Vrijdagpreken

De leerstellingen van al-Koran al-kariem hebben een fijne beschaving tot stand gebracht. Het is geen geheim dat de leringen