?>

De mens tussen verlangen van de geest en de behoeften van het lichaam

Onze huidige tijd wordt gekenmerkt door de overheersing van materie over geest. De consumptiementaliteit heeft het leven van mensen in de greep genomen. Iedereen rent achter de luchtspiegeling van het leven en haar geneugten aan. Iedereen is bezig met zijn nabije en verre toekomst veilig te stellen. Door de overheersing van de materie heeft interactie tussen mensen veel aspecten van compassie en samenwerking verloren. De overheersing van materie maakt dat de mens vervreemdt van zichzelf, verzonken in zijn gedachten en pessimistisch over zijn toekomst. De overheersing van de materie over de geest verwaarloost de eigenschappen van de mens en ruïneert zijn moraal. Wanneer een persoon morele waarden verliest, dan zult u merken dat hij of zij over de rechten van zijn partners domineert, de rechten van zijn broers en zussen schaadt.

De geest is de essentie in het concept van de mens

In de opvatting van de Heilige Koran is de mens een combinatie van materie en geest. Dankzij de goddelijke geest zit in het menselijke lichaam leven, de activiteiten van denken, herinnering, verbeelding, wil en liefde. De geest is de essentie in het concept van de mens.  Het drukt ook de persoonlijkheid van het individu uit. Tot nu toe is de moderne wetenschap niet in staat geweest om de essentie van de geest wetenschappelijk te bewijzen. Er zijn mensen die zich afvragen of de geest een substantie of een idee is, een rede of een gevoel, een vorm of een inhoud, een hypothese of een realiteit? Ik weet niet of de mensheid ooit meer kennis over de geest weet te krijgen. in de Koran al-kariem  zegt Allah s.w.t.: «Zij vragen jou over de geest, zeg: de geest behoort tot de zaken van mijn Heer. En van de kennis is jullie slechts weinig gegeven» 17/85. Net zoals een persoon een lichaam heeft dat we met onze zintuigen kunnen waarnemen, heeft hij ook een geest die we niet met onze zintuigen kunnen waarnemen. Net zoals hij een brein heeft dat we met onze zintuigen kunnen waarnemen, heeft hij ook een rede die we niet met onze zintuigen kunnen waarnemen. De vraag is: gelooft de mens alleen in wat hij met zijn zintuigen waarneemt? In feite gelooft hij in veel zaken die hij niet met zijn zintuigen waarneemt, maar hij probeert het wel te negeren. In de Koran al-kariem staat: «Die alles wat Hij geschapen heeft goed gemaakt heeft en de schepping  en de schepping van de mens uit klei aangevangen heeft. Daarna maakte Hij zijn nageslacht uit een extract van verachtelijk water. En dan vormde Hij hem en blies in hem iets van Zijn geest. En Hij heeft voor jullie gehoor, gezichtsvermogen en harten gemaakt, hoe weinig is de dank die jullie betuigen» 32/ 7-9.

Balans tussen materie en spiritualiteit

Het evenwicht bewaken tussen de spirituele en substantiële dimensies van de mens behoort tot de kenmerken van de islamitische waarden. Zoals het lichaam behoeften heeft die onmisbaar voor het menselijke leven zijn, evenzo heeft de geest behoeften die haar rust en vrede kunnen geven. Er is een vaste relatie tussen spiritualiteit en bescherming van het lichaam en de geest tegen ziektes en andere klachten. De overheersing van de materie leidt tot zelfbeschadiging en tot het uiteenvallen van sociale banden. Evenzo leidt de overheersing van spiritualiteit tot de verwaarlozing van de behoeften van het lichaam en het verval van de beschaving. Het evenwicht tussen lichamelijke en spirituele behoeften en tussen eigen belangen en morele waarden dienen altijd in balans te zijn. Met andere woorden, er moet een balans zijn tussen realisme en idealisme. We moeten niet onder druk van het leven bezwijken en de idealen moeten in harmonie zijn met de menselijke natuurdrift. Allah s.w.t. zegt:  «En richt je aangezicht naar de godsdienst als een volger van een recht pad, de natuurlijk aanleg die Allah in de mens geschapen heeft. Allah’s schepping is niet te veranderen» 30/30. Al-Koran al-kariem verbiedt niets wat de mens in zijn dagelijks leven nodig heeft en staat hem ook niets toe dat hem schaadt, maar Allah s.w.t. hield in zijn wetgeving rekening met de materiele en spirituele behoeften van de mens. In de Koran al-kariem staat: «En streeft met wat Allah jou gegeven heeft naar het Huis van het Hiernamaals en vergeet jouw aandeel aan de tegenwoordige wereld niet. Doe goed zoals Allah aan jou goed heeft gedaan en streef niet naar verderf op aarde. Allah bemint de verderfzaaiers niet» 28/77. Wanneer een persoon zich onderdompelt in materialisme ten koste van spiritualiteit, verliest hij zijn menselijkheid. In zo’n geval veroorzaakt hij meer kwaad dan het goede en doet meer onrecht dan recht. Allah s.w.t. zegt: «En als hij zich afwendt, dan gaat hij op de aarde rond om er verderf te zaaien en het gewas en het vee te vernietigen. Allah bemint het verderf niet» 2/205. In dit tijdperk waarin materie alles heeft overmeesterd, is het verlangen van de mens naar spirituele voeding groot geworden. Sayyidoena Mohammed wijst ons erop dat het gedenken van Allah doet leven. Hij zei: «Het verschil tussen degene die zijn Heer gedenkt en degene die zijn Heer niet gedenkt, is als het verschil tussen een levende en een dode» Bochari. Wat we weten is dat het menselijk lichaam een vat is voor de geest en de rede en dat deze beide voedsel nodig hebben dat bij hen past. Er zijn mensen die hun geest voeden met werelds amusement, onwetend dat haar voeding plaatsvindt in aanbidden en gehoorzamen aan Allah, de Almachtige. In de Koran Al-kariem staat: «Zij die geloven zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Zeker. Door het gedenken van Allah komen de harten tot rust» 13/28.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief