De mens en de schommelingen van de tijd

De mens leeft de reis van het bestaan ​​in opeenvolgende fasen. De eerste fase van het menselijk leven begint met zijn vorming als foetus in de baarmoeder van zijn moeder. De foetus groeit totdat deze volledig ontwikkeld is en buiten de baarmoeder kan leven. Na een aantal belangrijke ontwikkelingen in de aard van het embryonale stadium, verlaat de baby de baarmoeder waarin hij maandenlang in een perfecte homeostase leefde. In de warme omhelzing van ouders ontwikkelt het kind zich enorm op sociaal vlak.

In de kindertijd begint het kind emotioneel, psychisch en mentaal met zijn omgeving te leren omgaan. De sociale omgeving heeft een grote invloed op de psychische ontwikkeling van een kind en op de ontwikkeling van zijn denkvermogen. Zowel negatief als positief. Nadat de fase van de kindertijd voorbij is, komt de fase van de jeugd waar tekenen van volwassenheid en volmaaktheid van geest beginnen te verschijnen, die de jonge man of vrouw geschikt maken om gezins- en sociale verantwoordelijkheid te dragen.

Al-Quran al-kariem beschrijft de ontwikkeling van de mens op een nauwkeurige en esthetische wijze. Allah s.w.t. zegt: » Hij is Degene Die jullie uit aarde heeft geschapen, daarna uit een druppel, daarna uit een bloedklonter, vervolgens deed Hij jullie naar buiten komen als een kind. Om jullie daarna jullie volwassenheid te doen bereiken, om jullie tenslotte oud te doen worden. Hoewel sommigen van jullie eerder sterven, zullen jullie de vastgestelde termijn bereiken. En hopelijk zullen jullie het begrijpen» 40/67.

De relatie tussen tijd en de veranderingen die de mens ondergaat

De smaak van het leven verandert gedurende de reis van het menselijk bestaan ​​door de variabelen van de tijd en de omgeving. De smaak van het leven hangt af van de liefde en de warmte die wij in onze kindertijd van onze omgeving hebben gekregen en ook van de gebeurtenissen die wij op verschillende momenten hebben ervaren. Dagen en jaren gaan snel voorbij en de mens worstelt dag in, dag uit met de tijd. Er blijft niets van over behalve herinneringen die tranen over een wang laten rollen, of juist een glimlach op een gezicht laat zien. Felicitaties voor degenen wiens herinneringen mooi en prijzenswaardig zijn en troost voor degene die pijnlijke en verdrietige herinneringen oproept.

Tijd, een zwaard dat aan twee zijden snijdt

Tijd is een tweesnijdend zwaard en kan een zegen zijn of een vloek. Er zijn gelukkig veel mensen die goed gebruik maken van hun tijd, maar er zijn helaas ook mensen die hun tijd verspillen. Een succesvol persoon onderscheidt zich van een mislukt persoon op basis van de manier waarop hij of zij zijn tijd gebruikt. Goed benutten van de tijd is het verrichten van goede daden, zoals het gehoorzamen aan geboden van de Almachtige Allah en het lezen van nuttige boeken die aan de ontwikkeling van eigen persoonlijke en cognitieve vaardigheden kunnen bijdragen. Er bestaat geen twijfel dat een persoon met deze kenmerken succesvol zal zijn voor zichzelf en voor de samenleving. Maar wat betreft degene die zijn tijd verspilt aan nutteloze dingen, zoals degene die de hele tijd bezig is met de smartphone en grenzeloos uit begeerte handelt, weet dat zijn lot mislukking en verlies zal zijn. In deze context zei sayyidoena  Mohammed : «De wijze persoon is hij die zichzelf ter verantwoording roept en voorbereidt op wat na de dood komt. De machteloze persoon is hij die zijn hebzucht volgt, maar wel veel van Allah verwacht» Termithi.

Sayyidoena Mohammed wijst ons op de fundamentele bouwstenen die een solidaire samenleving bevorderen en die door deugd en barmhartigheid van Allah s.w.t. worden bedekt. Dit is de Islam waarin wij geloven en die we de weg van ons leven laten bepalen. In de eerder genoemde hadieth classificeert sayyidoena Mohammed mensen in twee categorieën:

  1. De eerste categorie is degene die het geheim van het leven en haar doel van het bestaan ​​kende, dus goede daden verrichten, aanbidden van Allah s.w.t. en schepselen met gerechtigheid en naastenliefde behandelen.
  2. De tweede categorie ziet het leven als een feest waar alles draaide om plezier en genieten. Deze categorie wordt rond gesleurd door verlangens en grillen van instinct.

Allah, de Almachtige, zegt over deze categorie en richt zich hiermee tot Zijn gezant Mohammed ﷺ: «Als zij jou geen gehoor geven, weet dan dat zij slechts hun begeerten volgen. En wie dwaalt er meer dan degenen die zonder Leiding van Allah eigen begeerte volgen? Allah brengt de mensen die onrecht plegen niet op het rechte pad» 28/50.

Tijd, ouderdom en kansen die zich maar 1 keer voordoen

Het leven van ieder van ons wordt voortdurend beïnvloed door de omstandigheden van de tijd. Naarmate we ouder worden, verandert de vorm van ons lichaam en onze levensjaren nemen met de dag af totdat deze plotseling voorbijgaan zonder dat wij het beseffen. Al-Quran al-kariem geeft op een aangrijpende wijze de fysiologische processen van het menselijk lichaam weer. Niemand ontsnapt aan deze fysiologische transformaties en ieder mens ervaart, bewust of onbewust, dat hij in de greep is van een wijze Heerser die het bestaan ​regeert. Hierover zegt Allah s.w.t.: «Allah is Degene Die jullie in zwakte schept, dan geeft Hij na de zwakte kracht en dan geeft Hij weer na de kracht zwakte en ouderdom. Hij schept wat Hij wil. Hij is de wetende, de Machtige» 30/54. In de volgende hadieth wijst sayyidoena Mohammed ﷺ ons op de noodzaak om aandacht te besteden aan levensschommelingen waarmee we te maken krijgen. Ook dringt hij er bij ons op aan om geen kansen voorbij te laten gaan die zich misschien nooit meer zullen voordoen. Sayyidoena Mohammed ﷺ zei: «Profiteer van vijf gelegenheden voordat je door vijf andere getroffen wordt: uw jeugd vóór uw ouderdom, uw gezondheid vóór uw ziekte, uw rijkdom vóór uw armoede, uw vrije tijd vóór uw werk en uw leven vóór uw dood» Al-Haakim. Hiermee wil sayyidoena Mohammed ﷺ ons laten denken over de schommelingen van tijd en de verandering van omstandigheden. Hoeveel mensen waren aan het genieten van het leven toen zij ineens werden verlamd door ziekte of door een onvoorzien ongeluk, waardoor de loop van hun leven totaal veranderde. Onze relatie met de tijd is onvermijdelijk. Ons bestaan wordt soms gedomineerd door rust en vrede, en soms door conflicten en angst. Hoe zorgen wij dat wij goed kunnen omgaan met de tegenstellingen van het leven? Hierover heeft iemand het volgende gedicht gerijmd:

Weest je zeker van de schommelingen van de tijd

Want die schommelt heel erg bij mensen.                                      

We horen sommige mensen het verleden prijzen en het heden bekritiseren. Zij leggen vaak het probleem van mislukkingen in het leven in de schoenen van het tijdperk waarin men leeft. Maar Imam Al-Shafi’i, moge Allah hem genadig zijn, verwierp dit gedachtegoed en legde het probleem bij de persoon die niet op basis van de natuurlijke wetten handelt, waardoor men zijn doelen niet kon bereiken. Hierover heeft hij het volgende gedicht gerijmd:

Wij verwijten onze tijd terwijl het gebrek ligt bij onszelf.

Onze tijd heeft geen schuld, behalve die van ons.

Wij bespotten onze tijd zonder dat die er iets mee te maken heeft.

Als de tijd kon spreken dan had die ons ook bespot.

Imam Al-Shafi’i

Tijd is een goddelijk wonder

Een wolf eet geen wolvenvlees, maar wij eten elkaar gewoon op. Ons aardse leven wordt geregeerd door de wetten van de tijd. We zien de effecten ervan op ons lichaam en in onze ziel verschijnen. Elke fase van ons leven, vanaf het moment van de geboorte tot aan de dood, wordt geleid door fysiologische, psychologische en morele veranderingen. Velen van ons voelen de dimensie van de tijd alleen door de bewegingen van de wijzers van een klok en de afwisseling van dag en nacht. Filosofen hebben geprobeerd de aard van de dimensies van de tijd te begrijpen. Maar de tijd blijft een goddelijk wonder en één van Zijn grote tekenen. Allah s.w.t. zegt: «Hij is Degene Die de dag en de nacht doet afwisselen voor wie zich wenst te laten vermanen of die dankbaar wenst te zijn» 25/62. Het is raadzaam om regelmatig de volgende du’ae van sayyidoena  Mohammed ﷺ te zeggen: «O Allah! Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het verlies van Uw zegeningen, tegen de verandering van Uw bescherming,  tegen Uw plotselinge kwelling en tegen iedere uitdrukking van Uw toorn» Moslim.

Afbeelding van Rod Long

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief