De spiritualiteit van Hadj-rituelen

Hadj ritueel Arafat

De bedevaartgangers begonnen met hun terugreis naar hun  families nadat zij gehoor hadden gegeven aan de oproep van  Ibrahiem, vrede zij met hem. «En roep onder de mensen op  tot de Hadj. Zij zullen te voet tot je komen en op allerlei magere kamelen die door elke diepe bergpas heen komen»  22/27. Toen het Hadj-seizoen naderde, […]

Het verhaal van het offerfeest

Hadj

Sayyidoena Ibrahiem v.z.m.h. bracht een lang leven door zonder dat hij eigen kinderen kon zien of horen plezier maken in zijn huis. Ibrahiem v.z.m.h. bad voortdurend tot de Almachtige Allah om hem een kind te schenken die hem een behaaglijk gevoel zou kunnen geven. «Mijn Heer, schenk mij een kind dat rechtschapen is» 37/100. Sayyidoena […]

Menselijkheid is de essentie van het menselijk bestaan

mensen rechten

Door de menselijke geschiedenis heen is er een discussie over het mensbeeld aan de gang. Is het alleen materie of materie en geest? En wat is de aard van deze geest? De antwoorden op deze vragen zijn verschillend en tegenstrijdig. Dit verschil is te wijten aan culturele diversiteit en geloofsreferenties. De creatie en vorming van […]

Religie en religiositeit

Allah s.w.t. heeft de mens gezegend door boeken aan hen te openbaren en gezanten te zenden. Door middel van de profeten en de Heilige boeken vindt de mens zijn spirituele behoeften en daaruit leert men hoe om te gaan met morele dimensies. De goddelijke boodschap brengt mensen uit de duisternis naar het licht. Deze goddelijke […]

Lessen uit het verhaal van Saba’ en het leven van de Sabeeërs

Tuinen

Allah s.w.t. heeft het Koninkrijk Saba’, tegenwoordig Jemen, gezegend en rijk gemaakt. Saba’ was een vruchtbaar land. Haar inwoners, ook wel bekend als de Sabeeërs of Sabanen, zijn tot grote hoogtes op de ladder van beschaving gestegen. Zij bouwden een grote dam tussen twee bergen. Er stroomde water vanuit de toppen van de bergen in. […]

De theorie van het belang in de islamitische Fiqh (jurisprudentie)

Onze islamitische religie bevordert wat goed is voor de mensheid zowel in deze wereld als in het Hiernamaals. Dit betekent dat de islam is gebaseerd op het behartigen van belangen en het weren van het kwaad. Belangen behartigen is een van de belangrijke motiverende factors voor menselijke activiteiten op verschillende levensterreinen. Alles wat een persoon […]

Verlossing uit de greep van de eigen psychologische slavernij

De ketting

Vandaag wil ik met u stil staan bij de mens om diep over dit bijzondere schepsel na te denken en kennis te nemen van zijn potentieel dat hem tot succes of mislukking leidt. In dit opzicht worden mensen verdeeld in vijf categorieën. De eerste categorie bestaat uit mensen die niet weten wat ze willen met […]

De doelstellingen van de Edele Koran en het belang ervan  

Koran, heilige boek islam

Al-Koran al-Kariem omvat principes en doelstellingen die goedheid in dit leven bevorderen voor de mensen en voorspoed in het Hiernamaals. Het kennen van de doelstellingen van de Koranverzen geeft ons toegang tot de betekenissen van al-Koran al-kariem en helpt ons te achterhalen wat achter de letter staat. Het zoeken naar de doelstellingen van al-Koran al-kariem […]

Hoe gaan we om met de Edele Koran?

Koran reciteur

De Almachtige Allah heeft al-Koran al-Kariem geopenbaard als licht dat niet gedoofd kan worden, een methode die niet tot dwaling kan leiden en een voeding waarvan een gelovige geest nooit verzadigd raakt. Spreken over al-Koran al-Kariem is mooi en geweldig; het is een bron van spirituele kracht, van inspiraties en gerechtigheid. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. beschreef […]