?>

De schepping van de mens en zijn opstanding

Een moslim heeft de volgende vraag gesteld: wat is het lot van een moslimorgaan dat in het lichaam van een niet moslim of van een zondige moslim is getransplanteerd? Allereerst, Allah s.w.t. schiep de mens in de beste gestalte en maakte hem tot een teken van Zijn groot vermogen en van Zijn geweldige schepping. Daarom heeft Allah s.w.t. de mensen opgeroepen om over hun bestaan dieper na te denken, zodat zij misschien hun Heer beter leren kennen en meer inzicht krijgen in de essentie van hun bestaan. Allah s.w.t. zegt: «De mens moet maar eens kijken waaruit hij geschapen is. Hij is geschapen uit gutsend vocht, dat tussen de lendenen en de ribben te voorschijn komt. Om hem terug te brengen, daartoe heeft Hij de macht, op de dag dat de geheimen worden getoetst» 86/5. In de Koran en in de Soennah staan verschillende teksten die de mensen zullen helpen om de wetenschappelijke feiten te ontdekken. Sommige daarvan zijn door de moderne wetenschap al ontdekt, terwijl een aantal boeken waarin die wetenschappelijke feiten vermeld staan vrijwel niet gelezen worden. Hiervoor is bij moslimonderzoekers kennelijk geen belangstelling. Eén van de wetenschappelijke kwesties die door de Koran en de Soennah genoemd is, is de mens: zijn schepping, zijn dood en zijn opstanding nadat het lichaam is vergaan en tot aarde is geworden. De ledematen van de overledene zullen desintegreren en na een tijd zal  ook zijn skelet zijn vergaan. De tijd waarin het menselijk lichaam vergaat, is afhankelijk van de grondsoort en de omgevingsfactoren zoals vocht, warmte en ventilatie. Het stuitbeen zal als enige niet vergaan, zoals dit door de profeet v.z.m.h. bekend is gemaakt. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei: «Het lichaam van ieder kind van Adam zal in de aarde vergaan, behalve het stuitbeen. Daaruit werd hij geschapen en daaruit zal hij opnieuw opgewekt worden » Moslim. En in een andere Hadieth zei Sayyidoena Rassoelo-llahi, vrede zij met hem: «Er is een bot in het menselijk lichaam dat nooit in de aarde verloren zal gaan, daaruit zal hij op de dag der opstanding opnieuw opgewekt worden. Zij zeiden: O gezant van Allah! Welk bot is dit? Waarop zei hij: het is het stuitbeen» Moslim. Het stuitbeen is het onderste deel van de menselijke wervelkolom. Het stuitbeen is een van de geheimen van de schepping, waar grote wetenschappelijke uitdagingen liggen als bewijs voor de grootheid van Allah s.w.t. en Zijn vermogen om de mensen op de Dag der Opstanding opnieuw te laten herleven. «Zoals Wij de eerste schepping begonnen zijn, zullen Wij deze herhalen dat is een belofte van Ons. Wij zullen het doen» 21/104. In verschillende profetische uitspraken staat dat het menselijk stuitbeen het eerste onderdeel van de embryonale ontwikkeling van een mens is; het vergaat niet in de aarde en op de Dag der opstanding zal Allah s.w.t. de mensen daaruit laten herleven.

Het lot van getransplanteerde organen

De vraag was: wat is het lot van de organen van een moslim die in lichamen van andere mensen zijn getransplanteerd? We kunnen ook de volgende vraag stellen: wat is het lot van ledematen van een moslim die geamputeerd zijn of in de zeeën zijn verspreid of door de roofdieren zijn opgegeten? De Koran al-kariem bevestigt dat Allah s.w.t. op de Dag der Opstanding elk bot, ledemaat en alles wat in de zeeën of bergen zijn verspreid of door de roofdieren zijn opgegeten, zal terugbrengen naar hun eigen lichaam. «Zoals Wij de eerste schepping begonnen zijn, zullen Wij deze herhalen» zegt Allah s.w.t. Het volgende vers geeft ons een duidelijk beeld over het vermogen van Allah om lichaamsdelen van elke schepsel die zowel op de aarde als in de zee zijn verspreid bij het desbetreffende lichaam terug te brengen. Allah s.w.t. zegt: «En toen Ibrahim zei: Mijn Heer, toon mij hoe U de doden weer levend maakt. Hij zei: Geloof jij dan niet? Hij zei: Jawel, maar het is opdat mijn hart gerustgesteld wordt. Hij zei: Neem dan vier vogels en snijd ze in stukken. Leg vervolgens op elke berg een stuk. Roep ze dan, zij zullen op je toe komen rennen en weet dat Allah machtig en wijs is» 2/260. Sayyidoena Ibrahiem v.z.m.h. slachtte vier vogels en sneed die in stukjes. Vervolgens plaatste hij de gemengde ledenmaten van vogels op verschillende bergen. Ibn Abbas zei: Ibrahiem v.z.m.h. riep de vogels op en zag dat de veren, bloed, vlees en elk ledemaat van iedere vogel naar elkaar vlogen, totdat elke vogel weer tot leven kwam en zo kwamen ze lopend naar hem toe (tafsier ibn Kathier). In deze context heeft Aboe Horayrah, moge Allah tevreden over hem zijn, ook overgeleverd dat de profeet v.z.m.h. zei: «Er was een man die veel zonde had begaan. Toen hij op zijn sterfbed lag, zei hij tegen zijn kinderen: als ik overlijd dan moeten jullie mij verbranden, vermalen en vervolgens strooien jullie mijn as uit in de wind. Bij Allah, als hij de controle over mij krijgt dan zal Hij mij een straf geven die Hij nooit aan iemand anders heeft gegeven. Toen hij overleed, hebben zijn kinderen zijn wensen ten uitvoer gebracht. Allah beval de aarde om zijn stofdeeltjes te verzamelen. De aarde deed het. Vervolgens stond hij op. Allah zei: wat heeft jou ertoe geleid om zoiets te doen? Hij zei: O mijn Heer, mijn angst voor U. Vervolgens vergaf Allah hem » Bochari.

De primitieve streep

Als de Dag der Opstanding komt, dan zal Allah s.w.t. de organen en ledematen die aarde zijn geworden of door de roofdieren zijn opgegeten en die in de zeeën zijn verspreid, bevelen om tot hun lichaam terug te keren. Vervolgens zullen lichamen met hun zielen herenigd worden en zal Allah s.w.t. die uit het graf laten verrijzen zoals Hij die ooit heeft geschapen. Hierover zegt Allah, de Almachtige, het volgende: «Er wordt op de bazuin geblazen en dan komen zij uit hun graven aangesneld tot hun Heer. Zij zeggen: Wee ons! Wie heeft ons uit deze rustplaats van ons laten opstaan? Dit is wat de Barmhartige had beloofd en de gezanten hadden gelijk. Het is slechts een schreeuw en zij worden gezamenlijk bij Ons voorgeleid» 36/50,53. Imam al-Qortobi zei in zijn commentaar over dit vers: het herleven en verrijzen van overledenen was door een blazen op de bazuin door Israfiel. Hij zegt dan: O versleten botten, stukken ledematen en verspreide haren! Allah beveelt jullie om je te verzamelen voor het goddelijk recht (Al-djami’ li-ahkaami al-Koran). Allah s.w.t. heeft zijn gezant Mohammed v.z.m.h. geïnspireerd om concrete wetenschappelijke uitspraken te doen, zodat hij het menselijke verstand verlicht en ook als bewijs voor zijn ware profeetschap. De wetenschappers zijn  er achter gekomen dat aan het begin van de derde week van de bevruchting van de eicel er een caudaal ontstaat in de embryonale schijf. Zij hebben vastgesteld dat het menselijk lichaam wordt gevormd uit een dunne streep (caudaal) die zich in het onderste deel van ruggengraat bevindt, ook wel primitieve streep genoemd. Allah s.w.t. gaf aan deze dunne streep de kracht om alle cellen van de foetus te vormen en zijn eigenschappen te bewaren, zelfs bij blootstelling aan brand of verbrijzeling (Dr Mohammed Al-Baar). Deze dunne streep oftewel primitieve streep is wat Sayyidoena Rassoelo-llahi v.z.m.h. het stuitbeen heeft genoemd. Dit laat zien dat de islam een religie van wetenschap, een religie van rede, een religie van vrede, een religie van beschaving is en zich verre houdt van bijgeloof, van onwetendheid en het aanzetten tot haat of gewelddadig optreden tegen mensen vanwege hun religieuze overtuigingen of intellectuele opvattingen. Allah s.w.t. is volledig vertrouwd zijn met  de vergankelijkheid van het menselijk lichaam. Hij, de Almachtige, weet welke lichaamdeeltjes aarde zijn geworden en welke zijn verspreid over verschillende landen of zeeën. Allah s.w.t. zegt als antwoord op degenen die de Dag der Opstanding ontkennen en het herenigen van lichamen met hun zielen, het volgende: «Zullen wij dan als wij gestorven zijn en stof geworden zijn (worden wij dan weer herleefd)? Dat is toch een vergezochte terugkeer!» 50/3. En zegt Allah  «Bij Hem zijn de sleutels van het verborgene, alleen Hij kent ze. Hij weet wat er op het vasteland en wat er in de zee is. Er valt geen blad of Hij weet het en er is geen zaadkorrel in het duister van de aarde, niets vochtigs en niets droogs of het staat in een duidelijk boek» 6/59.

Foto van Nhia Moua

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief