De spiritualiteit van de Ramadan

Het aantal uren dat we dit jaar vasten is ongeveer 19. Daarom is het van belang dat de vastende persoon alert dient te zijn op de effecten van het vasten op zijn gezondheid; dit geldt in het bijzonder voor zieken en ouderen. Een vastende persoon dient altijd de sohour maaltijd te nemen. Ter compensatie van het verliezen van voedingsevenwicht tijdens het vasten, dient men voedsel te nemen dat alle voedingsstoffen bevat. Voedings- en gezondheidsdeskundigen raden ons aan om gevarieerd te eten, niet te veel, minder verzadigd vet gebruiken en voldoende water te drinken. Gezonde voeding betekent  een juiste verhouding tussen koolhydraten, eiwitten en onverzadigd vet. Mensen met gezondheidsklachten dienen hun arts te raadplegen voordat ze het besluit nemen om te vasten, zodat zij geen gezondheidsschade kunnen oplopen tijdens de gezegende maand Ramadan. Allah s.w.t. heeft het vasten tijdens de maand Ramadan voorgeschreven voor ieder die gezond is, niet op reis is en in staat  om te vasten. Hij, de Almachtige, heeft zieken, reizigers, ouderen en andere personen om bepaalde redenen tijdelijk of definitief vrijgesteld van het vasten, afhankelijk van de situatie. De edele Koran is expliciet over de vrijstelling van chronische zieken van het vasten. Zij kunnen voor elke vastendag een behoeftig persoon voeden. Allah s.w.t. zegt in de Koran: «Maar wie van jullie ziek is of op reis die dient dan hetzelfde aantal dagen op andere dagen in te halen. En degenen die met grote moeite kunnen vasten (door ouderdom of chronische ziekte of zwangerschap) kunnen in plaats daarvan een arme te eten geven» 2/184. Het vasten kent drie niveaus: de laagste is zich onthouden van voedsel, drinken en intieme relaties. De middelste is moreel oftewel het vasten van de zintuigen en de hoogste is het vasten van het hart. Het vasten van de zintuigen betekent dat de tong zich onthoudt van kwaadspreken, valse getuigenis, leugens, roddelen en van beledigingen. Het vasten van de ogen betekent: zich onthouden van het kijken naar wat Allah s.w.t. verboden heeft verklaard. Het vasten van de oren betekent: zich onthouden van het luisteren naar alles wat Allah s.w.t. heeft afgekeurd, zoals elkaar bespioneren en afluisteren. Het vasten van de handen betekent: zich onthouden van fraude, stelen van andermans geld en  het onder druk zetten van de medemens. Het vasten van de voeten betekent: zich onthouden van het bezoek van plaatsen die Allah s.w.t. heeft afgekeurd. In de context van moreel vasten zei de profeet v.z.m.h. het volgende: «er zijn mensen die alleen honger van hun vasten krijgen» Ibn Majeh. Het vasten van het hart betekent: het vermijden van valse overtuigingen, slechte intenties, arrogantie en haat. Abdallah ibn Amr zei: «er werd gezegd o gezant van Allah! Wie onder de mensen is het beste? Hij zei: ieder die zuiver van hart is en altijd de waarheid spreekt. Zij zeiden: de waarheid spreken, we weten wat dit is, maar wat betekent zuiver van hart? Hij zei: degene die Allahvrezend is, rein, geen zonde begaat, geen onrecht doet, geen haat kent en geen nijd» Ibn Majeh. Door deze drie niveaus van het vasten kunnen we een vroom hart bevorderen, fatsoenlijk gedrag, een zuiver verstand en een gezond lichaam. Door de zegeningen van de Ramadan kunnen we naar morele en goede gewoontes opklimmen. Beste moslim en moslima, tracht deze goddelijke betekenissen in uw dagelijkse leven te ervaren.

Een zuiver hart als gevolg van het vasten

Het hart is de plaats van het geloof waar Allah s.w.t. ook naar kijkt. Daarom dient ieder moslim meer aandacht te geven aan zijn innerlijk dan aan zijn uiterlijk. De profeet v.z.m.h. zei: «Allah kijkt niet naar jullie uiterlijk noch naar jullie vermogen, maar Hij kijkt naar jullie harten en daden» Moslim. Dankzij de zegeningen van het vasten schijnt het hart zoals een licht en glanst als de maan. De spiritualiteit van de Ramadan helpt de moslim zichzelf te veranderen en traint zijn gedachten op vernieuwingen. De Ramadan heeft elementen die de vastende persoon geschikt maken om moreel reveil en spiritueel ontwaken te bevorderen. De mens houdt in zijn natuurlijke aanleg van ieder die zich fatsoenlijk gedraagt. U ziet dat mensen van betrouwbare, oprechte, vrome en fatsoenlijke personen houden en zij keren zich af van ieder die fraude pleegt, leugens verkoopt en zich onfatsoenlijk gedraagt. De profeet v.z.m.h. zei: «Er weegt niets zwaarder op de weegschaal van een gelovige op de Dag der Opstanding dan fatsoenlijk gedrag. Allah keert zich af van een  onfatsoenlijk persoon» Termithi. De islam raadt de mensen aan om morele opvattingen concreet te ervaren. Ieder mens wenst in zijn dagelijks leven rechtvaardigheid en betrouwbaarheid. Allah s.w.t. zegt ook: «Allah beveelt jullie de amanah (wat toevertrouwd is) aan haar eigenaar terug te geven. En wanneer jullie tussen de mensen rechtspreken, dan moeten jullie dat op een rechtvaardige wijze doen» 4/58. In de Ramadan overwinnen de moslim en de moslima hun begeertes en verlangens. Daardoor bereiken zij een niveau waarin hun religieuze overtuiging en de  zuiverheid van de ziel toenemen. Allah s.w.t. heeft de mensen uit klei geschapen en een ademstoot van Zijn geest in hun lichaam ingeblazen. De klei trekt de mens naar ondeugd en de goddelijke geest trekt hem naar deugd. In de Ramadan overwint het spiritualisme van het materialisme. Daardoor stijgen de moslim en de moslima door hun salaat, vasten en liefdadigheid in de rangen van de vromen; ze trainen zichzelf in de grootste waarden en de hoogste betekenissen van het leven. In deze context zegt Allah s.w.t.: «Jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het was voorgeschreven aan hen die er voor jullie waren, zodat zullen jullie Allahvrezend zijn» 2/183.

De spirituele en fysiologische effecten van het vasten in de maand Ramadan

De islam streeft ernaar om mensen uit de diepten van materialisme, satanisme en van het kwade te bevrijden en hierdoor geestelijke, intellectuele en lichamelijke zuiverheid te bevorderen. De moslim en de moslima die honger en dorst tijdens de Ramadan verdragen, zijn in staat om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Het vasten laat ons ook menselijke kracht, in het bijzonder de innerlijke kracht zien. Het vasten biedt ook bescherming tegen psychische klachten, die als gevolg van ongezond leven, dwanggedachten en influisteringen van de shaytaan kunnen ontstaan. Allah s.w.t. zegt: «Bij de ziel en wie haar heeft gevormd. En Die haar haar zondigheid en haar Allahvrezendheid heeft ingegeven. Degene die haar zuivert, zal welslagen. En degene die haar bederft, zal verliezen» 91/7-10. Zuiverheid van de ziel betekent afstand nemen van alles wat de menselijke integriteit schaadt en vernedering en schaamte toebrengt. Wanneer de menselijke ziel wordt bevrijd van haar begeerte en door de aanbidding van Allah s.w.t. wordt gevoed, dan zal zij een leven vol liefde, harmonie en innerlijke rust leiden. In de Ramadan hoort men in de ochtendbries de fluisterende stemmen van mensen die berouw tonen, de ademhaling van liefhebbenden en geluiden van aanbidders. Het vasten reinigt  het lichaam van effecten van overtollig voedsel en van gifstoffen. Dankzij de zegeningen van het vasten bevorderen de moslim en de moslima hun wilskracht en geduld; daardoor ontdekt men zijn werkelijke innerlijke kracht. Wilskracht en vastberadenheid stellen ons in staat om de verleidingen van het leven en negatieve emoties te overwinnen.

Foto van Benjamin Voros

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief