Bescheidenheid is het kenmerk van een zuivere ziel

Allah s.w.t. zei: ﴾Dat huis van het Hiernamaals schenken wij aan hen, die niet hoogmoedig wensen te zijn op aarde en geen verderf (zaaien) en dan is het (goede) einde voor de Moettaqoen﴿ 28/83. Deze aya verwerpt dan ook elke vorm van arrogantie. De Profeet v.z.m.h. benadrukt in de volgende Hadieth de negatieve gevolgen van arrogantie. Hij zei: «Wie er ook maar het kleinste deeltje arrogantie in zijn hart heeft, zal het paradijs niet binnentreden. Vervolgens zei een man: de mensen houden ervan om mooie kleding en schoenen te dragen. De Profeet v.z.m.h. antwoordde hem als volgt: ‘Allah is mooi en Hij houdt van schoonheid, maar arrogantie betekent afwijzing van de waarheid en minachting voor mensen » Moslim. Bescheidenheid wordt in de islam zeer op prijs gesteld en het is een goddelijke bevel. De Profeet zei: «Allah heeft aan mij geopenbaard dat jullie nederig moeten zijn, zodat niemand ergens over opschept en een  ander mens onderdrukt » Moslim. Bescheidenheid is zeer een prijzenwaardige deugd en behoort tot de karaktereigenschappen van een echte gelovige. Bescheidenheid behoort ook tot het gedrag van de profeten, vrede zij met hen. Bescheidenheid is het kenmerk van een zuivere ziel en de vrucht van het ware geloof. Allah s.w.t. heeft zijn profeet Mohammed v.z.m.h. toegesproken als volgt:  ﴾En wees bescheiden en nederig tegenover wie jou van de gelovigen volgen﴿ 26/215.

Effecten van bescheidenheid

Bescheidenheid is een gewenste karaktereigenschap en het is de basis voor een goede samenleving. Bescheidenheid bevordert de eenheid van een samenleving en bestrijdt de haat tussen mensen. Harmonie en samenhorigheid zijn de vruchten van de bescheidenheid. Daardoor neemt de waardigheid van de bescheiden mens toe. De profeet v.z.m.h. zei: « Allah verhoogt de eer van  degene die vergeeft en  verhoogt ook alleen meer de status van degene die omwille van Allah bescheiden is » MoslimAboe bakr as-sadiek, moge Allah tevreden over hem zijn, zei: “We hebben vrijgevigheid in vroomheid gevonden, rijkdom in zekerheid en eer in bescheidenheid.” Allah s.w.t. verhoogt de waardigheid en de status van de bescheiden mens. Proficiat voor allen die bescheiden zijn. Beste broeders en zusters, weest zoals korenaren die vol met graankorrels bescheiden naar beneden buigen en weest niet zoals die stevig staan, maar leeg van inhoud zijn. Weest zoals water dat bescheiden vloeit maar daarin bevindt zich het leven. Weest bescheiden tegenover Allah s.w.t. die ons in juiste houding heeft geschapen en ons zo vervolmaakt. Weest bescheiden tegenover uw ouders en medemensen. Bescheidenheid is geen zwakheid van karakter zoals sommige zullen denken, maar het is echter het gevolg van de hoogste morele kwaliteit van de mens. Allah s.w.t. zei: ﴾En de dienaren van de Erbarmer zijn zij die bescheiden op aarde rondwandelen en wanneer de onwetenden hen toespreken zeggen: “Salaam” (vrede) ﴿

Bescheidenheid van de profeet Mohammed v.z.m.h. en zijn metgezellen

Bescheidenheid is een deugd die zachtheid en vriendelijkheid bevordert in de omgang  met mensen. Bescheidenheid is de deugd waarmee Allah s.w.t. sayyedoena Mohammed v.z.m.h. in de volgende Aya heeft gekarakteriseerd﴾vanwege barmhartigheid van Allah was jij soepel voor hen, maar als jij streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan. Reken het hun dus maar niet aan en vraag vergeving voor hen en raadpleeg hen over het beleid. Wanneer je dan een besluit genomen hebt, vertrouw dan op Allah. Allah bemint hen die vertrouwen hebben﴿ 3/159. Een gezant van Kisra (Perzische koning) heeft ons laten zien hoe hij naar bescheidenheid heeft gekeken. Merzabaane (de gezant van Qisra) kwam naar Medina om emir al-moe-minien Omar ibn Khataab te ontmoeten. Hij begon te zoeken naar het paleis van de kalief en  verlangde om die man te zien, die de wereldleiders van Kisra en qaysar (Byzantijnse keizer) angst ingeboezemd had. De gezant Kisra kon in de Medina geen paleis vinden en ook geen bewakers van de kalief. Hij vroeg aan mensen:  “waar kan ik dan de ‘amir al-moe-minien Omar vinden?”. Zij zeiden: “dat  weten we niet; misschien is hij degene die daar in de schaduw slaapt”. Inderdaad was hij de ‘amir al-moe-minien. De gezant van Qisra stond verbaasd, en hij geloofde niet wat hij hoorde. Verwonderd  zei hij zijn beroemde uitspraak: “O ‘omar,  u  heeft rechtgesproken en rechtvaardig gehandeld, dan  leeft u in vrede en kunt u hier rustig slapen. Wij hebben geheerst en hebben de mensen onderdrukt en  daarom  hebben wij in angst  en slapeloosheid geleefd”.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van mijn laatste artikelen? Meld je hier aan voor mijn maandelijkse nieuwsbrief