?>

De essenties van de Hadj

De Hadj, de reis naar de heilige moskee, is niet slechts een reis om de rituelen van de Hadj en de Omrah te verrichten, maar is een spirituele reis waar men zijn innerlijke kracht vergroot en zijn sociale waarden tegen het licht houdt. De Hadj bevat religieuze regels en sociale waarden. Voordat we aan de Hadj gaan beginnen, moeten we ons daarvan bewust zijn, en ons daarom mentaal en inhoudelijk goed voorbereiden. De bedevaartganger dient de intentie te hebben dat hij na de Hadj fatsoenlijk omgaat met zijn sociale omgeving. De Hadj is een van de vijf zuilen van de islam. De harten van de moslims verlangen naar de bezichtiging van de Heilige plaatsen, waar mensen van verschillende rassen, kleuren en talen bijeenkomen. De Hadj is een enorme conferentie, waar moslims uit verschillende delen van de wereld zich verzamelen op uitnodiging van Ibrahim v.z.m.h. Allah s.w.t. zegt: «En roep onder mensen op tot de bedevaart zodat zij te voet tot je komen en op allerlei kamelen die door elke diepe bergpas heen komen, om getuige te zijn van dingen die voor hen nuttig zijn en om Allah’s naam op de bekende dagen te vermelden over de dieren van het vee waarmee Hij jullie voorzien heeft. Eet daar dan van en voedt ook de arme die noodlijdend is» 22/27. Het motto van alle bedevaartgangers is labayka Allahoemma labayk; het motto van de Tauhied (Eenheid). De Hadj roept ons op om ons onder het motto van de Tauhied te verenigen en afstand te nemen van elk motto dat tot verdeeldheid en tot vijandigheid kan leiden.

Doelstellingen van de Hadj

De Hadj bevat een aantal doelstellingen. De eerste daarvan is het verlangen naar opluchting: met moeilijkheden komt de verlichting, met lijden komt blijdschap en waarlijk met tegenspoed komt de voorspoed. U weet, dat na de duisternis van de nacht er altijd weer een nieuw daglicht komt. Wanneer u de Hadji tussen As-Safaa en Al-Marwah loopt, denkt dan aan de situatie waarin Hajar, de moeder van Ismail v.z.m.h., terecht is gekomen. Toen het drinkwater van Hajar op was, liep zij steeds tussen twee heuveltjes op zoek naar water, zodat zij haar kind borstvoeding kon geven. Na die moeilijkheid ontving zij de genade van Allah s.w.t. en kwam de opluchting. De Sa’y is niet alleen als een dringende zoektocht naar water de geschiedenis ingegaan, maar is ook een belangrijk ritueel voor de pelgrims geworden. De tweede doelstelling van de Hadj is: het zuiveren van de ziel en nieuwe goede eigenschappen ontwikkelen. Gedurende de Hadj trainen de pelgrims zichzelf in geduld, vergeving, liefdadigheid en het ondersteunen van zwakke mensen. De profeet v.z.m.h. zei: «wie de Hadj verricht zonder zich zedeloos te gedragen en zonder zonden te begaan, hij keert terug alsof het de dag was dat zijn moeder hem baarde» Bochari. De derde essentie van de Hadj is: de herinnering aan de profeten en aan de vrome mensen die daarvoor hebben geleefd. Voornamelijk denken we aan Ibrahim v.z.m.h. en zijn immigratie van Palestina naar de meest afgelegen plaats (Mekka) en de beproeving die hem daar tegemoet kwam. Hij heeft besloten om zijn droom te verwezenlijken: zijn zoon te offeren. Ibrahim v.z.m.h. is geslaagd voor zijn beproeving. Allah s.w.t. beloonde de toewijding van Ibrahim v.z.m.h. en zijn onderdanigheid aan Allah, de Almachtige, met een offerdier ter vervanging van zijn zoon Ismail.

Beginselen en principes die de Hadj blootlegt

De vierde essentie van de Hadj benadrukt het principe van gelijkheid. Het gelijkheidsbeginsel wordt duidelijk zichtbaar in de Hadj, waar moslims uit verschillende landen en sociale klassen op dezelfde tijd op één plaats verzamelen: allen hebben twee witte doeken aan, verrichten dezelfde rituelen en luiden allemaal labayka Allahoemma labayk. Tijdens de Hadj kunt u geen sociale verschillen tussen mensen zien. Het uiterlijke verschil tussen de bedevaartgangers is zeer klein, maar u ziet wel verschil in hun gedrag. De profeet v.z.m.h. benadrukt in de volgende Hadieth het gelijkheidsbeginsel tussen mensen. Hij zei: «O mensen, jullie Heer is één en jullie vader is ook één. Een Arabier is niet beter dan niet Arabier, noch is een rode (blanke) beter dan en zwarte, noch is een zwarte beter dan een rode (blanke). De edelsten onder jullie zijn degenen die Allah het meest gehoorzamen» Ahmed. De vroomheid is de hoogste doelstelling van de Hadj: daardoor wordt het leven van de mensen beter. De vroomheid verbiedt ons anderen onrechtvaardig te behandelen en spoort ons aan om aan liefdadigheid te doen. De vijfde essentie van de Hadj is: het denken aan de onzichtbare werkelijkheid, de verborgen wereld die wij vaak uit het oog verliezen. De ihraam kleding laat ieder van ons nadenken over de dood en over het leven na de dood. Daar krijgt men ook witte doeken aan. Allah s.w.t. zei: «Elke ziel zal de dood ervaren. Daarna zullen jullie tot ons worden teruggekeerd» 29/57. De ihraam-kleding lijkt wel op de kafan (lijkgewaden). De grote massa bedevaartgangers verzamelt zich in de ‘Arafa en ieder voor zich richt zich tot Allah s.w.t. met do‘a’ en allen luiden ‘labayka Allahoemma labayk Dit laat ons denken aan de Dag des Oordeels, waaarop alle mensen worden verzameld en ieder denkt aan wat er met hem gaat gebeuren. Allah beschreef de situatie van de Dag des Oordeels als volgt: «De dag waarop elke zogende vrouw haar zuigeling zal vergeten en elke zwangere vrouw zich zal ontdoen van haar dracht, en zult u mensen zien als dronken, hoewel zij niet dronken zijn» 22/2.

Foto van Ömer F. Arslan

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief