoen naderde, nam het verlangen van  bedevaartgangers om rond de Ka’aba te lopen en de moskee  van de Profeet te bezoeken met de dag toe. Hun zielen verlangden naar de vloed van het goddelijk licht. Nadat zij de  hadj-rituelen hadden uitgevoerd en de plaatsen hadden  bezocht die de Profeet v.z.m.h. altijd had bezocht, begonnen  ze te verlangen naar hun families.

Waarom gaan moslims en moslima’s op de hadj bedevaart?

Moslims en moslima’s gaan  naar het Heilige Huis van Allah s.w.t. om uit de spiritualiteit  van de hadj zichzelf te voeden. Ze komen in groepen uit alle  hoeken van de aarde, hebben verschillende raciale achtergronden en spreken andere talen. Hun  talen en hun gelaatstrekken zijn divers, maar hun harten  spreken slechts één taal, de taal van at-tawhied: labayka  allahomma labayka. De zaligheid van de ’Arafaat-rituelen’ laat de gedachten van de bedevaartgangers de vrije loop gaan,  zodat ze een goddelijk licht in zich voelen stromen. Daarvan krijgen ze een enorme energie en wordt hun vastberadenheid  geïntensiveerd. «Allah is het licht van de hemelen en de aarde.  Zijn licht lijkt op een nis met een lamp erin. De lamp staat in  een glas. Het glas is zo schitterend als een stralende ster. Zij  brandt van een gezegende Boom; een olijfboom, noch  oostelijk noch westelijk, waarvan de olie bijna licht geeft, ook  al heeft geen vuur haar aangeraakt; licht boven licht. Allah  leidt tot zijn licht wie Hij wil. Allah geeft vergelijkingen voor  mensen en Allah is alwetend» 24/35. De hodjaadj stonden in  ‘Arafaat en wendden zich tot de Almachtige Allah om Hem te  gedenken en du’ae te doen. Zij lieten de wereld van sociale  verschillen achter zich en richtten zich tot de wereld van  gelijkheid en eenvoudige levenswijze. In ‘Arafaat en Mash’ar  al-Haram stonden de bedevaartgangers onder de blauwe lucht  in de zon of in de schaduw in alle rust en onderdanigheid,  nadenkend over hun bestaan en waar ze afstand hebben  genomen van de stress van het dagelijkse leven. Daar waar geen luxe leven mogelijk is, vraagt iedereen zich af wat het  doel is van zijn bestaan in het leven. Deze kernvraag stelt ieder  mens voor een grote uitdaging.

Hadj-rituelen en de persoonlijke reflectie van de bedevaartganger

Het leven, met haar  consumptiepatronen, put de energie van de mens uit, zonder  dat hij zijn spirituele verlangens kan bevredigen en het  hoogste doel van zijn bestaan kan zien. De bedevaartganger  beleefde tijdens al-hadj een ervaring van een primitief leven,  ontdaan van alle betekenissen van een luxe leven. Telkens  wanneer de hadj of de hadjah in de vier richtingen keek, zag  men menigten mensen salaat verrichten, Koran reciteren en  Allah, de Almachtige, gedenken. De gedachten van  bedevaartgangers lieten het volgende vers niet los: «Dachten jullie dat Wij jullie tevergeefs geschapen hebben en dat jullie  niet tot Ons terug keren» 23/115. De bedevaartganger beleeft  een innerlijke reis op de landingsplaats van de openbaring die  in een heldere spirituele sfeer het menselijk leven door de tijd  heen onderzoekt. De bedevaartgangers staan bij elke  historische gebeurtenis en bij elk islamitisch ritueel stil. Bij elk  hadj-ritueel roepen zij de herinnering van het verleden op;  herinnering aan sayyidoena Mohammed v.z.m.h. toen hij het  begin van de openbaring in de Grot van hiraa’ ontving: «Lees  voor in de naam van jouw Heer die geschapen heeft » 96/1.  Het lezen is de sleutel tot alle kennis en het is datgene dat een  belangrijke bijdrage levert aan de  persoonlijkheidsontwikkeling. Bij het binnenkomen van Mekka  herinneren de bedevaartgangers zich de preek van de profeet  v.z.m.h. Op de dag van de terugkeer van de profeet en zijn  metgezellen naar hun geboorteplaats Mekka, heeft  sayyidoena Mohammed een preek gehouden, waarin hij zei  tegen degenen die hem uit zijn stad hebben verjaagd: “Ga  jullie staan waar jullie willen, want jullie zijn vrije mensen.” Ibn  Hichaam. Beste broeders en zusters, wie onder ons kan het  voorbeeld van de verdraagzaamheid van de Profeet v.z.m.h.  en zijn goede woorden volgen? De bedevaartganger roept de  herinnering aan Hajar op, terwijl ze tussen de bergen van Safa  en Marwa rende, kijkend in de verte, hopend iemand te zien  die een slok water heeft waarmee zij de dorst van haar kind  kon lessen. De bedevaartgangers roepen in Arafat de taferelen  op van degenen die de afgelopen decennia en eeuwen in  ‘Arafaat stonden of zaten. In ‘Arafaat zie je lichamen bibberen,  nekken bungelend naar de hemel, met uitgestrekte handen en  nederige harten, tranen uit ogen druppelen, tongen laaiend  van smeking, hopend op de barmhartigheid van de Almachtige Allah en hopend op Zijn vergeving. Onze Hodjaadj zijn naar  hun families teruggekeerd met een aanvaarde hadj, een  prijzenswaardige inspanning en een vergeven zonde. Hun reis  was een reis van ascese, zuivering van de ziel, discipline in  gedrag en een eigen beleving van het hiernamaals. «De Hadj is  in de bekende maanden. Wie zich daarin de verplichtingen van  de Hadj oplegt, moet zich tijdens de Hadj van  geslachtsverkeer, schandelijkheid en twist onthouden. Wat  voor goeds jullie doen dat weet Allah. Neemt proviand mee,  maar de beste proviand is de vroomheid» 2/197.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief