?>

De geboorte van de profeet Mohammed v.z.m.h.

Ik raad u en mijzelf aan om Allah s.w. te gehoorzamenen neemt u toevlucht tot geduld en salaat. Allah is met hen die geduldig zijn . Ieder jaar in de maand rabi’e 1 staan we stil bij de geboorte van sayyidona Mohammed, vrede zij met hem; de geboorte van een bijzonder persoon op deze aardbol. Hij is uitverkoren door Allah s.w. om een belangrijke opdracht te kunnen uitvoeren. Allah s.w. heeft hem als barmhartige voor alle wereldbewoners gezonden. De herdenking van zijn geboorte v.z.m.h. is een teken van verlichting in de geschiedenis van de moslims. Het was een begin van een nieuw tijdperk. Er brak een interessante periode aan van sociale rechtvaardigheid, het bevorderen van deugd en bestrijden van het onrecht waar kwetsbare mensen onder lijden. In Mekka verheugden de mensen zich zeer op de geboorte van de Mohammed, vrede zij met hem. Abdolmottaleb ontving het nieuws van de geboorte van zijn kleinzoon met veel vreugde en blijheid. Hij heeft hem Mohammed genoemd en hij zei: Ik heb hem Mohammed genoemd omdat ik wil dat hij geprezen wordt door de bewoners van de aarde. Hij droeg hem naar Al-Ka’bah en bad tot Allah s.w.t. en dankte Hem. Halima As-Sa’diya kreeg de eer om zoogmoeder van Mohammed te mogen worden. Zij heeft ook van zijn zegen (Barakah) genoten. Halima ging samen met een aantal zoogmoeders naar Mekka om zuigelingen te zoeken. Mohammed v.z.m.h. werd aan alle zoogmoeders aangeboden, maar geen enkele vrouw onder hen accepteerde hem, wanneer ze hoorden dat hij een weeskind was. Zoogmoeders worden altijd beloond door de vaders. Halima zei:» we zeiden: Een wees! Wat zullen zijn grootvader en zijn moeder waarschijnlijk doen? Daarom weigerden wij hem. Iedere vrouw die met mij meereisde, kreeg een zuigeling behalve ik. Toen we op het punt van vertrek stonden, zei ik tegen mijn man: w’allahi, ik ga naar dat weeskind en ik ga hem meenemen. Ja, doe dat maar, zei haar man. Misschien zal Allah ons wel met hem zegenen «. Nadat Halima Mohammed v.z.m.h. had meegenomen, leek alles voorspoedig te gaan. Tot haar verbazing had zij genoeg melk in haar borst voor Mohammed en zijn pleegbroer. Haar man ging hun geit melken en tot zijn verrassing had zij genoeg melk . Halima zei:» we hebben die nacht van een goede nachtrust genoten «. De ezel waar ze op reed was mager en bijna kreupel. Op de terugweg ging de ezel meteen snel lopen en liet alle rijdieren achter zich. Het leven van het gezin van Halima as-sa’diya werd voorspoedig en Mohammed v.z.m.h. heeft ongeveer vier jaar in Beni Sa’d doorgebracht. Daarin vond het openen van de borstkas van Mohammed v.z.m.h. plaats.

De persoonlijkheid van de profeet Mohammed v.z.m.h.

Er is een dringende behoefte aan het bestuderen van de persoonlijkheid van de profeet, vrede zij met hem. Helaas kennen veel van ons hun profeet Mohammed v.z.m.h. niet genoeg. Er zijn zoveel eigenschappen van de profeet die wij onder de aandacht moeten brengen. We moeten niet slechts blijven steken in het uiterlijk van de beleving van de islam. Het is de moeite waard om te kijken naar de salaat, het vasten en de thikr van de profeet v.z.m.h. Toch zien we telkens weer dat hij een hart vol liefde voor Allah heeft. We zien dat de profeet v.z.m.h. constant in alle omstandigheden bezig is met de thikr (gedenken van Allah). Daardoor geniet hij van rust en ontspanning, zowel innerlijk als uiterlijk. De gedragsmatige competenties van de profeet v.z.m.h. werden door Imam Ali als volgt beschreven: » Het gezicht van de profeet v.z.m.h. wordt permanent beheerst door vrolijkheid. Hij was gemakkelijk in de omgang en altijd vriendelijk. Hij was niet grof, noch hardvochtig, noch onfatsoenlijk. Hij verweet niemand iets en wendde hij zijn hoofd van niemand af. Wanneer iets hem niet aanstond, dan hield hij dat voor zich. Hij stuurde niemand met lege handen weg. Hij nam voor zichzelf afstand van deze drie negatieve karaktereigenschappen: schijnheiligheid, gulzigheid en ongezonde nieuwsgierigheid. Naar de mensen om hem heen hield hij zich ook aan deze drie positieve karaktereigenschappen: hij verweet niemand iets, vervloekte en bespioneerde niemand. Hij sprak slechts over zaken die door Allah beloond worden. Wanneer hij sprak, sloegen zijn metgezellen zwijgend hun ogen neer en wanneer hij ophield met praten, dan begonnen ze pas te praten. In zijn aanwezigheid betwistte men elkaar niet. Als één van zijn metgezellen sprak, dan diende iedereen naar hem te luisteren. Hij liet iedere spreker uitpraten zodat iedereen sprak wanneer hij aan de beurt was. Hij lachte over zaken waarover zij ook lachten. Hij was ook verbaasd over hetgeen hun verbazing wekte en bewaarde hij zijn geduld met personen die lastig in de omgang waren « (As-shamaa’il al-mohammadiyyah Termithi). Hieruit kunnen wij concluderen dat de profeet v.z.m.h. de grote meester in de communicatie was. De vraag die ieder van ons aan zichzelf moet stellen is: wat heb ik op dit gebied van de profeet geleerd?

Het karakter van de profeet Mohammed v.z.m.h.

Allah s.w.t. karakteriseert zijn boodschapper Mohammed v.z.m.h. als iemand met een overvloedige barmhartigheid. In de soera Al-anbiya zegt Allah s.w.t. en Wij hebben jou slechts gezonden als een barmhartige voor de werelden 21-107. Als we het gedrag van mensen bestuderen, dan zien we dat er situaties zijn waar mensen de controle en het overzicht verliezen, maar Mohammed v.z.m.h. had de genade: deze twee volledig te beheersen, ook in gevallen waarin hij werd mishandeld en bedreigd. Hierbij kunnen wij denken aan het verhaal van zijn reis naar At-ta-ief, waar hij door mannen en kinderen met stenen werd bekogeld totdat zijn hoofd, handen en voeten begonnen te bloeden. Hij hief zijn handen omhoog en zei: » Moge Allah mijn stamgenoten vergeven want zij weten het niet«. Op de dag van zijn terugkeer naar Mekka (fath Mekka, de dag van de overwinning) zei Omar ibn al-khattaab, Moge Allah tevreden over hem zijn: ‘Allah heeft ons nu in staat gesteld om wraak te nemen, maar de profeet v.z.m.h. zei tegen Qoreisch: (degenen die hem uit zijn geboorteland hebben verjaagd en veel van zijn familie hebben vermoord en gemarteld) » Jullie en ik zijn net zoals Youssef en zijn broers «Youssef zei toen: Jullie wordt vandaag niets verweten. Allah zal jullie vergeven en Hij is de barmhartigste van de barmhartigen 12/92. Een bedoeïen ontmoette Mohammed v.z.m.h en zei:» bent u degene die door de Qoreisch voor leugenaar wordt uitgemaakt? Wa-Allahi, dit gezicht is niet een gezicht van een leugenaar«. De waarneming van de bedoeïen wordt ook In de Koran door Allah s.w.t.. als volgt beschreven: en het was dankzij de barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was. En als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij van jou weggegaan. Vergeef hen en vraag vergeving voor hen en raadpleeg hen bij de zaak. En wanneer je dan besloten hebt, vertrouw dan op Allah. 3/159.

Foto van wirestock

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief