De Hadj-rituelen zijn gelijk aan spirituele oefeningen die de rust in de ziel van pelgrims brengen

De periode van de jaarlijkse Hadj is weer aangebroken. We zijn door een nieuwe spirituele periode overschaduwd. Het is de periode van al-Hadj, waarbij we de verlangens van veel moslims zichtbaar zien worden om gehoor te geven aan de oproep van Allah s.w.t. om Zijn huis te bezoeken. In de koran zegt Allah s.w.t. tegen Ibrahim v.z.m.h. «En verkondig onder de mensen de Hadj, zij zullen te voet naar jou komen of op magere kamelen, vanuit elke ver gelegen bergpas, zodat zij getuigen zijn van de voordelen voor hen en de naam van Allah uitspreken op de bekende dagen» 22/27. Ibn Abbas, Moge Allah tevreden over hem zijn, zei: «Toen Ibrahim v.z.m.h. klaar was met de bouw van al-ka’bah zei hij: O Mijn Heer, ik ben klaar met de bouw van de ka’bah. Allah zei: “verkondig de Hadj onder de mensen.” Hij zei: Mijn Heer, wie gaat mijn oproep horen? Allah zei: u moet de oproep doen en ik laat het horen aan de mensen. Vervolgens zei Ibrahim v.z.m.h. wat moet ik dan zeggen? Allah, de Almachtige zei: zeg: de Hadj is jullie voorgeschreven: de bedevaart naar het oude huis. Alles tussen de aarde en de hemel heeft hem gehoord. U ziet niet dat zij van de einden der aarde komen en de talbiyyah hardop uitspreken» Al-haakim. Ibrahim v.z.m.h. besteeg de berg Abie qobeis en riep de mensen op: ‘O mensen, Allah heeft u geboden de bedevaart naar dit huis te verrichten. Hij beloont u met het paradijs en beschermt u tegen de kwelling van het vuur. Verricht de Hadj. Vervolgens zei Ibn Abbas: de oproep van Ibrahim werd beantwoord door wie in de mannelijke ruggengraat en in baarmoeders zitten met labayka Allahoema, labayka» Qortobi. De profeet v.z.m.h. legde ons de achterliggende gedachten van de Tawaaf, a-Sa’y en Rajm rituelen uit. Hij v.z.m.h. zei: «Tawaaf rond het huis van Allah, lopen tussen Safa en Marwah en Rajm (stenen gooien) zijn ingesteld om Allah te gedenken» Aboe Daoud. De Hadj-rituelen zijn gelijk aan spirituele oefeningen die rust in de ziel van de pelgrims brengen, zoals lichaamsoefeningen de balans in het lichaam herstellen. De steniging van shaytan door de bedevaartgangers is een symbolische handeling die in onze gedachten moet blijven, ook na de hadj; daarmee dient men geen gehoor te geven aan de influisteringen en de verleidingen van de satan. De positieve invloed van een geaccepteerde Hadj dient aan het gedrag van de bedevaartganger merkbaar te zijn. Door het verhaal van Ibrahim en zijn zoon Isma’iel met betrekking tot de shaytan wil Allah s.w.t. ons waarschuwen tegen de verleidingen van de schaytaan. Beste broeders en zusters, we moeten de shaytaan symbolisch stenigen, zodat wij geen ingang voor zijn influisteringen en verleidingen hebben.

Doelstellingen van de Hadj

Het is van belang dat de bedevaartganger de Hadj rituelen op de juiste wijze verricht en zich bewust dient te zijn van de doelstelling van de Hadj. Degene die de filosofie van de Hadj goed bestudeerd heeft, zal er achter komen dat de aanbidding in de islam doelstellingen bevat. Het gaat er niet om hoe vaak men naar de hadj is gegaan, maar het gaat hier over het effect van de Hadj op ons gedrag en op onze levensstijl. Één van de doelstellingen van de Hadj is de gewijde zaken (hoeromaati Allah) van Allah in ere te houden. Over dit onderwerp zegt Allah, de Almachtige: «Wie dus de heilige geboden van Allah eert, het zal voor hem goed zijn in de ogen van zijn Heer» 22/32. Allah s.w.t. heeft alle rituelen en handelingen van de Hadj verbonden aan Zijn gedachtenis. Allah, de Almachtige, spoorde de gelovige vrouwen en mannen aan om Hem te gedenken. Hij zegt in de Heilige Koran: « Als jullie dan jullie Hadj-rituelen hebben voltooid, gedenkt dan Allah zoals jullie je voorvaderen gedenken of nog intenser» 2/200. De Hadj behoort tot een van de belangrijkste rituelen die innerlijke rust in ons leven kan brengen. Allah s.w.t. zegt: «Zij die geloven en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah, weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust» 13/28. Het is een grote gunst wanneer onze tong gewend raakt aan het gedenken van Allah, de Almachtige, want Allah s.w.t. heeft zijn gelovige dienaren als volgt beschreven. «Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen» 3/191. Het verrichten van de Hadj-rituelen vanuit een spiritueel bewustzijn en een hoge doelstelling helpt ons om edele karaktereigenschappen en hoge idealen te ontwikkelen.

Voorbereiden op de Hadj

De Hadj weerspiegelt in alle duidelijkheid de betekenis van de aanbidding van Allah, de Almachtige. We zien dat de bedevaartgangers zich in alle nederigheid tot Allah richten en zich onttrekken aan alle vormen van een luxe levensstijl. De bedevaartgangers, jong, oud, rijk, arm, hoog en laag opgeleid, zijn daar allen gelijk; geen één die beter aangekleed is dan een ander. Ze hebben allemaal twee doeken aan, een izar en rida’e. Er is geen enkele persoon die zich door zijn kleding boven de ene of de andere verheven voelt. Door het Hadj ritueel kunnen we veel verdiensten verzamelen voor het Hiernamaals (al-Aakhira). Allah s.w.t. zegt: « En neemt proviand mee, maar de beste proviand is de Taqwa» 2/297. Beste broeders en zusters, degene die de intentie heeft om de Hadj te verrichten, ten eerste moet hij/zij zich met oprecht berouw tot Allah s.w.t. wenden. Allah, de Verhevene, zegt in de Koran: «En wendt jullie allen berouwvol tot Allah, o gelovigen, hopelijk zal het jullie wel gaan» 24/31. Ten tweede moet de bedevaartganger het aangezicht van Allah wensen (ikhlass); woord en daad moeten alleen aan Allah, de Almachtige, toegewijd zijn. Ten derde moet de Hadj gefinancierd wordt door geld dat afkomstig is uit halal. De profeet v.z.m.h. zei: « Allah, de Verhevene, is goed en accepteert alleen datgene wat goed is» Moslim. Het geld dat afkomstig is uit haram zoals riba, oplichterij, corruptie, gokken en vervalsing, daarvan accepteert Allah s.w.t. geen Hadj, en ook geen zakaat of sadaqah. Ten vierde moet de bedevaartganger alle Hadj handelingen, zowel arkaan als wajibaat en mostahabaat, goed kennen en begrijpen, want Allah s.w.t. accepteert geen enkele aanbidding zonder kennis. Ten vijfde: zoek een goed gezelschap dat u kan helpen om de Hadj rituelen op de juiste manier te kunnen verrichten, zodat u geen fouten begaat die de Hadj ongeldig kunnen maken.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief