?>

De betekenis van het grafleven

De trein van het leven loopt snel van het ene station naar het andere. Mensen stappen in en anderen stappen uit. De dagen zullen een voor een voorbij gaan en eens komt voor ieder de dag dat hij dit leven moet verlaten en naar een ander leven gaat. Iedereen weet heel goed dat er een moment komt van overgang naar een nieuw leven dat geheel verschillend is van het eerste leven: het zogenaamde grafleven. Hoe men dit ook probeert te vergeten, iedereen zal langs dit pad moeten gaan. De dood vraagt geen toestemming aan jong of oud, aan een arme of rijke of aan iemand van hogere of lagere sociale klasse. Allah s.w.t. zegt in deze context: «en wanneer hun tijd dan komt, zullen zij geen uur te laat ontbonden worden noch te vroeg» 16/61. Sayyidoena rassoelo-llahi v.z.m.h. hoorde ommo Habiebah zich richten tot Allah s.w.t. met de volgende do’a‘: «O Allah, stel mij in staat om te genieten van mijn man, de gezant van Allah v.z.m.h., mijn vader Aboe Sofyaan en van mijn broer Mo’awiya. De profeet v.z.m.h. zei: je hebt Allah gevraagd de levenstijden die al vastgesteld zijn, de dagen die beperkt zijn en het levensonderhoud dat al vastgesteld is. Niets zal plaatsvinden eerder dan te zijner tijd en niets zal worden uitgesteld als zijn tijd bereikt is. Het zou beter voor je geweest zijn, als je Allah vroeg om je tegen de kwelling van de hel en de kwelling van het graf te beschermen» Moslim. Het leven op deze aardbol zal onvermijdelijk vergaan en de vergankelijkheid van haar geneugten zal verstrijken. De menselijke levensduur is te vergelijken met een snelle trein die als een bliksem rijdt. De dood vervoert mensen van het leven van deze aardbol naar het grafleven. Zij zullen daarin blijven tot de dag van de opstanding. Allah s.w.t. zegt: «en wanneer dan tot een van hen de dood komt, zegt hij: “Mijn Heer, laat mij teruggaan, opdat ik dan hopelijk wel deugdelijk zal handelen in wat ik (nu) achtergelaten heb. Nee! Dat is zomaar een woord dat hij zegt, maar achter hen is een versperring tot aan de dag waarop zij opgewekt worden» 23/99, 100.

Een omschrijving van het graf door de profeet Mohammed v.z.m.h.

De omstandigheden van mensen in hun graven zijn afhankelijk van de goede daden die zij hebben verricht in dit aardse leven;  Gelukkig is degene die zich kan toerusten met zijn goede daden waardoor hij zijn eenzaamheid kan verlichten en waarmee hij in de rang van gelukkigen stijgt. De profeet Mohammed v.z.m.h. beschrijft het graf van al-mo’min als volgt: «De mo’min zal zich in zijn graf in een groene tuin bevinden. Het zal over  zeventig el uitgestrekt worden en verlicht worden zoals een volle maan» Sahieh ibn Hibbaan. Als de Adjal (stervensuur) van iemand bereikt is, dan komt de engel die belast is met het wegnemen van de zielen uit het lichamen. Wanneer het gaat over een gelovige vrome ziel, dan roept hij deze als volgt: «O goede ziel, kom eruit tot  vergiffenis en welbehagen van Allah. Zij komt eruit en stroomt zoals een druppel water uit een bron» Ahmed. Vervolgens wordt deze in een lijkwade uit het Paradijs gewikkeld en ingewreven met een fijne geur uit het Paradijs. Vervolgens wordt deze naar de zevende hemel opgeheven. Dan zegt Allah, de Almachtige: «schrijft het boek van mijn dienaar in ‘illiyyien en brengt hem terug naar de aarde. Ik heb hen daaruit geschapen en daarin zal Ik hen doen terugkeren en daaruit zal Ik hen weer opwekken» Ahmed. In de Koran staat: «Die door de engelen als goede mensen worden wegenomen. Zij zeggen: ‘vrede zij met jullie, gaat het Paradijs binnen als beloning voor wat jullie gedaan hebben» 16/32.

Ontwaken in het graf en de vragen van de Engelen

Het grafleven behoort tot de bovennatuurlijke werkelijkheid die niet aan de rede is onderworpen, maar aan het goddelijke woord of aan de authentieke Hadieth van onze profeet Mohammed v.z.m.h. of een persoon op het land overlijdt of in de lucht of in de zee of verbrand is en aas is geworden, zijn terugkeer tot Allah, de Almachtige is onvermijdelijk. Het afleggen van verantwoording aan Allah s.w.t. zal hij niet ontwijken. Over het leven in het graf zegt sayyidoena rassoelo-llah het volgende: «de overledene hoort de voetstappen van mensen wanneer zij van hem weglopen. Als men een mo’min is,  dan zal de salaat aan zijn hoofd zijn, het vasten aan zijn rechterzijde, de zakaat aan zijn linkerzijde, liefdadigheid, weldaden en diensten aan mensen zullen aan zijn voeten zijn. Komt men aan de zijde van zijn hoofd, dan zegt de salaat: aan mijn zijde is er geen toegang. Komt men aan zijn rechterzijde, dan zegt het vasten: aan mijn zijde is er geen toegang. Komt men aan zijn linkerzijde, dan zegt de zakaat: aan mijn zijde is er geen toegang. Komt men aan zijn voeten, dan zeggen liefdadigheid, weldaden en diensten aan mensen: aan onze zijde is er geen toegang. Daarna wordt er tegen hem gezegd: zit rechtop, dan gaat hij rechtop zitten en zon wordt weergegeven als of deze ondergaat. Er wordt tegen hem gezegd: geeft ons antwoorden over de vragen die wij aan u gaan stellen. Dan zegt hij: laten jullie mij eerst de salaat verrichten. Dan zeggen zij: u zult deze later doen. Geef eerst antwoord op onze vragen. Dan zegt hij: wat zijn jullie vragen? Wat zeg je over deze man die tussen jullie was? Is er iets waarmee u over hem kunt u getuigen? Bedoelen jullie Mohammed, vraagt hij. Ik getuig dat hij de gezant van Allah is en dat hij met de waarheid van Allah is gekomen. Er wordt tegen hem gezegd: volgens deze overtuiging hebt u geleefd, met deze overtuiging bent u gestorven en hiermee wordt je opgewekt insha Allah. Vervolgens wordt voor hem een deur van het Paradijs geopend en wordt er tegen hem gezegd: dit is jouw zitplaats en alles wat Allah voor jou heeft voorbereid. Zijn blijdschap en euforie zullen toenemen. Vervolgens wordt voor hem een deur van de hel geopend en wordt er tegen hem gezegd: dit is jouw zitplaats en alles wat Allah voor jou had voorbereid als je Hem niet gehoorzaamd had, dan neemt zijn blijdschap en euforie nog meer toe. Vervolgens wordt zijn graf met zeventig el verruimd en verlicht. Zijn geest wordt in een goede bries gezet en deze wordt als een groene vogel die in een boom van het Paradijs zit. Het lichaam van de  overledene wordt aarde zoals het in het begin geschapen was». Allah s.w.t. zegt: «Allah sterkt  die geloven met de vaststaande uitspraak in het tegenwoordige leven en in het Hiernamaals en Allah brengt de onrechtplegers tot dwaling; Allah doet wat Hij wil» 14/27. Ibn Hibbaan.

Photo by Dimitri Simon

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief