?>

De geboorte van profeet Mohammed v.z.m.h.

De maand Rabie’ al-awwal herinnert ons aan de geboorte van sayyidoena Mohammed v.z.m.h.  Hierdoor is de  oproep van Ibrahiem v.z.m.h. door Allah s.w.t. verhoord. In de Koran staat: «Onze Heer, en zend tot hen een gezant uit hun midden die hun Uw Koranverzen leest, hen het Boek en de wijsheid onderwijst en hen loutert. U bent de Almachtige, de Alwijze» 2/129.  De geboorte van de profeet v.z.m.h. is ook het goede nieuws dat ‘Iessa v.z.m.h. heeft verkondigd. Allah s.w.t. zegt: «Toen ‘Iessa, de zoon van Maryam zei: O Israëlieten, ik ben  de gezant van Allah bij jullie om te bevestigen wat er van de Taura voor mijn tijd was en om het goede nieuws te verkondigen van een gezant die na mij zal komen en van wie de naam Ahmed zal zijn» 61/6. De komst van sayyidoena Mohammed v.z.m.h. heeft bijgedragen aan spirituele en intellectuele verandering van de mensheid. Zijn komst is een generator voor het licht van de islam en een stralend licht voor het woord van de Almachtige Allah. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. groeide op als een weeskind.  Maar de goddelijke zorg en bescherming daalden tot hem neer met perfectie en volledigheid. Hij groeide op in de woestijn van Beni Sa’d, waar hij vijf jaar lang door Halima Sa’dia werd opgevoed. Daarna keerde hij terug naar zijn moeder in Mekka. Na zijn terugkeer in Mekka  ging  hij met zijn moeder naar het graf van zijn vader. Op de terugweg naar Mekka stierf de moeder van sayyidoena Mohammed v.z.m.h., toen hij pas zes jaar oud was. Op achtjarige leeftijd moest hij zijn grootvader Abdul al- Muttalib verliezen, die voor hem gezorgd had na het verlies van zijn moeder. Na de dood van zijn grootvader zorgde zijn oom Abu Talib voor hem.

De betrouwbare (Al ameen)

Met zijn geboorte verscheen een nieuwe dageraad met een frisse ochtendwind om menselijke gedachten te bevrijden uit hun gevangenschap en de mensheid te redden van haar onwetendheid. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. belichaamt in zijn handelingen spirituele waarden, zoals de  aanbidding van Allah, goed omgaan met medemensen en zichzelf spiritueel, mentaal en lichamelijk te voeden. De spirituele waarden die Allah s.w.t. aan sayyidoena Mohammed v.z.m.h. heeft geopenbaard zijn een ondoordringbare dam tegen psychische en sociale druk. Deze spirituele waarden kunnen ons veel rust en vrede geven. Allah s.w.t. zegt: «Wie –hetzij man of vrouw- deugdelijk handelt als gelovige, die zullen Wij een goed leven laten leiden en Wij zullen hen met hun loon belonen voor het beste dat zij deden» 16 /97. Uit de verzameling van de woorden van sayyidoena Mohammed v.z.m.h. leren we hoe we beter kunnen omgaan met ingrijpende gebeurtenissen. Hij zei: «Weet datgene wat jou is overkomen, jou niet kan missen en datgene wat jou niet kan treffen, jou nooit had kunnen overkomen» Aboe Daoud.

Als sayyidoena Mohammed v.z.m.h. sprak, dan sprak hij de waarheid: ieder kon hem in vertrouwen nemen en als hij een belofte deed, dan kwam hij deze na. Daardoor werd hij onder zijn volk als een eerlijk en betrouwbaar persoon gezien.  Allah s.w.t. beschreef hem als een licht. «Tot jullie is van Allah een licht en een duidelijk Boek gekomen. Allah leidt daarmee wie Zijn welbehagen zoeken naar de wegen van de vrede, brengt hen met Zijn toestemming uit de duisternis naar het licht en leidt hen op een juiste weg» 5/15-16.

Een inspiratie voor jong en oud

We hebben in ons leven inspirerende voorbeelden nodig. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. is het beste wat u kan volgen als een inspirerend voorbeeld. Zijn gedachten en gedrag, zijn karakter en gewoonten en zijn manier van aanbidding van Allah s.w.t. zijn de beste die ons kunnen  inspireren tot recht en gerechtigheid. Allah s.w.t. zond sayyidoena Mohammed v.z.m.h. om de boodschap van de islam over te dragen en belastte hem om deze met liefde en genade aan de mensen over te brengen. Allah s.w.t. zegt: «Roep op tot de weg van Jouw Heer met wijsheid en goede aansporing en twist met hen op de beste manier. Jouw Heer kent wie van Zijn weg afdwaalt het beste en hij kent hen die het goede pad volgen het beste» 16/125. In zijn tijd waren er mensen die de stenen aanbaden, anderen aanbaden de koeien, weer anderen aanbaden de djinn en weer anderen hadden een eigen geloof verzonnen. Allah s.w.t. heeft sayyidoena gezonden om de  mensen uit te nodigen om alleen Allah s.w.t.  te aanbidden en om hen te laten zien dat de normen en waarden van Allah s.w.t. de basis zijn van een fatsoenlijk leven. Normen en waarden die mensen ertoe brengen het goede te doen en zich te onthouden van het kwade.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief