?>

De geliefde profeet Mohammed v.z.m.h.

Allah s.w.t. heeft sayyidoena Mohammed v.z.m.h. goed opgevoed, zodat hij groot en wijs werd. Hij was een raadgevende meester, een geduldige opvoeder, een trouwe bondgenoot en een betrouwbare gezant. Hij v.z.m.h. had een groot hart voor alle mensen. Zoals hij kritiek van opbouwende critici accepteerde, zo ging hij ook goed om met afbrekende critici. Hij werd beschreven als volgt: zijn grappen waren een vorm van streling, zijn woorden waren alles omvattend en bevatten mooie betekenissen en nobele doelstellingen. Het profeetschap heeft hem v.z.m.h. niet tegengehouden om met zijn metgezellen grapjes te maken en hen  te plagen. Een van de grootste karaktereigenschappen van onze profeet v.z.m.h. waar we hem als voorbeeld moeten nemen, is hoe hij omging met mensen. Deze was gebaseerd op liefde en oprechtheid; hij was altijd goed gezelschap. Al-koran al-kariem verteld het volgende: «Tot jullie is een gezant uit jullie eigen midden gekomen. Iemand die het zwaar valt als jullie het moeilijk hebben, die met jullie begaan is, en jegens de gelovigen vol mededogen en barmhartig» 9/128. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. sprak weinig en als hij sprak dan was dat met wijsheid en kennis. Allah s.w.t. zegt hierover: «Allah heeft de gelovigen een gunst bewezen, toen Hij bij hen een gezant uit hun midden liet opstaan, die hen Zijn verzen voorleest, hen loutert en hen het boek en de wijsheid onderwijst, ook al verkeerden zij vroeger in duidelijke dwaling» 3/164. Onze Profeet v.z.m.h.. was een liefhebber van vergeving. Zijn vergeving kwam tot uiting in de mooiste vorm op de dag van zijn terugkeer naar zijn geboorteplaats Mekka. Toen hij overwinnend binnenging, alle ogen werden op hem gericht, wachtend wat hij ging doen met degenen die hem pijn hadden gedaan en hem uit zijn geboorteplaats hadden verdreven. Hij ging staan bij de deur van al-Ka’ba en zei: «O mensen, wat denken jullie dat ik met jullie zal doen? Zij zeiden: U bent een genadige broeder en een zoon van een genadige broeder. Toen zei hij v.z.m.h.: jullie zijn vrij om te gaan» ibn Ishaaq. Met dit uitstekend gedrag, als een vergevensgezinde, een zachtaardige, een man  met een groot hart en degene die geen onbeleefdheid kent, beschrijft Aisha, moge Allah tevreden over haar zijn, sayyidoena Mohammed v.z.m.h. Zij zei: «De gezant van Allah gedroeg zich niet onfatsoenlijk, noch sprak hij onfatsoenlijk, noch schreeuwde hij in de openbare ruimte, noch bestreed hij kwaad met kwaad, maar hij vergaf de mensen en straalde tolerantie uit» Tirmithi. Zo leert ons sayyidoena Mohammed v.z.m.h. dat de beste moslim en moslima degene is die het beste voor de anderen is. De cultuur van vergeving en tolerantie is door de eeuwen heen zo geworteld in de islamitische beschaving zodat die een belangrijke onderdeel van de mentaliteit van moslim en moslima is geworden.

“Ik ben gezonden om de goede karakters te vervolmaken” Mohammed v.z.m.h

In het volgende vers stelt al-Koran al-Kariem de taak van sayyidoene Mohammed v.z.m.h. vast «En op de Dag laten Wij in iedere gemeenschap uit hun eigen midden een getuige tegen hen opstaan. En Wij laten jou als getuige komen tegen deze gemeenschap. En tot jou hebben Wij het boek neergezonden als een verduidelijking van alles en als leidraad, barmhartigheid en goed nieuws voor de moslims» 16/89. De daden van sayyidoena Mohammed v.z.m.h. betreffen de praktische toelichting van de openbaring. In het begin van de islam hebben de Schriftgeleerden veel tijd geïnvesteerd om naast de Koran al-Kariem ook de woorden , daden en de bevestigingen van de profeet v.z.m.h. vast te leggen. Zij hebben een grote inspanning verricht om alles wat aan de profeet v.z.m.h. werd toegeschreven te verzamelen. Zij hebben ook methoden ontwikkeld om de Soennah van sayyidoena Mohammed v.z.m.h. te zuiveren van verzonnen Hadieth (Mawdoe’)  en de betrouwbare Hadieth te onderscheiden van de niet betrouwbare. Schriftgeleerden hebben de status van elke Hadieth zowel op het niveau van de sanad (keten van vertellers die tot en met de profeet teruggaan) als op het niveau van matn (de inhoudelijke tekst) onderzocht. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. is de enige profeet en ook de enige man van wie de uitspraken, daden en bevestigingen al vanaf het begin van de islam bewaard zijn en bestudeerd volgens een wetenschappelijke methode. Allah s.w.t. heeft de Koran niet alleen bedoeld voor de zegeningen en het uitdrijven van al-djinn zoals sommige mensen denken. Met mijn nadruk op het spirituele belang van het lezen van al-Koran al-Kariem wil ik hier de aandacht vestigen op het fundamentele doel van de openbaring van al-Koran al-Kariem. Al-Koran al-Kariem is de beste spirituele voeding en het beste morele kompas voor de samenleving. Hij is: «licht boven licht. Allah leidt tot Zijn licht wie Hij wil» 24/35. Hiernaar verwijst ook de uitspraak van sayyidoena Mohammed v.z.m.h. «Ik ben gezonden om de goede karakters te vervolmaken» Adabo al-mofrad. Moreel leven bevordert de welvaart en de stabiliteit van een samenleving. De grondslagen van een beschaving manifesteren zich in het morele gedrag van een samenleving. Moreel gedrag is het resultaat van een goed hart, een zuivere ziel, een juiste overtuiging en gematigd denken. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. stond onder zijn hele volk bekend om zijn betrouwbaarheid en wijsheid. Hij was een wijze leider. Zijn leiderschap werd beheerst door de principes van vergeving, tolerantie en mensen met elkaar verbinden. Deze principes stelden hem in staat om een voorbeeld te zijn en een succesvol leider die in staat was mensen te leiden om de doelstellingen van de islam te bereiken. In het volgende vers bepaalt Allah s.w.t. de taak van sayyidoena Mohammed, vrede zij met hem: «Die de gezant, de ongeletterde profeet volgen, die zij bij zich in de Taura en de Indjiel beschreven vinden, hen gebiedt Hij het behoorlijke en verbiedt hen het verwerpelijke en hij staat hen de goede dingen toe en verbiedt hen de onbetamelijke dingen. Hij neemt hen de last en de boeien af die op hen rustten» 7/157.

Foto van Haidan

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief