De kijk op medische behandelingen vanuit de islamitische ethiek

Fruit

De islam kijkt naar de mens als geheel in al zijn fysieke, psychische en mentale aspecten. De gezondheid van het individu is de basis voor het bevorderen van ons bestaan, het verrichten van onze aanbiddingen en het doen van deugden en goede daden. Onze gezondheid vereist van ons zorg en preventie. In de Hadieth zei […]

De islamitische beschaving

Islamitische beschaving, het Alhambra p aleis

De leerstellingen van al-Koran al-kariem hebben een fijne beschaving tot stand gebracht. Het is geen geheim dat de leringen van al-Koran al-kariem ook de oude beschavingen en sublieme culturen hebben omarmd. Het schafte slechts wat niet in overeenstemming met het menselijk instinct en waardigheid is, af. De islamitische beschaving heeft in belangrijke mate direct of […]

Ibrahim v.z.m.h. denkt na over de hemellichamen

Sterrenhemel

Tijdens het bewind van koning Nimrud, de Koning van Babylon, het Irak van vandaag, werd de profeet Ibrahim, vrede zij met hem, geboren. Koning Nimrud was beroemd om zijn macht en onrecht. Nimrud was een tiran in zijn volk, en hij claimde goddelijkheid en dat hij de doden opwekt. Sayyidoena Ibrahim, vrede zij met hem, […]

De rede tussen de inzichten van al-Koran en menselijke beeldvorming

Hersenen

De Edele Koran geniet een grote status in de harten van de moslims als het woord van de Heer der werelden. Het lezen van de Edele Koran en erover nadenken, is voor een moslim en moslima onmisbaar. Deze bevat de voeding van hun ziel, het licht van hun inzicht en de leiding van hun rede. […]

De spiritualiteit van Hadj-rituelen

Hadj ritueel Arafat

De bedevaartgangers begonnen met hun terugreis naar hun  families nadat zij gehoor hadden gegeven aan de oproep van  Ibrahiem, vrede zij met hem. «En roep onder de mensen op  tot de Hadj. Zij zullen te voet tot je komen en op allerlei magere kamelen die door elke diepe bergpas heen komen»  22/27. Toen het Hadj-seizoen naderde, […]

Het verhaal van het offerfeest

Hadj

Sayyidoena Ibrahiem v.z.m.h. bracht een lang leven door zonder dat hij eigen kinderen kon zien of horen plezier maken in zijn huis. Ibrahiem v.z.m.h. bad voortdurend tot de Almachtige Allah om hem een kind te schenken die hem een behaaglijk gevoel zou kunnen geven. «Mijn Heer, schenk mij een kind dat rechtschapen is» 37/100. Sayyidoena […]

Menselijkheid is de essentie van het menselijk bestaan

mensen rechten

Door de menselijke geschiedenis heen is er een discussie over het mensbeeld aan de gang. Is het alleen materie of materie en geest? En wat is de aard van deze geest? De antwoorden op deze vragen zijn verschillend en tegenstrijdig. Dit verschil is te wijten aan culturele diversiteit en geloofsreferenties. De creatie en vorming van […]

Religie en religiositeit

Allah s.w.t. heeft de mens gezegend door boeken aan hen te openbaren en gezanten te zenden. Door middel van de profeten en de Heilige boeken vindt de mens zijn spirituele behoeften en daaruit leert men hoe om te gaan met morele dimensies. De goddelijke boodschap brengt mensen uit de duisternis naar het licht. Deze goddelijke […]