De leiding voor de rede

Wie oprecht het rechte  pad neemt op zoek naar de waarheid, zal  door de Almachtige Allah worden geleid naar meer daden van vroomheid. In de Koran staat: «Zij die het rechte pad volgen, worden door Allah nog meer op het rechte pad gebracht» 47/17. De rede die door de goddelijke openbaring wordt geleid, kan makkelijk de weg vinden naar het pad van de Almachtige Allah. De rede die aan de hand van goddelijke openbaring wordt geleid, benut ook kennis en ervaring die goed zijn, zowel in dit leven als in het Hiernamaals. Maar degene die zijn rede slechts voor wereldse zaken gebruikt en verzuimt om over het bestaan diep na te denken, maakt geen gebruik van de optimale mogelijkheden van zijn rede. Het vermogen van de rede tot het begrijpen van het bestaan blijft beperkt. Dit geldt vooral voor de onzichtbare elementen van het bestaan. De opvattingen van het boek van Allah s.w.t zijn een ondersteuning voor de rede om het naar wat juist is te leiden. In de Koran al-kariem staat dat de zuiverheid van de rede de wijsheid en deugd bevordert.

Doelstellingen van de sharia

We hebben de wijsheid nodig om de juiste keuzes in ons leven te kunnen maken. In de Koran staat: «Hij geeft de wijsheid aan wie Hij wil. En aan wie de wijsheid gegeven is, aan hem is veel goeds gegeven» 2/269. De Heilige Koran vestigt de aandacht op alles wat overwogen moet worden en bevat overtuigende denkbeelden over het bestaan. De kwaliteit van ons leven kan alleen bevorderd worden door de gerechtigheid van onze gedachten. De morele gedachten vormen een belangrijke grondslag voor:

  • het behoud van religie,
  • behoud van het leven,
  • behoud van de rede,
  • behoud van het bezit
  • en behoud van de nakomelingen.

Deze wordt in de islamitische literatuur ‘maqaasid as-sharia’ doelstelling van de as-sharia genoemd. De rede op de juiste manier begeleiden is essentieel voor het ontwikkelen en bloeien van de beschaving. Het lezen van de Koran al-kariem en dieper nadenken over de betekenissen ervan, helpt ons om de schoonheid van ons karakter, persoonlijkheid en gedrag te ontwikkelen. De Koran al-kariem is een boek dat onze rede kan leiden, onze ziel spiritueel kan voeden en onze cultuur kan hervormen. Allah s.w.t. zegt: «Deze Koran leidt tot dat wat juist is en verkondigt aan de gelovigen die de deugdelijke daden doen dat er voor hen een grote beloning is» 17/9. De opvattingen die we in onze rede ontwikkelen, bepalen onze persoonlijkheid en de kwaliteit van ons leven. Sommige opvattingen kunnen extreem gevaarlijk zijn, daarmee kunnen mensen makkelijk beïnvloed worden en misleid. Door het middel van deze opvattingen kunnen de krachtigste sociale systemen uiteenvallen en de natuurlijke menselijke kernwaarden vernietigd worden. Mensen die naar een overheersende rol streven, trachten hun gedachtegoed in de rede van anderen te indoctrineren. Schenk je rede niet aan enige opvatting die in strijd is met de richtlijnen van de  Koran al-kariem. Het boek van Allah s.w.t. blijft een norm waarmee we onze rede kunnen leiden.

Hoe onze rede verlichten en inspireren

De behoefte van onze rede naar zijn Schepper is als de behoefte van iemand met een beperking aan zijn begeleider. Tekortkoming is een eigenschap van de menselijke rede. Door middel van de Koran al-kariem kunnen we onze rede verlichten en inspireren. Afhankelijk van de , zullen we van onwetendheid verlicht worden. Allah s.w.t. zegt: «Wanneer Mijn dienaren jou naar Mij vragen: Ik ben nabij. Ik verhoor de vragen van degene die Mij aanroept. Zij moeten Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de goede weg volgen» 2/186. De Almachtige Allah heeft ons opgedragen om onze rede te raadplegen om over het bestaan na te denken. In de Koran zegt de Almachtige Allah: «Hebben zij dan niet op aarde rondgereisd zodat zij harten kregen om ermee te begrijpen of oren om ermee te horen. Het zijn niet de ogen die blind zijn, maar de harten die in de borsten zijn.» 22/46.  Degene die de Koran al-kariem leest, zal ontdekken dat er verzen zijn die de aandacht vestigen op allerlei onderwerpen uit het bestaan. Het nadenken over de verzen van de Koran al-kariem is een van de manieren die tot de leiding van de rede kunnen leiden. Allah s.w.t. zegt: «Wanneer zij wat naar de gezant is neergezonden horen, dan zie jij hun ogen van tranen overstromen wegens de waarheid die zij herkennen. Zij zeggen: Onze Heer, wij geloven, schrijf ons op bij hen die getuigen» 5/83. Het beste waarmee we deze preek afsluiten is de uitspraak van sayyidoena Mohammed, vrede zij met hem, waarin hij zei: «De wijze persoon is hij die zichzelf ter verantwoording roept en voorbereidt op wat na de dood komt. De machteloze persoon is hij die zijn hebzucht volgt, maar wel veel van Allah verwacht» Termithi.

Afbeelding van Stefan Spassov

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief