Fundamenten van een succesvol huwelijk

Trouwkaarten

Allah s.w.t. heeft het gezin als de kern van de samenleving gemaakt en de basis van onze sociale relaties. Het gezin is de broedplaats van de toekomstige generaties en de drager van de menselijke waarden en normen. Het gezin is de natuurlijke broedplaats waarin kinderen opgroeien en hoogstaande waarden en principes ontvangen. Het gezin draagt […]

De menselijke kernwaarden in het vers 13 uit Soerat al-Hujuraat

Menselijke kernwaarden

Al-Koran al-kariem leert ons dat de mens van nature streeft naar het opbouwen van sociale relaties. We lezen in de Heilige Koran dat Allah s.w.t. de relaties tussen mensen op stevige fundamenten en duidelijke doelstellingen heeft vastgesteld. Allah s.w.t. heeft de mens gemaakt tot een wezen dat denkt en kiest, wilskracht en inzicht heeft. In […]

Doelstellingen van het vasten van de Ramadan

Ramadan kareem

Taqwa (Vroomheid) Allah s.w.t. heeft het vasten van de Ramadan voorgeschreven om sublieme doelstellingen te bevorderen die ons intellect wijs maken, ons hart zuiveren en onze ziel met spiritualiteit voeden. Het vasten voedt zowel de geest van het individu als van de samenleving en heeft  een positieve invloed op spiritueel, moreel, mentaal en fysiek vlak. […]

Algemene kenmerken van de islam

mobiele applicatie met koran

Het islamitische geloof tekent een compleet en een bijzonder beeld van het leven; datgene wat de barmhartige en genadevolle Allah heeft geopenbaard. Zijn boek is al-Koran al-Kariem en sayyidoena Mohammed ﷺ heeft de betekenissen en doelen ervan verduidelijkt. Een uitgebreid boek dat plaats biedt aan tijd, ruimte en de gehele mens. Al-Koran al-Kariem is de […]

De betekenissen van de kosmische verschijnselen

Aardbeving Turkije zwarte auto onder de puin

Elk kosmisch fenomeen dat het menselijk bestaan ​​beïnvloedt met lijden en dood, roept een reeks discussies op, zowel op het niveau van het geloof als op het niveau van moraal. Wanneer we in paniek raken door een angstaanjagende gebeurtenis, zoals een verwoestende aardbeving of een dodelijke epidemie, barsten er existentiële vragen en religieuze uitspraken los. […]

Het verhaal van de geboorte van sayyidoena ‘Iessa (Jezus) v.z.m.h. (Deel 2)

palestina, jeruzalem

Toen Maryam v.z.m.h. haar pasgeboren baby baarde op een afgelegen plaats, droeg zij hem op haar rug en ging terug naar haar gemeenschap, zelfverzekerd en niet bezorgd over hun reacties. Ondanks de moeilijke situatie waarmee ze werd geconfronteerd, was ze zeker van haar onschuld en overtuigd van haar kuisheid. Veel van haar mensen dachten slecht […]

Het verhaal van de geboorte van sayyidoena ‘Iessa (Jezus) v.z.m.h. (Deel 1)

palestina, jeruzalem

Vandaag staan we even stil bij een van de verhalen waarover de Heilige Koran tot in detail vertelt. Het is de geboorte van sayyidoena ‘Iessa (Jezus) , vrede zij met hem. De familie van Al-Imran was gekenmerkt door haar deugdzaamheid en vroomheid. Maryam, de moeder van ‘Iessa v.z.m.h. Uit de toewijding van Maryam’s moeder aan […]

Daden zijn gebaseerd op intenties

Koran op een lessenaar en een gebedskleed

De islam hecht een grote waarde aan de intentie van mensen. Door een goede intentie verdient een persoon de welwillendheid van de Almachtige Allah. Het belangrijkste criterium waarmee onze woorden en daden worden gemeten, is de intentie. De intentie is een noodzakelijke voorwaarde voor elke aanbidding en voor elke morele daad. Het duidt op de […]

Afdaling van Adam van het Paradijs naar de aarde

Appel, boom, Adam

De wil van Allah s.w.t. vereiste dat Hij in de planeet aarde de ingrediënten voor het leven maakte. Daarin maakte de Almachtige alle levenselementen voor levende wezens;  mensen, planten en dieren. De Heilige Koran informeert ons over enkele geheimen van de schepping, zoals het gesprek dat Allah s.w.t. met de engelen voerde, waarin Hij hen […]