Vergeving is een van de hoogste islamitische waarden

رعاية المسنين في الإسلام

In onze dagelijkse relaties worden we blootgesteld aan meningsverschillen. Er ontstaan geschillen over een vraagstuk en over principes. Er kunnen stemmen onaangenaam klinken: de een zegt dit en de ander gaat er tegenin. Dan wordt de vertrouwenskloof tussen individuen of partijen geleidelijk groter. De kloof wordt groter naarmate de argumenten tussen hen uit elkaar groeien. Als het probleem verergert, beseft elke partij dat de oplossing zelfbeheersing is en men niet moet handelen op basis van emoties. De kwaliteit van een samenleving wordt bepaald door de kracht van tolerantie en vergeving. «Als jouw Heer het had gewild, had Hij de mensen tot één gemeenschap gemaakt, maar zij blijven het oneens 119 behalve zij met wie jouw Heer erbarmen heeft» /11. Vergeving is de brug die ons in staat stelt relaties op te bouwen en is een van de meest duurzame manieren om sociale relaties te kunnen versterken. Vergeving is een islamitisch morele grondhouding die in verschillende verzen in de Heilige Koran voorkomt en werd ook in de praktijk toegepast door sayyidoena Mohammed v.z.m.h. «berust in wat vergeven wordt, spoor aan tot goed gedrag en wend u af van de onwetenden» 7/199. Vergevingsgedrag behoort tot de eigenschappen van vrome mensen (al-mottaqien). «Vergeving is dichter bij de vroomheid (at-taqwa)» 2/137. Allah s.w.t. heeft de Koran geopenbaard en sayyidoena Mohammed v.z.m.h. met een geweldige boodschap gezonden die beschaafde waarden omvat. In de eerste plaats zijn de waarden van vergeving en verdraagzaamheid verankerd. Op de dag van de inname van Mekka zei sayyidoena Mohammed v.z.m.h. tegen Qureish: «Gaat heen, jullie zijn vrij om te gaan». Dit geweldige gedrag van sayyidoena Mohammed heeft geleid tot saamhorigheid en een vruchtbare samenleving. «De goede daad en de slechte daad zijn niet gelijk; weer die af met iets dat beter is. Dan zal hij, tussen wie en jou vijandschap was, zijn als een trouw verbondene» 41/37. Vergeven is een als het ware een gum die de sporen van het pijnlijke verleden verwijdert. Imam As-Shafi’i zei:

Toen ik vergaf en niemand haatte *** heb ik mezelf verlost van vijandigheid.

Vergevinggedrag bevrijdt ons van woede en stress en beschermt ons tegen fysieke en psychische klachten. Vergeving is een essentiële factor bij het ontwikkelen van een evenwichtige persoonlijkheid. De islam heeft voor ons een opvoedingsstijl opgesteld die ons immuun maakt voor psychische klachten. Daarom nodigt Allah s.w.t. ons in verschillende Koranverzen uit om onszelf te oefenen in het gedrag van vergeving. «schenk dan hartelijk vergeving» 15/85. Vergeving is de zuiverheid van de ziel, schoonheid van het hart en verlossing van wraakgedachten. Allah s.w.t. nodigt de mensen uit om de weg van de wijsheid te volgen en niet die van de emotionele gevoelens. Degene die vergeeft, geniet een betere gezondheid dan iemand die wraak zoekt. Het leven volgens het islamitische morele systeem helpt bij het omgaan met verschillende opvattingen. 

Vergevingswaarde

Het islamitisch geloof stimuleert de vergevingswaarde, omdat deze veel goeds met zich meebrengt. Het verheft de mensen boven vergelding en wraak. «Als jullie bestraffen, bestraf dan evenals jullie zijn bestraft. Maar als jullie geduldig volharden, dan is dat beter voor hen die geduldig volharden» 16/126. Vergevingsgedrag is een nobele eigenschap waar de Almachtige Allah van houdt. Dit heeft sayyidoena Mohammed v.z.m.h. aan Allah toegeschreven toen onze moeder ‘Aisha hem vroeg: wat zou zij moeten zeggen op de nacht van al-qadr? Hij zei: zeg: «O Allah, U bent de meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, vergeef me» Tirmithi. Door de cultuur van vergeving kunnen we een sfeer vol veiligheid voelen, in onszelf, maar ook met anderen. Vergevingswaarde heeft positieve effecten zowel op het individu als op de samenleving. Daardoor worden de harten vrij van haat en de gedachten vrij van wraak. Het niet vergeven doet de woede als een vuur met wilde vlammen in de gevoelens van mensen oplaaien. Het niet vergeven is de sleutel tot het kwaad en woede verspilt iemands innerlijke kracht. Het principe van vergeving is op zichzelf de basis van toenadering en ontmoeting. «Als jullie iets openlijk goed doen of het verbergen of iets slechts vergeven. Waarlijk, Allah is vergevend en machtig» 4/149. Iemand vergeven is geen teken van zwakte, maar juist een teken van kracht. De profeet v.z.m.h. zei: «De sterke persoon is niet degene die goed kan worstelen, maar de sterke is degene die zijn woede weet te beheersen» Bochari. Boosheid is zoals een vlam die in de pan slaat. Spirituele kracht helpt de vlammen van de boosheid te doven. De omgang met mensen wordt omgeven door beheersing en hersteld door vergeving. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei: «Allah vermeerdert de eer van degene die vergeeft» Moslim. «Allah heeft genade met degene die vergaf wanneer hij verkoopt, wanneer hij koopt en wanneer hij eist» ibn Majeh.

 

 

 

 

In onze dagelijkse relaties worden we blootgesteld aan meningsverschillen. Er ontstaan geschillen over een vraagstuk en over principes. Er kunnen stemmen onaangenaam klinken: de een zegt dit en de ander gaat er tegenin. Dan wordt de vertrouwenskloof tussen individuen of partijen geleidelijk groter. De kloof wordt groter naarmate de argumenten tussen hen uit elkaar groeien. Als het probleem verergert, beseft elke partij dat de oplossing zelfbeheersing is en men niet moet handelen op basis van emoties. De kwaliteit van een samenleving wordt bepaald door de kracht van tolerantie en vergeving. «Als jouw Heer het had gewild, had Hij de mensen tot één gemeenschap gemaakt, maar zij blijven het oneens 119 behalve zij met wie jouw Heer erbarmen heeft» /11. Vergeving is de brug die ons in staat stelt relaties op te bouwen en is een van de meest duurzame manieren om sociale relaties te kunnen versterken. Vergeving is een islamitisch morele grondhouding die in verschillende verzen in de Heilige Koran voorkomt en werd ook in de praktijk toegepast door sayyidoena Mohammed v.z.m.h. «berust in wat vergeven wordt, spoor aan tot goed gedrag en wend u af van de onwetenden» 7/199. Vergevingsgedrag behoort tot de eigenschappen van vrome mensen (al-mottaqien). «Vergeving is dichter bij de vroomheid (at-taqwa)» 2/137. Allah s.w.t. heeft de Koran geopenbaard en sayyidoena Mohammed v.z.m.h. met een geweldige boodschap gezonden die beschaafde waarden omvat. In de eerste plaats zijn de waarden van vergeving en verdraagzaamheid verankerd. Op de dag van de inname van Mekka zei sayyidoena Mohammed v.z.m.h. tegen Qureish: «Gaat heen, jullie zijn vrij om te gaan». Dit geweldige gedrag van sayyidoena Mohammed heeft geleid tot saamhorigheid en een vruchtbare samenleving. «De goede daad en de slechte daad zijn niet gelijk; weer die af met iets dat beter is. Dan zal hij, tussen wie en jou vijandschap was, zijn als een trouw verbondene» 41/37. Vergeven is een als het ware een gum die de sporen van het pijnlijke verleden verwijdert. Imam As-Shafi’i zei:

Toen ik vergaf en niemand haatte *** heb ik mezelf verlost van vijandigheid.

Vergevinggedrag bevrijdt ons van woede en stress en beschermt ons tegen fysieke en psychische klachten. Vergeving is een essentiële factor bij het ontwikkelen van een evenwichtige persoonlijkheid. De islam heeft voor ons een opvoedingsstijl opgesteld die ons immuun maakt voor psychische klachten. Daarom nodigt Allah s.w.t. ons in verschillende Koranverzen uit om onszelf te oefenen in het gedrag van vergeving. «schenk dan hartelijk vergeving» 15/85. Vergeving is de zuiverheid van de ziel, schoonheid van het hart en verlossing van wraakgedachten. Allah s.w.t. nodigt de mensen uit om de weg van de wijsheid te volgen en niet die van de emotionele gevoelens. Degene die vergeeft, geniet een betere gezondheid dan iemand die wraak zoekt. Het leven volgens het islamitische morele systeem helpt bij het omgaan met verschillende opvattingen. 

Vergevingswaarde

Het islamitisch geloof stimuleert de vergevingswaarde, omdat deze veel goeds met zich meebrengt. Het verheft de mensen boven vergelding en wraak. «Als jullie bestraffen, bestraf dan evenals jullie zijn bestraft. Maar als jullie geduldig volharden, dan is dat beter voor hen die geduldig volharden» 16/126. Vergevingsgedrag is een nobele eigenschap waar de Almachtige Allah van houdt. Dit heeft sayyidoena Mohammed v.z.m.h. aan Allah toegeschreven toen onze moeder ‘Aisha hem vroeg: wat zou zij moeten zeggen op de nacht van al-qadr? Hij zei: zeg: «O Allah, U bent de meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, vergeef me» Tirmithi. Door de cultuur van vergeving kunnen we een sfeer vol veiligheid voelen, in onszelf, maar ook met anderen. Vergevingswaarde heeft positieve effecten zowel op het individu als op de samenleving. Daardoor worden de harten vrij van haat en de gedachten vrij van wraak. Het niet vergeven doet de woede als een vuur met wilde vlammen in de gevoelens van mensen oplaaien. Het niet vergeven is de sleutel tot het kwaad en woede verspilt iemands innerlijke kracht. Het principe van vergeving is op zichzelf de basis van toenadering en ontmoeting. «Als jullie iets openlijk goed doen of het verbergen of iets slechts vergeven. Waarlijk, Allah is vergevend en machtig» 4/149. Iemand vergeven is geen teken van zwakte, maar juist een teken van kracht. De profeet v.z.m.h. zei: «De sterke persoon is niet degene die goed kan worstelen, maar de sterke is degene die zijn woede weet te beheersen» Bochari. Boosheid is zoals een vlam die in de pan slaat. Spirituele kracht helpt de vlammen van de boosheid te doven. De omgang met mensen wordt omgeven door beheersing en hersteld door vergeving. Sayyidoena Mohammed v.z.m.h. zei: «Allah vermeerdert de eer van degene die vergeeft» Moslim. «Allah heeft genade met degene die vergaf wanneer hij verkoopt, wanneer hij koopt en wanneer hij eist» ibn Majeh.

 

 

 

 

Over de auteur

Mohamed Ben Ayad

Geestelijke verzorger in het VUMC ziekenhuis in de stad Amsterdam. Gastdocent op diverse universiteiten en vrijdag predikant. Specialist op het gebied van theologie en islamitische jurisprudentie. Schrijf en spreek over ethiek in de zorg en islam.

Gerelateerde artikelen