?>

De betekenissen van het vasten van de maand Ramadan

Allah s.w.t. heeft het vasten in de maand Ramadan voorgeschreven om de ziel te zuiveren en eigenschappen van volharding en toewijding te bevorderen. Vasten in de maand Ramadan is een van de zuilen van de islam en behoort ook tot de noodzakelijke fundamenten van de islamitische religie. In de Koran staat: «O jullie die geloven! Aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het was voorgeschreven aan hen die er voor jullie waren; hopelijk zullen jullie vroom zijn» 2/183. Vasten betekent geestelijke en fysieke aanbidding. Vasten in de Ramadan voedt de ziel, verfijnt het gedrag en reinigt het lichaam. Ramadan is een maand van bezinning en reflectie. Allah s.w.t. heeft het vasten in de maand Ramadan voorgeschreven om mensen orde bij te brengen en hen naar het hoogste niveau van waardigheid te brengen. Vasten is een manier om negatief gedrag te remmen en positief gedrag te bevorderen. Het goede komt tot uiting in het bedwingen van hebzucht. Controle hebben over eigen hebzucht is de sleutel tot het bereiken van zinvolle verlangens. Allah, de Almachtige, schreef het vasten voor als een gelegenheid voor moslims en moslima’s om zich ontdoen van slechte gewoontes, zoals roddelen en roken, en het bevorderen van goede gewoontes, zoals gezond leven.

Het effect van vasten op de positieve wil

Vasten in de Ramadan heeft een belangrijke invloed in het versterken van de positieve wil. Positieve wil is de bron van moraliteit. Kan, vanuit moreel perspectief, een vastend persoon iemand bedriegen, verraden of misleiden? Kan een vastend persoon overspel (zina) plegen? Kan een vastend persoon iemand onrecht aandoen?. Hierover zei Ahmed Shaouqi: als mensen getroffen worden in hun moraal …. Dan moet je rouwen en verdriet hebben. De Ramadan helpt om de eigen zelfbeheersing te versterken en de behoeften van lichaam en geest in balans te brengen. Beste moslim en moslima, maak gebruik van deze heilige maand om u over uzelf te bezinnen en uw spirituele vermogens te ontwikkelen. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. beschrijft de Ramadan als volgt: «Wanneer de maand Ramadan komt, worden de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de Hel gesloten. De shayatien worden vastgeketend. Elke nacht wordt geroepen: O, degene die naar het goede streeft, kom verder. O, degene die naar het kwaad streeft, stop» An-nassai. Allah s.w.t. maakte de maand Ramadan geschikt voor verandering naar verbetering. Vasten in de Ramadan is een spirituele school waarin moslim en moslima zichzelf opvoeden in zuiverheid, liefhebben van de medemens, blind en doof zijn voor alles wat kan leiden tot verlies in dit leven en in het Hiernamaals. Vasten is een praktisch proces van:

  1. opvoeding tot oprechtheid, naastenliefde,
  2. eerlijkheid,
  3. bescheidenheid,
  4. tolerantie,
  5. betrouwbaarheid
  6. en goede omgang met mensen, dieren en natuur.

Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei: «Als iemand van jullie vast, dan moet hij/zij op die dag geen onfatsoenlijk gedrag vertonen. Wanneer iemand hem uitscheldt of ruzie met hem/haar zoekt, dan moet hij/zij zeggen: Ik ben een vastend persoon» Moslim.

Toewijding aan Allah s.w.t.

In de Ramadan wordt een belangrijke spirituele aanbidding beleefd, namelijk toewijding aan Allah s.w.t. Toewijding betekent bewuste overgave aan Allah, de Almachtige. Vasten behoort tot de onzichtbare aanbiddingen. «Wij hebben het boek met de waarheid naar jou neergezonden. Aanbid Allah en wijd de aanbidding geheel aan Hem» 39/2. «Zeg: Allah is het Die ik aanbid en ik wijd mijn aanbidding geheel aan Hem. Aanbidt dan wat jullie willen in plaats van Hem» 39/14-15.   «Wie heeft er een betere godsdienst dan wie zich geheel aan Allah overgeeft en goed doet en volgt het geloof van Ibrahiem die het zuivere geloof aanhing» 4/125. De profeet v.z.m.h. zei: «wie één dag vast omwille van Allah, Allah zal zijn gezicht voor een afstand van zeventig jaren van het vuur afhouden» Moslim. De tweede betekenis van toewijding is perfectie en geen bedrog op het werk. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. benadrukt de perfectie en kwalitatief werk door te zeggen: «Allah houdt van iemand wanneer hij zijn werk op een kwalitatieve manier uitvoert» Beihaqi.

Vasten in de Ramadan is voorgeschreven om hogere betekenissen en grote wijsheden in de mens te bevorderen. De islamitische religie is gebaseerd op aanbiddingen die duidelijke doelstellingen en nobele belangen hebben. We lezen in het boek van Allah s.w.t. en in de soennah van sayyidoena Mohammed v.z.m.h. dat het vasten een leidsel voor de vromen is, het Paradijs voor oprechte personen en bezinning voor asceten. Door middel van het vasten in de Ramadan oefenen moslims en moslima’s om een voorbeeld in moreel gedrag te zijn; hij/zij dient niemand te beledigen, geen fraude te plegen, geen valse getuigenis af te leggen en niemand pijn te doen. Allah, de Almachtige, heeft de waarheid gesproken toen hij over de betekenis van het vasten zei: «hopelijk zullen jullie vroom zijn».  Met andere woorden, door middel van vasten trainen moslims en moslima’s zichzelf om zich van een fatsoenlijk bestaan te verzekeren, die innerlijke rust en vrede geven en ons brein tegen negatieve gedachten beschermt. Omar ibn Abdel Aziz schreef aan iemand het volgende: «Ik adviseer u om vroom te zijn, want Allah aanvaardt alleen de vroomheid, schenkt genade en beloont alleen hen die Allah vrezend zijn. Er zijn hiervoor veel predikers, maar weinig die hiermee iets doen» Hilyat al-aouliyaae. Vroomheid is het beste waarmee moslim en moslima zichzelf kunnen tooien. In de Koran staat: «O kinderen van Adam! Wij hebben voor jullie kleding gemaakt om jullie schaamte te bedekken en kleding voor de sier en kleding van de Taqwa (vroomheid) is beter» 7/26. En dit is de beste proviand waarmee zij kunnen voorzien. In de Koran staat: «en neemt proviand mee en de beste proviand is Taqwa (vroomheid)».

Foto van Abdullah Arif

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief