Vrijdagpreken

Uit het bestuderen van al-Quran al-kariem en de Sunnah van sayyidoena Mohammed ﷺ wordt geconcludeerd dat onze daden uit