Vrijdagpreken

De edele Koran richt zich op kosmische verschijnselen op een zeer interessante wijze. Hij noemt die globaal zonder uitleg