?>

Bescherming van het milieu

Allah s.w.t. heeft het milieu vriendelijk gemaakt voor ons leven. Daarin heeft Allah s.w.t. de kenmerken van het leven vastgelegd en alles wat we nodig hebben om vitale activiteiten van het leven uit te voeren. En dat de basis van het leven water is dat vrij van vervuiling is. In de Koran al-kariem staat: «En Wij hebben uit water al het levende gemaakt» 21/30.  Ieder van ons leeft in een sociale omgeving, omringd door een natuurlijke omgeving die in dienst van ons staat. Ons gezonde lot houdt verband met de balans van het ecosysteem. Er is een wederkerige relatie tussen ons, de mensen, en de natuur. Zowel de natuur als wij, de mensen, beïnvloeden elkaar. Een schoon milieu, vrij van vervuiling, is essentieel voor de voortzetting van het leven. De mensen, de dieren en de natuur  hebben een schoon milieu nodig. De vervuiling van het milieu vormt een groot gevaar voor de dieren, de natuur en voor ons, de mensen. We gebruiken de natuur voor ons voedsel, onze kleding en medicijnen. Allah s.w.t. zegt: «Hij is Degene Die de aarde in dienst van jullie heeft gemaakt. Wandelt in haar open ruimte en eet van Zijn levensonderhoud. En tot Hem is de opwekking» 66/15.

De rol en verantwoordelijkheid van de mens voor het behoud van een schoon milieu

Wij, mensen, zijn van wezenlijk belang voor het schoonhouden of het vervuilen van het milieu. Sinds ons bestaan worstelen we met de componenten van de natuur. De klimaatverandering is het gesprek van de dag. Kunnen we zelf iets doen tegen klimaatverandering? Het is van belang om in onze huidige tijd te denken over een sociale ethiek die verband houdt met de bescherming van het milieu. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. heeft in zijn tijd het gooien van onreinheden en afval in het water en de openbare ruimten verboden. In een van zijn uitspraken zei hij: «Vermijdt u de drie dingen die vloeken uitlokken: uitwerpselen in waterplassen, op de doorgangswegen en in de schaduw» Aboe Daoud. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. beschouwde het verwijderen van de dingen die mensen zouden kunnen schaden als een goede daad. Het betekent dat milieuvervuiling een slechte daad is. Want door het vervuilen van het milieu worden mensen, dieren en natuur ziek of overlijden vroegtijdig. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei hierover: «De goede en de slechte daden van mijn volgelingen werden aan mij getoond. Daarin vond ik als één van hun goede daden de schadelijke obstakels uit de weg ruimen» Moslim. Ieder van ons kan een positieve bijdrage leveren aan het beschermen van het milieu en aan het verminderen van vervuiling. Ieder van ons is verantwoordelijk bij Allah s.w.t. voor de bescherming van de natuur. In de Hadieth staat: «ieder van jullie is een herder en ieder van jullie is verantwoordelijk voor wat onder zijn of haar hoede valt» Moslim. Kijk niet neer op uw bijdrage aan de bescherming van het milieu, hoe klein die ook in uw ogen mag zijn en zeg niet dat uw bijdrage nutteloos is. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei tegen Aboe thar, Moge Allah tevreden over hem zijn: «Veracht niets van het goede, ook als je maar je broeder met een opgewekt gezicht ontmoet» Moslim. Door onze bijdrage aan het schoonhouden van onze eigen buurt, de hoeveelheid afval te verminderen en die op de juiste manier weg te gooien, voorkomen we de verspreiding van ziekten en overdracht van infecties. Door een schone buurt dragen wij bij aan de welvaart van onze samenleving.

De gevolgen van het onverantwoord omgaan met onze natuur

Alle ziekten en epidemieën die ons leven teisteren, zijn het gevolg van ons verkeerde gedrag in het omgaan met het milieu. In de Koran staat: «Het onheil dat jullie treft, het is voor wat jullie handen begaan hebben . maar Hij scheldt veel kwijt» 42/30. We moeten het water niet verspillen en er geen chemische reinigingsmiddelen ingooien. Allah s.w.t. zegt: «En eet en drinkt en verspilt niet. Hij houdt niet van de verspillers» 7/31. Ons geloof spoort ons aan om slimmer en duurzamer om te gaan met water, zelfs tijdens de wudue (kleine wassing) of ghusl (grote wassing). Abdellah ibn ‘amr ibn al-‘Aas zei: «De profeet v.z.m.h. zag Sa’d ben Abie Waqqaas veel water gieten tijdens de wudue. De profeet zei tegen hem: wat is dat voor verspilling,  Sa’d! Waarop Sa’d zei: is er in het verrichten van de wudue verspilling! De profeet zei: ja, ook al zit je aan een stromende rivier» Ahmed. Door de bescherming van het milieu behouden we onze veiligheid tegen onverklaarbare ziekten en natuur rampen en behouden ook de veiligheid van het leven van onze kleine kinderen.  We ademen de lucht van onze omgeving in en als deze vervuild is, leidt dit onvermijdelijk tot ziekten en epidemieën die in de tijd van onze voorouders niet voorkwamen. In de Koran al-kariem staat: «Stort jullie niet eigenhandig in de ondergang» 2/195. De milieubescherming is een van de daden die ons dichter bij de Almachtige Allah brengen. Daarmee zullen we beloning van Hem verdienen. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei: «Het opruimen van een obstakel van de weg is sadaqah (aalmoes)» Moslim. In de Koran staat: «En een teken voor hen is de dode aarde die Wij tot leven doen komen en waaruit  Wij graan voortbrengen waarvan zij eten. En Wij hebben daarin tuinen met dadelpalmen en druivenstruiken gemaakt en Wij hebben daarin bronnen doen ontspringen. Opdat zij van de vruchten daarvan en van wat hun handen maken kunnen eten. Zullen zij dan geen dank betuigen» 33-35/36. 

Afbeelding van Chris LeBoutillier

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief