De eerste fase van het menselijk leven

De levensloop en de dood van de mens worden gekenmerkt door verschillende fasen. Elke fase heeft ook zijn specifieke karaktereigenschappen. We kunnen deze fasen als volgt samenvatten:

  • het leven in de baarmoeder,
  • het aardse leven,
  • het leven in het graf,
  • de opstanding en het leven in het paradijs of de hel, moge Allah ons tegen het laatste beschermen.

In het leven in de baarmoeder worden de organen van de foetus gevormd en zijn lichaam wordt compleet geboren. Gedurende ongeveer negen maanden verloopt de ontwikkeling van de bevruchte eicel van fase tot fase; van eicel tot embryo tot foetus en tot een voldragen kindje. Allah s.w.t. zegt in dit verband het volgende: «Wij hebben de mens uit een extract van klei geschapen. Vervolgens schiepen Wij hem tot druppeltjes zaad op een veilige plaats. Vervolgens schiepen Wij de druppeltjes zaad tot een bloedklont, dan schiepen Wij de bloedklont tot een vleesklomp, dan schiepen Wij de vleesklomp tot gebeente en dan bedekten Wij het gebeente met vlees. Vervolgens lieten Wij het als een nieuwe schepping ontstaan. Gezegend is Allah, de beste Schepper» 23/12-14. De Korantekst verwijst naar de fasen van het embryo in de baarmoeder. Zo stelt de edele Koran de feitelijke schepping van de mens vast, zodat ieder de goddelijke schepping goed kan bezingen. De goddelijke wet heeft bepaald dat de schepping van de mens ontstaat uit een zaadcel van een man die in de baarmoeder blijft hangen. De zaadcel dringt de eicel binnen en blijft als een klein punt aan de baarmoederwand hangen. Het wordt door de moeder gevoed. Vervolgens transformeert de bloedklont tot een vleesklomp. Vervolgens transformeert de vleesklomp weer tot beenderen. Ook in de wetenschappelijke studies lezen we dat de botten de eerste cellen zijn die ontstaan vervolgens bedekt de schepper, de Almachtige die met vlees. De placenta vormt de verbinding tussen de moeder en de foetus. Daardoor ontvangt de foetus van zijn moeder direct alle basisbehoeften en via de navelstreng levert de moeder voedsel en zuurstof aan haar baby. De bewustwording van een gezonde levensstijl van de aanstaande moeder is cruciaal voor de gezondheid van de foetus. Daardoor kan zij haar baby beschermen tegen ongewenste psychische en fysieke klachten. De echtgenoot dient zijn vrouw vriendelijk te behandelen en een gezonde leefomgeving voor haar en hun gezin te bevorderen. Als uitleg voor wat in Koran staat over de ontwikkeling van het embryo zegt de profeet v.z.m.h. het volgende: «Als tweeënveertig nachten over een zaadcel in de baarmoeder voorbij zijn gegaan, dan stuurt Allah een engel om die een menselijke vorm te geven; zo schept Hij zijn gehoor, zicht, huid, vlees en zijn beenderen. Vervolgens zegt de engel: O mijn Heer, is het mannelijk of vrouwelijk? Beslist jouw Heer wat Hij wil dan schrijft de engel het. Vervolgens zegt de engel: O mijn Heer, zijn levenseinde? Dan zegt jouw Heer wat Hij wil en schrijft de engel het. Vervolgens zegt de engel zijn levensonderhoud? Beslist jouw Heer wat hij wil en schrijft de engel het. Vervolgens vertrekt de engel met het blad in zijn hand en daar wordt niets meer aan veranderd.» Moslim.

Het inblazen van de geest door de engel

Nadat het menselijk lichaam van de foetus voltooid is, zendt Allah s.w.t. een engel om hem geest in te blazen. Als de geest in de foetus wordt geblazen, dan hebben we pas met een levend mens te maken. We moeten dan zijn meest fundamentele rechten respecteren; het minste is het recht op leven. In de Koran staat: «Die alles wat Hij geschapen heeft goed gemaakt heeft en die de schepping van de mens uit de klei aangevangen heeft. Daarna maakte Hij zijn nageslacht uit een extract van ‘verachtelijk water’. En dan vormde Hij hem en blies hem iets van Zijn geest in . En Hij heeft voor jullie gehoor, gezichtsvermogen en harten gemaakt; hoe weinig is de dank die jullie betuigen» 32/7-9. In andere vers zegt Allah, de Almachtige: «En toen jouw Heer tot de engelen zei: Ik ga een mens uit klei, uit zwart slijk scheppen. En Als Ik hem gevormd heb en hem iets van Mijn geest heb ingeblazen» 15/28-29. ‘Als Ik zijn lichaam gevormd heb, dan blaas Ik iets van Mijn geest in en wordt hij een levende mens’ Imaam at-Tabari. De Koranische teksten bevestigen dat de geest in de foetus pas wordt ingeblazen als zijn lichaam gevormd is. De menselijke geest behoort tot bovennatuurlijke wereld en heeft geen enkel verband met de medische wetenschap. De wetenschap is niet in staat om vast te stellen wanneer de geest in het embryo wordt ingeblazen. Allah s.w.t. zegt in de Koran: «Zij vragen jou over de geest. Zeg: De geest behoort tot de zaken van mijn Heer en van de kennis is jullie weinig gegeven» 17/85. De eerste generatie wetenschappers zijn op hun beurt niet in staat geweest om de werkelijkheid van de menselijke geest te begrijpen. De reden dat Allah s.w.t. de menselijke geest verborgen heeft gehouden, is omdat Hij aan de mensen wil laten zien dat de menselijke rede onbekwaam is om zichzelf te begrijpen; dit geeft ook aan dat de rede nog meer onbekwaam is om de Schepper te begrijpen. De geest is één van de geheimen van Allah s.w.t. en deze overstijgt de menselijke rede. Als de rede niet in staat is om deze onzichtbare werkelijkheid te begrijpen, dan blijft voor ons daarvoor alleen de goddelijke openbaring. Onder de grote meerderheid van de moslims-Schriftgeleerden is bekend, dat ook de uitspraak van de profeet v.z.m.h. erop wijst dat inblazen van de geest in de foetus pas wordt gedaan nadat honderdtwintig dagen voor het embryo voorbij gegaan. De profeet v.z.m.h. zegt: «de schepping van ieder van jullie blijft in de baarmoeder van zijn moeders veertig dagen als een zaadcel, dan wordt deze in net zoveel tijd een bloedklont, dan wordt deze in net zoveel tijd een vleesklomp. Vervolgens zendt Allah een engel om hem de geest in te blazen en beveelt hem vier dingen op te schrijven: zijn levensvoorziening, zijn levenseinde en zijn daden: of deze ongelukkig of gelukkig zullen zijn» Moslim. In de wetenschap dat het foetale hart na ongeveer de tweeëntwintigste dag begint te kloppen, vanaf dat moment begint ook de bloedsomloop te werken. We spreken nog niet over een levende baby, maar wel over levende organen. Het is zeer van belang om onderscheid te maken tussen het leven dat Allah s.w.t. uit de organen laat voortkomen en het leven dat Hij in de mens laat inblazen door zijn goddelijke geest. Ibn al-Qayyim, moge Allah hem genade schenken, zei: ‘het embryo heeft twee levens: het eerste is: het leven als een plant, dat ontstaat voordat de geest hem wordt ingeblazen. De foetus is in deze stadia onbewust van zijn groei en voeding. Het tweede leven is: het menselijk leven na het inblazen van de geest. In dit stadium is de foetus bewust van zijn beweging en gevoel’ at-tibyaan fie aqsaami al-koraan. De mening die beweert dat de geest wordt ingeblazen na veertig dagen na de bevruchting, wordt zowel door de medische wetenschap als het eenduidige Koranvers en de authentieke Hadieth niet bevestigd. De Hadieth «Als tweeënveertig nachten over een zaadcel in de baarmoeder voorbij zijn gegaan», verwijst naar de schepping en de vorming van het embryo. Moge Allah ons doen slagen.

Foto van Liane Metzler

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief