Vrijdagpreken

De bedevaartgangers begonnen met hun terugreis naar hun  families nadat zij gehoor hadden gegeven aan de oproep van  Ibrahiem,