Vrijdagpreken

Wanneer we spreken over de bevrijding van de menselijke rede van bijgeloof en blindelings navolgen van wat anderen zeggen,